Vores produktanbefalinger

Hent produkter...


DENIOS know-how er din sikkerhed


Referencer


Miljøbeskyttelse og sikkerhed fra DENIOS

Hos DENIOS vælger du ud fra det største produktsortiment på områderne lagring af farlige medier, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse.

Vi lægger særlig vægt på vores brandsikre containere, miljøcontainere til smådunke eller containere til tromler og IBC palletanke. DENIOS opfylder allerede i dag REI 120, som garanterer en brandmodstand på 120 min. både indefra og udefra.

Miljøcontainere tilbydes med/uden brandbeskyttelse. Hvis du har brug for at lagre kemikalier eller vandforurenende medier, tilbyder vi skræddersyede løsninger, som er tilpasset dit behov.

Som specialist inden for lagerteknik til farlige medier har vi også små lagermuligheder: miljøskabe, depoter til tromler, gasflaskeskabe og kemikalieskabe. Hos DENIOS afhænger sikkerheden ikke af lagrets størrelse, men af dit behov. Vores portofolie omfatter også lagring af gasflasker, sikkerhedstromler, IBCer og smådunke.

 

Produktionsudstyr

I mange tilfælde skal farlige medier ikke kun lagres, men også tappes. Fadpumper, håndpumper og laboratoriepumper sørger for sikker påfyldning. Hvis der skulle forekomme spild eller en lækage, sørger DENSORB for hurtig og sikker opsugning. De alsidige absorberende produkter har også vist sig som velfungerende ved brug af mobile tankanlæg, eller i forbindelse med oliespild i vandløb og søer.

DENIOS har, med ekspertisen og know how fra 30 års erfaring, udviklet produkter for effektiv beskyttelse af miljøet. Produktsortimentet er tilpasset kundernes behov, uanset om det er lagring af tromler og palletanke på opsamlingskar, brandsikre skabe, stiger eller tromlehåndtering.

 

Sikkerhed på arbejde og industriel behov

Når det drejer sig om medarbejdernes arbejdssikkerhed spiller både personligt sikkerhedsudstyr og førstehjælpsudstyr en vigtig rolle. DENIOS har førstehjælpsudstyr, øjenskyller og nødbrusere, sikkerhedshjelme, samt åndedrætsværn i flere varianter. DENIOS har samtidig et stort sortiment inden for afspærringer, truckværn, områdebeskyttelse og beskyttelsesbøjler. 

I industrien er der tit behov for termisk bearbejdelse af produkter, i vores produktsortiment finder du alt på området termoteknik: Opvarmning, smeltning, afkøling samt varmekapper til gasflasker, tromler og IBC palletanke med og uden ex-sikrede zoner.

Til laboratorier og farmaindustrien har DENIOS udviklet udsugningsborde og stinkskabe, der beskytter medarbejdere mod skadelige emissioner såsom røg, støv, aerosoler og andre partikler. DENIOS producerer udsugningskabinetter og udsugningsborde, der er tilpasset vore kunders individuelle behov.

 

Rengøring og bortskaffelse

DENIOS har et stort sortiment af universalbeholdere, rengøringsvogne og affaldsbeholdere i mange farver og størrelser. Sikkerhedsskraldespande med selvlukkende låg beskytter virksomheden mod brand og vha. udluftning i bunden forhindres overophedning og selvantændelse.

Rengøring med opløsningsmidler er sundhedsskadelig pga. emissionerne. DENIOS har derfor udviklet rengøringsbordet bio.x, som bruges uden opløsningsmidler. Rengøringsmidlet på biologisk basis er ufarligt.

DENIOS' medarbejdere er altid opdateret om lovgivningen og vi ser frem til at besvare dine spørgsmål. Kemikalie-, arbejdsmiljø- eller miljøbeskyttelsesloven: DENIOS har styr på alle temaer.