Rengøring og bortskaffelse

Til rengøringsprocesser i produktionen tilbyder DENIOS et stort produktsortiment: Stænke- og sprøjtekander til optimal sikkerhed ved rengøring med farlige stoffer; rengøringsborde og rengøringsbeholdere til affedtning og rengøring af emner. DENIOS' Bio.x sortiment bruger således kun miljøvenlige rengøringsmidler uden opløsningsmidler.

I dag er det en kompliceret proces at bortskaffe firmaets affald korrekt. Størstedelen af affald anses som genanvendelig og skal tilbageføres i det økonomiske kredsløb. Til den nødvendige deling af de forskellige affaldssorter har DENIOS indsamlingssystemer til brug indendørs og udendørs. Der kan vælges mellem den enkelte beholder eller affaldssorteringsstationer alt efter behov.

Stol på kompetencen fra DENIOS

når det drejer sig om miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed.

  1. rengøring som del af produktionsprocessen
  2. produkter til rengøring og bortskaffelse i virksomheden
  3. indsamling af affald


Stænkekander og sprøjtekander

Stænkekander og sprøjtekander

Sikker håndtering af antændelige og aggressive væsker med skænke- og sprøjtekander. mehr

Rengøringsborde / biologiske rengøringsmidler bio.x

Rengøringsborde / biologiske rengøringsmidler bio.x

Sikker og komfortabel rengøring med rengøringsborde bio.x, biologiske rengøringsmidler uden opløsningsmidler.

Indsamling af affald og genbrug indendørs

Indsamling af affald og genbrug indendørs

Produkter til sikker indsamling af affald og genbrug indendørs. mehr

Rådgivning