Øjenskyller - Nødbruser

  Beskyttelse af øjnene og krop har stor betydning ved håndtering af farlige medier. Hvis der opstår nødsituationer, skal der være øjenskyl og nødbrusere til rådighed. For at være forberedt på alle mulige uheld, er øjenbruser og førstehjælpsbrusere uundværlige. Til hurtig hjælp ved krop eller, øjenskader. Da Øjenskyller og Nødbruser betragteligt reducerer chancerne for skader og varige mén.


  Øjenskylleflasker og Øjenskyllere.

  DENIOS har et stort produktsortiment inden for øjenskyllere, som kan opbevares direkte på arbejdspladsen, både via vægmontering, eller handy opbevaring i transport kuffert. Yderligere opfylder DENIOS de gældende bestemmelser i henhold til EN 15154.

  Øjenskyller er uundværlige for at undgå varige skader
  . Øjenskyl fås som kogesaltopløsning eller ph-neutral opløsning til neutralisering af syrer. Øjenskylleflasker fås enkeltvis, med vægboks eller i kuffert.

  Øjenbrusere til Øjenskyllning

  DENIOS har et stort produktsortiment inden for Øjenbrusere, som yderst effektivt kan begrænse skader i en ullykkessituation. Yderligere opfylder DENIOS de gældende bestemmelser i henhold til EN 15154.

  Øjenskyller- og ansigtsbrusere bruges til omgående skylning i tilfælde af ætsninger af øjnene, for at undgå varige mén og potentielle skader. DENIOS har øjenskyl og ansigtsbruser til væg-, bord- eller gulvmontage. Øjen- og ansigtsbrusere fås med eller uden opsamlingskar.

  Førstehjælpsbruser og Nødbruser

  DENIOS har et stort produktsortiment inden for Nødbruser, Kropsbruser og Førstehjælpsbruser, som kan monteres direkte på arbejdspladsen. Systemerne giver ekstra sikkerhed - selvfølgelig i henhold til de aktuelle bestemmelser ifølge EN 15154.

  Til hurtig førstehjælp i forbindelse med ulykker og for at minimerer risiko for kontamination af øjnene og kroppen bruges Nødbrusere. Kropsbrusere fås til montering på væggen, i loftet eller fristående.

  mere …. …mindre
  X X

  Venligst send mig et uforpligtende tilbud angående art.-nr.: