Peroxidlager - lagring af peroxider

Peroxidlagre efter dit behov:

Alle brandsikringslagre kan udstyres som peroxidlagre. Lagrene bestå af en robust og korrosionsbestandig stålkonstruktion, en ikke brandbar EI90 brandbeskyttelsesisolering samt selvlukkende brandsikringsdøre og har sammenlignet med beton en lav egenvægt.

Yderligere fordele og individuelt udstyr til dit peroxidlager:

  • opvarmning og afkøling

  • slukningsteknik

  • temperaturovervågning

  • alarmsystemer (optisk og akustisk)

  • gasalarm

  • indlægskar af rustfrit stål eller PE-inliner

Peroxidlagre fra DENIOS: Sikkerhedsstandarder og overholdelse af lovgivning

 

Opsamlingskarret af et peroxidlager fremstilles af stål. For at opnå modstandsdygtighed mod aggressive peroxider bliver opsamlingskarret forsynet med en indlægskar af kunststof (PE-inliner) eller rustfrit stål. Peroxidlagre kan konstrueres til at modstå jordskælv efter den højeste tyske og internationale jordskælvklasse.

Organiske peroxider er farlige, fordi de nedbrydes under temperatur- eller katalysatorpåvirkning. For at minimere risikoen ved lagring af organiske peroxider, skal mange forskrifter overholdes,når man fremstiller peroxidlagre.

Kontrol af temperaturen med SADT til peroxider - maksimal brandbeskyttelse til dit peroxidlager.

Den sikreste opbevaring: Temperatur under kontrol

 

Der er risiko for selvaccelererende nedbrydning af peroxider, når SADT temperaturen (self-accelerating decomposition temperature) overskrides.

Temperaturen af oxiderne skal ligge mindst 10°C under SADT. For at overholde kvalitetskrav og sikkerhedskriterier for en konstant temperatur af peroxiderne, skal der ud over EI90 brandbeskyttelse også tages hensyn til en god isolering.

Alle DENIOS brandsikringscontainere fås også som speciel udstyrede peroxidlagre med en fremragende EI90 isolering vha. paneler af mineraluld (byggematerialeklasse A).

 

Sikkerhed ved opbevaring af peroxider kan planlægges!

 

Peroxidlagre er udstyret med trykudligningsplader, der åbner ved eksplosion og afleder trykket sikkert og målrettet over tagområdet.

En teknisk ventilering forhindrer eksplosionsfarlige gas-luft-blandinger. Den integrerede klimaanordning sørger for overholdelse af den påkrævede temperatur. Alt elektrisk udstyr er eksplosionsbeskyttet og CE certificeret.

Læs mere om: Udendørs lagring af farligt-gods - Lagring af peroxider

Information og brochurer

egnet til farlige stoffer af følgende klasser

brandfarligt / meget brandfarligt
brandnærende
ætsende
giftig
sundhedsfarligt
sundhedsskadelig
miljøfarligt