Korrekt opbevaring af farlige medier på opsamlingskar

Mediatek


En dråbe olie kan forurene op til 1.000 liter vand. I Danmark er virksomheden forpligtet til at anmelde uheld/udslip til myndighederne. Oprydningsomkostningerne vil påfalde virksomheden og den (ledelsen) har gjort sig straffeansvarligt.

Hvad kan man gøre for at undgå dette? Der håndteres farlige medier dagligt, men man er alligevel ofte usikker, hvordan medierne skal lagres for at beskytte medarbejdere og miljøet optimale.

Vidste du, at du allerede kan beskytte dig fra ca. 23 kr. per liter farligt medie? Vi vil gerne vise dig hvordan:

 

 

Hvorfor alt dette? FAQ opsamlingskar

Hvordan skal et opsamlingskar til brandbare væsker være?

Opsamlingskar skal være modstandsdygtige over for den opbevarede væske og skal fremstilles af ikke brandbart materiale.

Hvilke medier er opsamlingskar af stål, rustfrit stål eller kunststof egnede til?

Materialet af et opsamlingskar skal være speciel egnet til den væske, der skal lagres. Til opbevaring af vandforurenende, antændelige medier, såsom olie og lak er opsamlingskar af stål velegnede, både i lakeret eller galvaniseret udførelse. Til opbevaring af aggressive kemikalier, såsom syrer og baser er opsamlingskar af rustfrist stål eller kunststof velegnede. Du kan gå efter den tommelfingerregel, at materialet af den emballage mediet bliver leveret i, er egnet.

Hvad skal man - ud over mediet - ellers være opmærksom på, når man skal vælge et opsamlingskar?

Opsamlingskar skal - alt efter formålet - opfylde forskellige krav. Opsamlingskar med gaffellommer er velegnede til intern transport med gaffeltruck. Ud over det skal man være opmærksom på det rigtige opsamlingsvolumen. Opsamlingskarret skal være afprøvet og certificeret. DENIOS' opsamlingskar er tæthedsprøvet i henhold til EN ISO 3452-1 med testcertifikat.

Hvad skal man være opmærksom på ved lagring af antændelige væsker?

Lagerrummet skal være egnet, dvs. med konstant udluftning, ex-beskyttelse og brandbeskyttelse.

Hvordan finder jeg ud af det rigtige opsamlingsvolumen?

Opsamlingskarret skal kunne rumme 10% af den samlede mængde, dog altid 100% af den største beholder.

Hvilke pligter har brugeren af opsamlingskarret?

  • Brugeren har ansvaret for at karret bliver brugt i overensstemmelse med bestemmelserne.
  • Vedligeholdelse.
  • Opsamlingskarret skal holdes tør og fri fra snavs.
  • Skader på karrets overflade skal udbedres med det samme (korrosion).
  • Regelmæssig eftersyn (mind. 1 x ugentligt).
  • Tilstanden af opsamlingskarret (gitterrist) skal kontrolleres hvert andet år ved visuel inspektion.
  • Resultatet skal dokumenteres og vises til de lokale myndigheder efter anmodning.
Hvad så, hvis...

... jeg skal opbevare 2 forskellige medier på et opsamlingskar?

Kontroller, om sammenlagring af medierne er tilladt.

... der er løbet væske i opsamlingskarret og jeg skal lagre et nyt medie, som ikke er forenelig med det gamle?

Opsamlingskarret skal mindst 1 gang om ugen kontrolleres visuelt. Fjern mediet med et passende bindemiddel.

 

... der alligevel er løbet noget ved siden af?

Fjern lækagen med et bindemiddel. Vær opmærksom på, at bindemidlet passer til lækagen. Bindemidler fås i forskellige varianter: Olie, Universal og Special. Find vores produktfinder for bindemidler her: http://www.denios.dk/shop/rengoring-bortskaffelse/absorbenter.html

... jeg ikke ved, om mit opsamlingskar stadig er intakt?

Få et overblik over certifikaterne og garantien. Skulle der være tegn på korrosion, skal opsamlingskarret bortskaffes i henhold til loven. For at teste opsamlingskarrets tæthed i almindelighed, kan du selvfølgelig også bare fylde karret med vand.

... jeg skal transportere mit opsamlingskar?

En stor del af opsamlingskarrene har en frihøjde, så de kan flyttes med gaffeltruck. Enkelte versioner fås med hjul. Skal et gulvkar flyttes, kan man gøre det vha. en palle. Du skal være opmærksom på, at karret ikke må være fyldt under transporten, fordi der ellers er fare for lækage. Skulle det være nødvendigt at transportere opsamlingskarret udenfor virksomhedens område, skal der tages hensyn til lovgivningen vedr. transport af farlige medier på vej.

... jeg ikke ved, hvad jeg skal være obs på med hensyn til et opsamlingskar af PE?

Opsamlingskar af PE må stilles op indendørs og udendørs, dog ikke i Ex-områder. Ved udendørs opstilling skal opsamlingskarret står under tag.

Hvordan finder jeg det rigtige opsamlingskar til mit behov?

Den følgende vejledning hjælper dig med at finde det rigtige opsamlingskar. Du kan klikke dig gennem de forskellige muligheder og dermed finde den rigtige løsning til netop dit behov. Vær altid opmærksom på, om sammenlagring af medierne er tilladt.

Find det rigtige opsamlingskar til dit behov her og nu!

Har du ikke fået besvaret dit spørgsmål?

 

Vores konsulenter rådgiver dig gerne om lovgivningen og opbevaring af farlige medier.

Ring til 76 24 40 80
* PolySafe 4 tromler