Lagring af farlige medier

  Sikker håndtering af farlige medier

  Farligt-gods lagring har mange facetter. DENIOS har Europas største certificerede sortiment til lagring af farlige medier. Hos DENIOS finder du et stort sortiment af produkter til effektiv lagring og håndtering af farlige medier i henhold til loven.

  Opsamlingskar

  Dine fordele: DENIOS' opsamlingskar er TÜV-/MPA afprøvet. Opsamlingskar til opbevaring og påfyldning, mobile opsamlingskar, store opsamlingskar til IBCer og gulvelementer til beskyttelse af større arealer.

  Tappestationer

  Til dosering og aftapning. DENIOS har mange tappestationer som passer netop til dit behov.

  Gulvelementer

  Gulvelementer fås i kunststof eller stål. Ved at kombinere flere gulvelementer kan der beskyttes større arealer. Der fås forskellige opkørselsramper for at gøre gulvelementerne lettere tilgængelige.

  Lagre til farlige medier

  Lager til farlige medier fra DENIOS garanterer sikker og effektiv lagring af antændelige, giftige, brandbare og vandforurenende stoffer i henhold til loven. Alle DENIOS' lagre til farlige medier er godkendte. Vores certificerede lagre til farlige medier er modulære, mobile og effektive. Vha. individuelle udstyrsmuligheder passer vores lagre til netop dit behov. Mange farligt-gods lagre kan leveres i løbet af kort tid!

  Brandsikringslagre

  Brandsikringslagre (BMC) og brandsikre reollagre (FBM) yder den højeste beskyttelse til opbevaring af antændelige væsker og brandbare medier. Brandsikringslagre fra DENIOS har bestået en brandkammertest over 120 minutter efter EN 13501 hos et stort akkrediteret prøvningsinstitut i EU. Brandsikringslagrene er i henhold til EN 13501-2 klassificeret REI 120 og dermed i overensstemmelse med relevante EU direktiver. Brandsikringslagre fra DENIOS garanterer den højeste brand- og eksplosionsbesyttelse.

  Reoler til lagring af farlige medier

  Reoler til smådunke, tromlereoler, pallereoler og reolkar til eftermontering til sikker opbevaring af farlige medier.

  Skabe til farlige medier

  Effektiv brandbeskyttelse ved opbevaring af antændelige væsker på arbejdspladsen. DENIOS har et stort sortiment af skabe til farlige medier: Farligt-gods skabe med fløjdøre eller den pladsbesparende version med foldedøre. DENIOS har skabe til farlige medier i forskellige dimensioner og varianter som passer til dit behov.

  Lagring af gasflasker

  Uafhængig af, om du skal have dine gasflaskelager indendørs eller udendørs og om du kan overholde de påkrævede sikkerhedsafstande til andre farekilder, DENIOS har altid den rigtige løsning, som passer netop til dit behov. Gasflaskeskabe, gasflaskelagre med brandbeskyttelse og tilbehør til transport af gasflasker, såsom gasflaskevogne, yder optimal beskyttelse.

  Farligt gods depoter til tromler og smådunke

  Alsidig anvendelig, robust og vejbestandig: Farligt gods depoter af kunststof, såsom PolySafe depotet til vandforurenende medier og aggressive kemikalier. Til opstilling udendørs eller indendørs har DENIOS også et farligt gods depot af stål til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226) i henhold til loven. DENIOS' farlig gods depoter tilbyder certificeret sikkerhed og er godkendte til lagring af antændelige væsker.

  mere …. …mindre
  X X

  Venligst send mig et uforpligtende tilbud angående art.-nr.: