• Nødbruser
 • Nødbruser
 • Nødbruser
 • Nødbruser

Nødbruser

I områder, hvor der f. eks. arbejdes med aggressive væsker eller brændbare materialer, er der en stor risiko for, at folk kan komme ud for en ulykke, der kunne skade deres krop eller deres øjne ved kontakt med de farlige materialer. Hurtig førstehjælp tilbyder DENIOS' nødbrusere, som fås i forskellige udførelse:

Dine fordele:

 • den rigtige nød- eller øjenbruser til ethvert formål
 • hurtig førstehjælp
 • nemme at betjene

  Du er måske også interesseret i

  Nødbruser

  • øjen- og ansigtsbrusere
  • kropbrusere
  • nødbrusere
  • øjenskylleflasker

  Øjen- og ansigtsbrusere

  Ætsninger i øjnene (f. eks. pga. kontakt med syrer eller baser) kræver omgående skylning for at undgå varige skader. Her bruges DENIOS' øjenbrusere. De er både egnede til bord- eller vægmontage. Øjnene skal sylles i mindst 20 minutter.

  Kropbrusere

  Til hurtig førstehjælp og for at minimere kontamination af kroppen efter ulykker med farlige medier, bruges kropsbrusere. De er nemme at betjene. Kropsbrusere fås til montering på væggen, i lofter eller fristående.
  Nødbrusere

  Nødbrusere er en kombination af kropsbruser og øjen- og ansigtsbruser.

  Øjenskylleflasker

  Det er ikke altid muligt, ab bruge en nødbruser. Øjenskylleflasker er velegnede til arbejdslokaler, hvor man ikke opholder sig hele tiden (f. eks. batterirum eller på byggepladser). Øjenskylleflasker muliggør hurtig førstehjælp indenfor få sekunder. En øjenskylleflaske på 500 ml er nok til skylning i ca. 4 minutter. For at opnå en længere skylning skal der være flere øjenskylleflasker til rådighed eller en installeret øjenbruser i nærheden.

  DENIOS nødbrusere til ethvert formål

  Enhver virksomhed der arbejder med aggressive eller brandfarlige stoffer burde have nød- og øjenbrusere. I potentielt farlige arbejdsområder skal der være nødbrusere med forbindelse til vandrør, så at der er tilstrækkelig vand til rådighed efter ulykker. Krop og/eller øjnene skal skylles omgående efter kontakt med farlige stoffer eller forbrændinger.DENIOS' nødbrusere er nemme at betjene.

  Forordninger og retningslinjer

  Arbejdsmiljøloven (uddrag): § 38 Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal følges. § 42 Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedmæssigt er fuldt forsvarligt. Gældende for Europa er den europæiske standard EN 15154. Denne standard er opdelt i 5 sektioner:

      Sektion 1 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandforsyning i laboratorierne"
      Sektion 2 for "Øjenbrusere med forbindelse til vandforsyning"
      Sektion 3 for "Kropsbrusere uden forbindelse til vandforsyning"
      Sektion 4 for "Øjenbrusere uden forbindelse til vandforsyning"
      Sektion 5 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandforsyning i produktionerne".