Hvad betyder faresymbolerne?

Miljøfare, ætsende og sundhedsfare. Kend din arbejdsplads’ faresymboler

 

Faresymboler på arbejdspladsen

Arbejder du til daglig med farlig medier, eller er du omgivet af aggressiv væsker? Så vil de forskellige faresymboler ikke være helt fremmet for dig. Mænd hvis du nu alligevel godt kunne bruge en lille guide til de forskellige faresymboler, så tager vi fra DENIOS gerne imod og ordentlig omgang applauser nu. Vi har din guiden til dig lige hende.

Sundhedsfare

Sundhedsfare er symbolet, som du finder i kemikalier, som kan give allergiske reaktioner og luftvejsirritationer. Du finder også symboler på kemikalier, som kan udføre sløvhed eller svimmelhed samt på kemikalier, som kan irritere hud og øjne. 

Har din virksomhed kemikalier såsom kalkfjerner, wc-rens og kølervæske, så vil du kunne finde symbolet for sundhedsfare på dem. 

Miljøfare

Symbolet for miljøfare kan du finde på produkter såsom maling, lim, benzin, lak, pesticider og biocider. Når der er tale om miljøfarlige produkter, menes der produkter, som er giftige for miljøet

Brandfarlig

Du finder symbolet ’brandfarlig’ på produkter og væsker, som er brandfarlige. Det gælder blandt andet neglelak-fjerner, deodoranter, husholdningssprit, brændstof til din motor eller motorer samt sprayflasker med flydende gas. 

Ætsende

Har du med metalætsende og hudætsende produkter at gøre, eller måske produkter der kan give alvorlige øjenskader, vil du helt sikkert have set symbolet for ætsende produkter og kemikalier før.

Du finder faresymbolet for ætsende kemikalier og produkter på blandt andet saltsyre, afløbsrens, ammoniak og eddikesyre. 

Akut giftig 

Når produkter er markeret med symbolet for akut giftig, er der tale om produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje. Så det er giftig, hvis du får det i munden, indånder det og får det på huden. Kemikalier som kategoriseres som akut giftig kan være livstruende. 

Du finder faresymbolet for akut giftig på blandt andet pesticider, biocider og træsprit. 

Gasser under tryk

Her mener vi selvfølgelig ikke de gasser, som vi mennesker prutter ud. Vi mener i stedet gasser, der er i beholdere med højt tryk (200 kPa eller mere). Der kan for eksempel tale om flasker med flydende gas (ilt, CO2, argon og nitrogen)

Kronisk sundhedsfare

Produkter, som består af stoffer, der kan være kræftfremkaldende, som kan skade din evne til at få børn, eller som kan give skade på arveanlægget (skader på dit DNA), er markeret med faresymbolet ’kronisk sundhedsfare’.

Du finder også symbolet på kemikalier, som kan give organskader, allergi eller lungeskader (hvis du indånder kemikalierne). 

Produkter, der bærer faresymbolet ’kronisk sundhedsfare’, er blandt andet benzin, terpentin og lampeolie. 

Eksplosiv

Børn, som ikke får deres vilje, kan være yderst eksplosive, men det er ikke dem, vi mener i denne omgang. I stedet er eksplosivsymbolet på kemikalier, gasser og genstande, som klassificeres som eksplosive. Det kan eksempelvis være nitroglycerin, fyrværkeri og ammonium. 

Brandnærende

Faresymbolet for brandnærende finder du på kemikalier (gas, faste stoffer og væsker), som kan være årsag eller bidrage til brand i andre materialer. Faresymbolet er for eksempel at finde på blegemidler og desinfektionsvæsker. 

Brug for yderligere afklaring eller hjælp?

Vores lille guide er måske ikke så lille igen med den ovenstående ni faresymboler. Så hvis du finder det svært at finde hovede og hale i det hele, så sidder vi klar ved telefonerne. Vi er harpunskarpe til at kaste lys over miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed og faresymboler.