Lagring af farlige medier
Opsamlingskar Opsamlingskar Opsamlingskar af stål Opsamlingskar af kunststof Opsamlingskar af rustfrit stål Små opsamlingskar af stål Små opsamlingskar af kunststof Små opsamlingskar, rustfrit stål Tappestationer Tappestationer
Gulvelementer Gulvelementer Gulvkar af stål Gulvkar af kunststof
Lagre til farlige medier Lagre til farlige medier Nyhed: Produktfinder Farligt gods depoter til tromler Farligt gods lagre til IBCer Walk-in lagre til farlige medier Brandsikringslagre Brandsikringslagre Brandsikringslagre til tromler Brandsikringslagre til IBCer Walk-in brandsikringslagre Reoler til lagring af farlige medier Reoler til lagring af farlige medier Reoler til smådunke Tromlereoler Pallereoler Reolkar til eftermontering Miljø- og farligt-gods skabe Miljø- og farligt-gods skabe Kemikalieskabe Farligt gods skabe Syre- og baseskabe Tromleskabe Lagring af gasflasker Lagring af gasflasker Gasflaskeskabe Gasflaskelagre og -containere Gasflaskelagre med brandbeskyttelse Farligt gods depoter til tromler og smådunke Farligt gods depoter til tromler og smådunke
Håndtering af farlige medier
Tromlehåndtering Tromlehåndtering Tromlevogn, tromleruller Tromleløfteapparater og -transporter Udstyr til gaffeltruck Tromleløftekæder, tromletænger Tromle- og sikkerhedstilbehør Tromle- og sikkerhedstilbehør Jordledninger og jordforbindelsessystemer Tromleåbner, lågåbner Væskestandsindikatorer Gevindadaptere, påfyldningshjælpemidler, tilbehør Slange- og kabelopruller Tromlehaner, tragte og tappebeholdere Tromlehaner, tragte og tappebeholdere Tappehaner Tragte Målebæger og smørekander Elektriske pumper, trykluftpumper Elektriske pumper, trykluftpumper Laboratoriepumper Syrer/baser, kemikalier Antændelige medier / ATEX Mineraloliepumper Pharma pumper Gennemløbstællere Håndpumper Håndpumper Diesel, olie, frostvæske Opløsningsmidler, antændelige medier Syrer/baser Blandings- og rørværker Blandings- og rørværker Blandings- og Pumpeværker Røreværker Lækagemanagement Lækagemanagement
Håndtering af gasflasker Håndtering af gasflasker
Tankanlæg / beholdere
Universalbeholdere Universalbeholdere Universalbeholdere Lager- og doseringsbeholdere Vippe- og stabelbeholdere Vippe- og stabelbeholdere Vippebeholdere Stabelbeholdere Mobile tankanlæg Mobile tankanlæg
Lager- og transportbeholdere Lager- og transportbeholdere IBC Tromler Dunke Transportdunke Sikkerhedsbeholdere
Sandbeholdere Sandbeholdere
ASF- og ASP-beholdere ASF- og ASP-beholdere
Farligt-gods tanke Farligt-gods tanke
Arbejdssikkerhed
Nødbrusere & øjenskylning Nødbrusere & øjenskylning Øjenskylleflasker Øjenbruser Nødbruser Personligt sikkerhedsudstyr Personligt sikkerhedsudstyr Åndedrætsværn Sikkerhedshjælme Pandelygte og håndlygte Beskyttelsesbriller Høreværn Opbevaringsbokse Beskyttelseshandsker Beskyttelsestøj Sikkerhedsliner Gulvbelægninger og måtter Gulvbelægninger og måtter Belægninger mod træthed i benene Skridsikre måtter Grundfarven Luft- og udsugningsteknik Luft- og udsugningsteknik Udsugningskabinetter Brandslukkere Brandslukkere
Afspærringer og påkørselsværn Afspærringer og påkørselsværn Profil og kantbeskyttere Trafiksikkerhed Afspærringer Påkøringsværn
Rengøring / bortskaffelse
Rengøring af emner og rengøringsborde Rengøring af emner og rengøringsborde Rengøring med opløsningsmidler Rengøring uden opløsningsmidler Rengøringsmidler Rengøringsbeholdere Ultralydrengører Rengøringsbeholdere til smådele Rengøring Rengøring FALCON sprøjte- og stænkekander Rengøringsklude Rengøringsudstyr Sikkerhedssugere Væskesugere Rengøringsmidler Tilbehør Indsamlingssystemer til genbrug og affald Indsamlingssystemer til genbrug og affald Affaldssorteringssystemer Skraldespande Depoter til skraldespande Askebæger Affald-askebæger og kombinationer Affaldskurve u. -beholdere Holdere til affaldssække Affaldssække Indsamlingsboks til batterier Selvslukkende Skraldespande Absorbenter Absorbenter Produktfinder Universal Absorbenter Olie Absorbenter Kemikalie Absorbenter
Produktionsudstyr
Termoteknik Termoteknik Varmekapper / varmebælter til tromler og IBCer Varmeapparater til ståltromler Varmekapper til tromler og IBCer, Ex Tilbehør til tromlevarmeapparater Reoler Reoler Pallereoler Paller og gitterbokse Paller og gitterbokse Paller og tilbehør Gitterbokse og tilbehør Faresymboler Faresymboler Advarselsskilte / på- og forbudsskilte Tavler og organisatoriske systemer Belysning / nødbelysning Belysning / nødbelysning Nødbelysning Transport og løfteteknik Transport og løfteteknik Udstyr til gaffeltruck Kraner og løftegrej Palleløfter Platforms- og etagevogn Transportvogn Afspærringer og påkørselsværn Afspærringer og påkørselsværn Profil og kantbeskyttere Trafiksikkerhed Afspærringer Påkøringsværn Rygekabiner Rygekabiner
Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsudstyr Nøgleskab

  Åndedrætsværn - åndedrætsmasker

  Når dig og dine medarbejdere skal arbejde i miljøer, hvor det kræves at der benyttes åndedrætsværn, er det vigtig, at det er det rigtige åndedrætsværn der bliver benyttet. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der benyttes korrekte åndedrætsværn. DENIOS har det passende åndedrætsværn til ethvert farligt medie, alle vores åndedrætsværn er CE-mærket, efter anvisningen fra arbejdstilsynet.

  Ansvarshaveren

  Det er altid arbejdsgiveren der har ansvaret for, at de korrekte arbejdsredskaber er tilgængelige, derfor er det også arbejdsgiveren der er ansvarlig for, at det korrekte åndedrætsværn er til rådighed, der passer til netop de farlige medier der arbejder med. Det vil dog til enhver tid være brugeren der har til ansvar, at benytte sig af det udleverede åndedrætsværn under hele udførelsen af arbejdsopgaven.

  Typer af åndedrætsværn

  Der findes en lang række forskellige typer af åndedrætsværn, hos DENIOS er du sikker på, at finde præcis det åndedrætsværn der passer til den arbejdsopgave der skal udføres.
  Overordnet findes der to typer af åndedrætsværn, det luftforsynede og det filtrerende åndedrætsværn, de to typer er beskrevet herunder.

  Luftforsynet åndedrætsværn

  Herunder hører kompressormasker, trykluftsflaskeapparater, kredsløbsapparater mm. Det generelle ved luftforsynede åndedrætsværn er, at der er forsyning af luft til.

  Hvornår skal jeg vælge et Luftforsynet åndedrætsværn

  Du kan med fordel tjekke denne liste og se, om der skal benyttes et luftforsynet åndedrætsværn til den type af arbejdsopgaver der bliver udført på arbejdspladsen.

  1. hvis der er mindre en 17 pct. Ilt i indåndingsluften

  2. høj koncentration af luftforurening

  3. koncentrationen af luftforurening er ukendt

  4. hvis der ikke findes et filter, der passer til typen af forurening

  5. hvis du har skæg, ansigtsform eller briller der bevirker at masken derfor ikke slutter tæt

  6. benytter åndedrætsværn mere end 3 timer i alt i løbet af en arbejdsdag og ikke anvender turboudstyr

  Filtrerende åndedrætsværn

  Generelt om filtrerende åndedrætsværn er, at dette kan være en hel, halv eller kvartmaske, hvor filtreret kan skiftes, disse masker kan beskytte imod diverse partikler og gasser.

  Det filtrerende åndedrætsværn skal benyttes når det, efter forskrifterne ikke er nødvendigt at benytte sig af et luftforsynet åndedrætsværn skal der benyttes et filtrerende åndedrætsværn.

  Der er helt klare fordele ved at benytte det filtrerende åndedrætsværn, det er meget let at benytte. Der er god bevægelighed for brugeren, hvilket resulterer i større arbejdsglæde. Desuden er det en væsentlig nemmere løsning ved småopgaver, hvor arbejdet ikke kræver at der benyttes åndedrætsværn i længere perioder.

  Ulemperne ved brug af åndedrætsværn er, at man er begrænset ved brug af filtrerende åndedrætsværn, da den sikkerhedsmæssige effekt er stærkt begrænset af typen af stoffer hvor det kan benyttes. Vejrtrækningen belastes i højere grad, af filterets modstand.

  Hvorfor bruge Åndedrætsværn

  Det overordnede mål med brugen af åndedrætsværn er:

  1. At forebygge og hindre indåndingen og ulykker forårsaget af forurenet luft

  2. At skabe tryghed omkring arbejdet med forurenet luft

  3. At opfylde arbejdstilsynets krav om, virksomhedernes egenkontrol af arbejdsmiljøet

  Benytter man et åndedrætsværn med luft til førelse, er det vigtigt jævnligt at kontrollere og servicere virksomhedens åndedrætsværn. Det kræves at der udpeges en ansvarlig i virksomheden, der varetager den daglige kontrol, for at mindske skader der kan forårsages af åndemiddelluft.

  mere …. …mindre

  1 til 10 af 47

  Sorter stigende
  pr. side

  1 til 10 af 47

  Sorter stigende
  pr. side
  X X

  Venligst send mig et uforpligtende tilbud angående art.-nr.: