Den europæiske standard EN 14470-1

Den europæiske standard (EN) 14470-1 blev implementeret i April 2004 og har siden været publiceret som en national standard i mange europæiske lande.

EN 14470-1

Den europæiske standard (EN) 14470-1 blev implementeret i April 2004 og har siden været publiceret som en national standard i mange europæiske lande –

EN 14470-1 er den europæiske standard for sikkerheds og farligt gods skabe, som skal opbevarer antændelige væsker – Alle DENIOS sikkerheds og brandsikre skabe bliver typetestet i henhold til EN 14470-1.

Brandmodstandsdygtigheden
er delt op i 4 typer (15, 30, 60 og 90) Typebetegnelserne er lige med det antal minutter skabet er brandmodstandsdygtigt.

Primært dækker standarden over alle de essentielle sikkerhedskrav herunder:
 - Minimering af brandrisikoen ved opbevaring af antændelige medier og beskyttelse af lagerbeholder  i tilfælde af brand, således at medarbejderne og tredje personer kan forlade stedet uden risiko for skader.
 - Brandvæsnet har tilstrækkelig tid til at komme ind i rummene før en slukbar ild udvikler sig til en ukontrolleret brand pga. de antændelige medier der opbevares.
- Minimering af dampene som kommer ud i arbejdslokalerne.
- Ved lækage, forbliver dette inde i skabet ved hjælp af forhøjede hylder eller opsamlingskar.

Testbetingelser
-
Skabets brandmodstandsdygtighed undersøges ved en brandtest (Typetest)
- Ved gennemførelsen af denne brandtest står skabet kun 100 mm fra brandvæggen. Flammerne påføres i henhold til enhedskurven af EN 1363-1 .
- Temperaturstigningen måles på 13 definerede steder i skabet.
- Ligegyldig hvilken position dørene er i, skal der være fuldstændig lukket i løbet af maks. 20 sekunder. Hvis der såfremt er tilkøbt dørholder anlæg, skal det udløses ved en temperatur på 50 °C
- Udluftningsåbninger skal lukkes automatisk ved en temperatur på 70 °C
- Hylderne og udtrækskar i skabet skal holde den maksimale bæreevne indtil brandtestens afslutning. Ligeledes skal opsamlingskarret forblive tæt.

Der er i alt 22 yderligere produktegenskaber som skal overholdes

Skulle du have spørgsmål eller har brug for rådgivning sidder vi klar ved telefonen på 76 24 40 80 eller send en e-mail til: info@denios.dk