Arbejdssikkerhed og industriel behov

Arbejdssikkerhed og industrielle behov

DENIOS er din specialist til miljørigtig lagring og sikker håndtering af farlige stoffer.

Ikke nok med det - også beskyttelse af medarbejdere i produktion er et meget vigtigt aspekt.

For at kombinere sikkerhed med effektivitet fås begge dele hos DENIOS - sikkerhedsudstyr og praktiske hjælpemidler til den daglige drift.

  • personligt sikkerhedsudstyr
  • førstehjælp og nødbrusere
  • systemer til biologisk rengøring af emner
  • vippe- og stabelbeholdere
  • indsamlingssystemer til genbrug og affald
Rengøring og bortskaffelse

Rengøring og bortskaffelse

DENIOS har produkter til biologisk rengøring såvel som rengøringsbeholdere til sparsom håndtering af rengøringsvæsker og beholdere til sikker bortskaffelse. mehr

Udstyr til produktion / fabrik

Udstyr til produktion / industri

Vippe- og stabelbeholdere, transport- og løfteapparater, samt områdebeskyttelse - alt dette tilbyder DENIOS for at gør din virksomhed sikker og effektiv. mehr

Arbejdssikkerhed / Personligt sikkerhedsudstyr

Arbejdssikkerhed / Personligt sikkerhedsudstyr

At beskytte folk kræver sikkert udstyr. DENIOS leverer kvalitetsprodukter på områderne personligt sikkerhedsudstyr, nød- og øjenbrusere samt førstehjælp. mehr