Åndedrætsværn - åndedrætsmasker

  Når dig og dine medarbejdere skal arbejde i miljøer, hvor det kræves at der benyttes åndedrætsværn, er det vigtig, at det er det rigtige åndedrætsværn der bliver benyttet. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der benyttes korrekte åndedrætsværn. DENIOS har det passende åndedrætsværn til ethvert farligt medie, alle vores åndedrætsværn er CE-mærket, efter anvisningen fra arbejdstilsynet.

  Ansvarshaveren

  Det er altid arbejdsgiveren der har ansvaret for, at de korrekte arbejdsredskaber er tilgængelige, derfor er det også arbejdsgiveren der er ansvarlig for, at det korrekte åndedrætsværn er til rådighed, der passer til netop de farlige medier der arbejder med. Det vil dog til enhver tid være brugeren der har til ansvar, at benytte sig af det udleverede åndedrætsværn under hele udførelsen af arbejdsopgaven.

  Typer af åndedrætsværn

  Der findes en lang række forskellige typer af åndedrætsværn, hos DENIOS er du sikker på, at finde præcis det åndedrætsværn der passer til den arbejdsopgave der skal udføres.
  Overordnet findes der to typer af åndedrætsværn, det luftforsynede og det filtrerende åndedrætsværn, de to typer er beskrevet herunder.

  Luftforsynet åndedrætsværn

  Herunder hører kompressormasker, trykluftsflaskeapparater, kredsløbsapparater mm. Det generelle ved luftforsynede åndedrætsværn er, at der er forsyning af luft til.

  Hvornår skal jeg vælge et Luftforsynet åndedrætsværn

  Du kan med fordel tjekke denne liste og se, om der skal benyttes et luftforsynet åndedrætsværn til den type af arbejdsopgaver der bliver udført på arbejdspladsen.

  1. hvis der er mindre en 17 pct. Ilt i indåndingsluften

  2. høj koncentration af luftforurening

  3. koncentrationen af luftforurening er ukendt

  4. hvis der ikke findes et filter, der passer til typen af forurening

  5. hvis du har skæg, ansigtsform eller briller der bevirker at masken derfor ikke slutter tæt

  6. benytter åndedrætsværn mere end 3 timer i alt i løbet af en arbejdsdag og ikke anvender turboudstyr

  Filtrerende åndedrætsværn

  Generelt om filtrerende åndedrætsværn er, at dette kan være en hel, halv eller kvartmaske, hvor filtreret kan skiftes, disse masker kan beskytte imod diverse partikler og gasser.

  Det filtrerende åndedrætsværn skal benyttes når det, efter forskrifterne ikke er nødvendigt at benytte sig af et luftforsynet åndedrætsværn skal der benyttes et filtrerende åndedrætsværn.

  Der er helt klare fordele ved at benytte det filtrerende åndedrætsværn, det er meget let at benytte. Der er god bevægelighed for brugeren, hvilket resulterer i større arbejdsglæde. Desuden er det en væsentlig nemmere løsning ved småopgaver, hvor arbejdet ikke kræver at der benyttes åndedrætsværn i længere perioder.

  Ulemperne ved brug af åndedrætsværn er, at man er begrænset ved brug af filtrerende åndedrætsværn, da den sikkerhedsmæssige effekt er stærkt begrænset af typen af stoffer hvor det kan benyttes. Vejrtrækningen belastes i højere grad, af filterets modstand.

  Hvorfor bruge Åndedrætsværn

  Det overordnede mål med brugen af åndedrætsværn er:

  1. At forebygge og hindre indåndingen og ulykker forårsaget af forurenet luft

  2. At skabe tryghed omkring arbejdet med forurenet luft

  3. At opfylde arbejdstilsynets krav om, virksomhedernes egenkontrol af arbejdsmiljøet

  Benytter man et åndedrætsværn med luft til førelse, er det vigtigt jævnligt at kontrollere og servicere virksomhedens åndedrætsværn. Det kræves at der udpeges en ansvarlig i virksomheden, der varetager den daglige kontrol, for at mindske skader der kan forårsages af åndemiddelluft.

  mere …. …mindre

  1 til 10 af 47

  Sorter stigende
  pr. side

  1 til 10 af 47

  Sorter stigende
  pr. side
  X X

  Venligst send mig et uforpligtende tilbud angående art.-nr.: