Håndtering af tromler - tromlevogn, tromleløfter, tromlegribere

I mere end 25 år har DENIOS beskæftiget sig med produkter til sikker håndtering af farlige stoffer. En særlig hovedvægt ligger på systemer til sikker håndtering og anvendelse, som udmærker sig ved høj funktionalitet og sikkerhed af folk og miljø.

Tromleløftekæde til stående tromler
Tromlegriber type SH1
Tromlegriber type HW
Tromletang type FZ 900
Tromleløfter type FTH 1
Spændeklo-griber til tromler af kunststof
Tromlerullevogn af stål til 200-liters-tromler
Tromlevendetang type FW-K
Tromlegriber type P 500
Tromlegriber type P 360
Tromleløfter Servo FH 60 og FH 200 bredt understel
PE-tromlerullevogn Poly200 D
PE-tromlerullevogn Poly200 S, med skubbehåndtag

Farlige stoffer lagres ofte i tromler og skal transporteres. Der skal også udføres på- og omfyldningsarbejde. DENIOS udvikler og producerer mange produkter „omkring tromler“ – til løftning, drejning, tømning og transport:

  • med gaffelåbninger til gaffeltruck
  • tromlevogn, tromleruller
  • tromleløfteapparater
  • tromleløfter

Læs mere om: Sikker håndtering og anvendelse af farlige stoffer - Håndtering af tromler - tromlevogn, tromleløfter, tromlegribere

Du er måske også interesseret i