Arbejdssikkerhed / personligt sikkerhedsudstyr - beskyttelse af folk


Arbejdsgiveren har pligt til at beskytte sine medarbejdere mod farer og ulykkesrisici på arbejdspladsen.

Det bør du vide om arbejdssikkerhed ...

 

Der anmeldes omkring 50.000 arbejdsulykker årligt i Danmark. Selvom der bliver taget flere og flere sikkerhedsforanstaltninger, kan ulykker ikke helt undgås. For at beskytte dig bedst muligt, giver vi svar på spørgsmål såsom:

  • Hvilke foranstaltninger er de rigtige?
  • Hvad kan jeg gøre for at holde følgerne af ulykker så ringe som muligt?

Data og fakta om arbejdsulykker og erhvervssygdomme

 

Der sker stadigvæk mange ulykker på vej til eller fra arbejdet. - Følgerne kan have indflydelse på langt sigt eller i værste fald føre til uarbejdsdygtighed. Hudsygdomme, skader på rygsøjlen eller lunger - alle disse sygdomme kan undgås vha. enkelte hjælpemidler i hverdagen.

I rubrikken "FAQ til arbejdssikkerhed" nederst på siden, besvarer vi dine spørgsmål.

Med disse produkter sørger du for arbejdssikkerhed i den virksomhed:

Øjen- og nødbrusere, øjenskylning

Øjen- og nødbrusere, øjenskylning

Hurtig hjælp efter øjenskader ved hjælp af øjen-, kropsbrusere og øjenskylleflasker. mehr

FAQ til arbejdssikkerhed

ØjenskylleflaskerØjenskylleflaskerØjenskylleflaskerØjenskylleflaskerØjenskylleflaskerØjenskylleflaskerØjenskylleflaskerpH-neutralpH-neutralpH-neutralImage Map

Hvilke foranstaltninger skal der træffes på områder, hvor der arbejdes med aggressive eller brandfarlige medier?

Hvilke foranstaltninger skal der træffes på områder, hvor der arbejdes med aggressive eller brandfarlige medier?

Nødbrusere
I områder, hvor der arbejdes med aggressive væsker eller brændbare materialer, er der en stor risiko for, at folk kan komme ud for en ulykke, der kunne skade deres krop eller deres øjne ved kontakt med de farlige materialer. Krops- og øjenbrusere er påkrævet nødudstyr i mange forskellige områder. Der skal tages hensyn til følgende retningslinjer og bestemmelser:

Arbejdsmiljøloven (uddrag):
Kapitel 1 Formål
§ 1 1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, ... Kapitel 5 Arbejdets udførelse § 38 Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Stk. 2 Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal følges. Kapitel 6 Arbejdsstedets indretning § 42 Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Kapitel 8 Stoffer og materialer § 48 Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og –metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.

Kemikalieloven (uddrag)
Kapitel 1 Formål
§ 1 Denne lov har til formål at forebygge sundhedsfare, unødvendig miljøbelastning i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske stoffer og produkter.

EN 15154 Sikkerhedsnødbrusere
EN 15154 er opdelt i 5 sektioner:
- sektion 1 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandrør i laboratorierne"
- sektion 2 for "Øjenbrusere med forbindelse til vandrør"
- sektion 3 for "Kropsbrusere uden forbindelse til vandrør"
-sektion 4 for "Øjenbrusere uden forbindelse til vandrør"
-sektion 5 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandrør i produktionerne"

Sektionerne 1 og 2 dækker minimumskravene for „Krops- og øjenbrusere med forbindelse til vandforsyning". I potentielt farlige arbejdsområder skal der være nødbrusere med forbindelse til vandrør, så at der er tilstrækkelig vand til rådighed efter ulykker.

Sektionerne 3 og 4 dækker minimumskravene for „Krops- og øjenbrusere uden forbindelse til vandforsyning". Nødbrusere skal opstilles i nærheden af farlige arbejdsområder. Den vigtigste funktion af nødbrusere er førstehjælp. Begge sektioner skelner krops- og øjenbrusere i mobile, bærbare, personlige, engangs- eller fleregangsbrug.

