Individuelle container-løsninger

Den ansvarlige omgang med vores miljø er et vigtigt mål og en stor succesfaktor for moderne virksomheder.

Specielt opbevaringen af større mængder farlige stoffer øger såvel kravene på lagret som på love og forskrifter.

DENIOS har i mere end 25 år produceret individuelle løsninger til lagring af farlige stoffer i henhold til loven.

Individuelle løsninger og containersytemer
individuelle løsninger og containersystemer
individuelle løsninger og containersystemer
individuelle løsninger og containersystemer
individuelle løsninger og containersystemer
individuelle løsninger og containersystemer
individuelle løsninger og containersystemer
individuelle løsninger og containersystemer
 
 

Ved hjælp af den modulære konstruktion af reollagre, efter eget valg med brandbeskyttelse og/eller isolering og med det store tilbehørssortiment, kan alle krav opfyldes. Det omfatter f. eks.:

  • ventilation ved lagring af antændelige væsker
  • brandbeskyttelse indefra og udefra
  • isolering til tempereret lagring

Læs mere om: Udendørs lagring af farligt-gods - Individuelle container-løsninger

Information og brochurer

egnet til farlige stoffer af følgende klasser

brandfarligt / meget brandfarligt
brandnærende
ætsende
giftig
sundhedsfarligt
sundhedsskadelig
miljøfarligt

Praktiske løsninger og pressemeddelser