Farligt gods lagring

Lagring af farligt-gods

DENIOS har individuelle løsninger – afprøvet og godkendt fra DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). Disse garanterer effektiv lagring af antændelige, giftige, brandbare og vandforurenende stoffer i henhold til loven:

Farligt gods lagring udendørs

Udendørs lagring af farligt-gods

DENIOS har det største og mest innovative produktsortiment i hele Europa som omfatter reollagre, walk-in farligt-gods lagre og kompakte farligt-gods depoter. mehr

Farligt gods lagring indendørs

Indendørs lagring af farligt-gods

Til sikker lagring af farlige stoffer indendørs har DENIOS et sortiment, som opfylder kravene til f.eks. opsamlingsvolumen, materiale og bæreevner. mehr

Sikker håndtering og anvendelse af farlige stoffer

Sikker håndtering og anvendelse af farlige stoffer

Tromleløfter og -vogne, tromle- og beholderpumper: Det er nogle af produktgrupperne som DENIOS har i sortimentet til sikker lagring af farlige stoffer . mehr

Bindemidler, lækagemanagement

Bindemidler, lækagemanagement

Sikkerhed ved udsivning af væsker - også forebyggende. mehr

Lagring og håndtering af gasflasker

Lagring og håndtering af gasflasker

Trykgasflasker udgør en høj risiko, derfor er korrekt lagring af stor betydning. DENIOS-produkter har tilstrækkelig udluftning og er beskyttet mod uautoriseret adgang.. mehr