Områdebeskyttelse

Når farlige væsker opbevares kan der ved om- og påfyldning ske utilsigtet dråbe- og sprøjtetab. Også ved selv små mængder kan dette medføre en dyr sanering af undergrunden. Ved hjælp af gulvelementer fra DENIOS kan dele af, eller hele rum blive tilladte opbevaringsområder.

gulvelementer af stål, højde 123 mm
gulvelementer af stål, højde 123 mm

Gulvelementer af stål

DENIOS' gulvelementer af stål er godkendt til opbevaring af antændelige væsker og stoffer af alle vandforureningsklasser.

  • højde 78 - 123 mm
  • opfylder alle krav i lovgivning for håndtering af grundvandsforurenende medier (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed)
  • bæreevne 5.000 kg/m², hjulbelastning op til 2.000 kg
  • opsamlingskar af galvaniseret stål, med galvaniserede udtagelige gitterriste
  • får også i rustfrit stål

egnet til farlige stoffer af følgende klasser

brandfarligt / meget brandfarligt
brandnærende
giftig
sundhedsfarligt
sundhedsskadelig
miljøfarligt
gulvelementer af kunststof
gulvelementer af kunststof

Gulvelementer af kunststof

DENIOS' gulvelementer af kunststof har en høj modstandsdygtighed mod syrer, baser og olie.

  • speciel lav konstruktion
  • beskyttelse af store arealer ved at kombinere flere elementer
  • opsamlingskar med dobbelte vægge af polyetylen (PE)
  • der kan vælges mellem galvaniserede gitterrist og gitterrist af PE

egnet til farlige stoffer af følgende klasser

ætsende
giftig
sundhedsfarligt
sundhedsskadelig
miljøfarligt

Læs mere om: Områdebeskyttelse - 

Information og brochurer