• Miljøcontainere
 • Miljøcontainere
 • Miljøcontainere
 • Miljøcontainere
 • Miljøcontainere

Miljøcontainer

Med DENIOS miljøcontainer lagres farlige stoffer i henhold til loven, sikkert og komfortabel. Miljøcontainere til farlige stoffer tilbyder plads til sikker lagring af vandforurenende, antændelige og eksplosionsfarlige stoffer.
Det fremragende pris-ydelse-forhold, materiale af høj kvalitet og 5 år DENIOS garanti sikrer den høje kvalitet.

Dine fordele med miljøcontainer:

 • godkendt i henhold til loven om omgangen med vandressourcerne
 • generel godkendelse fra byggetilsynet (DIBt)
 • 90 minutters brandsikring (EI90)
 • opsamlingskar (PE, stål, rustfrit stål)
 • forskellige faghøjder
 • som walk-in-container og til at læsse med truck½
 • kulde-/varmeisolering (efter behov)

 • walk-in miljøcontainere
 • reollagre
 • miljøcontainere med brandbeskyttelse

Walk-in miljøcontainer


DENIOS har to serier walk-in miljøcontainere, som har vist sig som velfungerende: Begge typer af containere er sikre lagre til vandforurenende og antændelige stoffer. Containerne beskytter mennesker og miljøet mod følgerne af farlige stoffer. Men i samme omfang beskytter de også lagermedierne mod miljøpåvirkninger.
Serierne modulcontainer WHG og modulcontainer MC-Vario

 • er teknisk færdigudviklet og tilpasses til dine individuelle krav,
 • overholder loven og skaber retssikkerhed,
 • garanterer et fremragende pris-ydelse-forhold.

Reollagre


DENIOS-reollagre er universelle lagersystemer. Tilpasset i størrelse og mål til forskellige anvendelsesområder, har de mangfoldige muligheder til opbevaring af farlige stoffer. Specielt når det drejer sig om sikker lagring af større mængder paller, tromler eller IBCer udendørs, er DENIOS-reollagre den optimale løsning til dit formål.
Typerne Basic-Store og systemcontainere

 • er et godt alternativ eller supplement til indendørs lagerflader,
 • tilbyder beskyttelse mod tyveri og uautoriseret adgang,
 • opfylder lovmæssige krav med hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Miljøcontainer med brandbeskyttelse


Hos DENIOS finder du både walk-in miljøcontainere og reollagre, selvfølgelig også med brandbeskyttelse:

 • Brandsikringslager FBM
 • Peroxidlager
 • Walk-in brandsikringslager BMC
 • Walk-in brandsikringslager EFP-Store


Individuelle løsninger


Hvis DENIOS' miljøcontainere ikke opfylder dine krav, udvikler vi gerne en individuel løsning til dig. DENIOS har mere end 25 års erfaring med specielle projekter.
Alle lagercontainere kan efter behov fås med belysning, ventilation, brandslukningsanlæg og reolsystemer. En isolering og/eller varmeanlæg sørger for frostfrit lagring. Containere kan fås uden låger eller med fløj-, rulle- eller skydeporte. Vi leverer også containerne nøglefærdige.