Øjen- og nødbrusere, øjenskylning

Beskyttelse af krop og øjne er et vigtigt område ved håndtering af farlige stoffer. Skulle der opstår en nødsituation på trods af forebyggende foranstaltninger, bruges øjen- og nødbrusere som førstehjælp. Yderligere hjælpeforanstaltninger sættes i gang med det samme for at minimere skaderne.

Kropsbruser, type G 1643
Øjen- og ansigtsbrusere, type G 1750, type G 1643
Øjen- og ansigtsbrusere, type G 1760, type G 1643
Øjenbruser, type G 1819, til vægmontage, type G 1643
Krops- og øjenbrusere, type G 1991, af rustfrit stål, type G 1643
Krops- og øjenbrusere, MB 250, opvarmet, ned til -15°C, type G 1643
Øjenskylleflaske med 0,9% kogsaltopløsning, type G 1643
Øjen-nødhjælpsstation, åben, type G 1643
Øjenskylopløsning "ph-neutral", type G 1643
 

For at være forberedt på alle eventualiteter, er øjen- og kropsbrusere uundværlige. De yder hurtig førstehjælp til kvæstede øjne. DENIOS har et stort produktsortiment inden for øjenskylleflasker, som kan opbevares direkte på arbejdspladsen. Stationære øjenbrusere, kropsbrusere eller kombinerede systemer udgør ekstra sikkerhed - selvfølgelig i henhold til de aktuelle bestemmelser ifølge EN 15154:

  • øjenskylleflaske
  • øjenbrusere
  • ansigtsbrusere
  • kropsbrusere
  • beskyttelsesbokse

Læs mere om: Arbejdssikkerhed / personligt sikkerhedsudstyr - beskyttelse af folk - Øjen- og nødbrusere, øjenskylning

Information og brochurer