Sektion 5 er for tiden i planlægningsfasen. EN 12899-3 er i dag stadig gældende.

Betjening af nødbrusere
Der lægges vægt på nem og pålidelige funktion. Betjening af bruseren skal være muligt med en enkelt bevægelse. EN standarden kræver at ventilen ikke må lukkes automatisk.

Hurtig førstehjælp ved uheld
Ved uheld skal øjnene skylles med det samme og lægen kontaktes. Også under transport af den tilskadekomne burde øjnene skylles vha. øjenbrusere eller øjenskylleflasker.

Øjenskylleflasker
er velegnede til arbejdslokaler, hvor man ikke opholder sig hele tiden (f. eks. batterirum eller på byggepladser). Øjenskylleflasker muliggør hurtig førstehjælp indenfor få sekunder. En øjenskylleflaske på 500 ml er nok til skylning i ca. 4 minutter. For at opnå en længere skylning skal der være flere øjenskylleflasker til rådighed eller en installeret øjenbruser i nærheden.

OBS: Vedligeholdelse af nødbrusere
Alle nødbrusere skal efterses og rengøres regelmæssig, mindst hver 6. måned. Ud over det skal funktionen kontrolleres jævnligt (mindst en gang om måned).

Hvordan finder jeg de rigtige beskyttelseshandsker?

Hvordan finder jeg de rigtige beskyttelseshandsker?

- Beskyttelseshandsker til professionelt brug er klassificeret i 3 kategorier for personlig beskyttelsealt efter den potentielle risiko:

kategori I
minimale risici, lave beskyttelseskrav

kategori II
mellemstore risici, personligt sikkerhedsudstyr, som ikke kategoriseres i kategori I og III, f.eks. beskyttelse mod mekaniske risici

kategori III
kategori III personligt sikkerhedsudstyr, beskyttelse mod dødelig fare eller alvorlig, irreversible skader, såsom tidsbegrænset beskyttelse mod skader af stråling eller kemikalier

specialkategorier / EN 407 / EN 511
tilpasset beskyttelse til specielle krav, såsom kuldebeskyttelse

I den europæiske direktiv 89/686/EWG indgår piktogrammer for klassificeringen af handsker i kategori II und III, som forklarer, i hvilke tilfælde beskyttelseshandskerne giver optimal beskyttelse.

Hvordan beskytter jeg øjnene i en nødsituation?

Hvordan beskytter jeg øjnene i en nødsituation?

Brug vores øjennødhjælpsplan for at reagere hurtig i en nødsituation.

Til alle produkter i DENIOS' webshop:

Nødbrusere: øjenskylleflasker, øjenbrusere og kropsbrusere

Hvad skal der tages højde for ved en øjenskylning?

Hvad skal der tages højde for ved en øjenskylning?

En skade i øjet kræver øjeblikkelig hjælp:

Vores øjeskylleflasker garanterer:

  • hurtig førstehjælp til kvæstede øjne
  • patenterede øjenskåle der sørger for at øjnene holdes åbne
  • forskellige skyllevæsker til forskellige områder

Øjenskylleflaskerne med én (type Mono) eller to (type Duo) ergonomisk formede øjenskåle. Skålene sørger for åbne øjenlåg under skylningen. På den måde trænger den sterile skyllevæske direkte ind i det læderede øje.

Anvendelseseksempel øjeskylleflasker

Øjenskylleflaskerne med én (type Mono) eller to (type Duo) ergonomisk formede øjenskåle. Skålene sørger for åbne øjenlåg under skylningen. På den måde trænger den sterile skyllevæske direkte ind i det læderede ø

Øjenskylleflaske
med 200 ml kogsaltopløsning 0,9% (natriumklorid)Øjenskylleflaske DUO, ph-neutral,
med ergonomisk
øjenskål

Hvilket åndedrætsværn er det rigtige for mit behov?

Hvilket åndedrætsværn er det rigtige for mit behov?

For at finde det rigtige åndedrætsværn skal der tages hensyn til både typen af maske og filter.