Ved du hvordan farlige medier opbevares korrekt?

Miljøbeskyttelse er i dag en selvfølgelighed – ligesom det er lovpligtigt. Har I styr på miljøbeskyttelsen?

Den rigtige lagring af farlige medier

Nogle virksomheder er ikke klar over, hvordan et farligt medie opbevares korrekt. Og kender ikke til Miljøministeriets bekendtgørelse BEK nr. 1640 af 13/12/2006, en bekendtgørelse som kommuner benytter i deres egne krav, til de virksomheder de har tilsynspligten med.

BEK nr. 1640 af 13/12/2006
Her har du et uddrag af Miljøministeriets Bekendtgørelse (Forkortet version af BEK nr. 1640 af 13/12/2006.
Beskyttelse af jord og grundvand
- Råvarer og farligt affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere.
- Beholderne skal være placeret under tag.
- Hvis en beholder bliver utæt må der ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
- Opsamlingskarret skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares.
Uddrag slut!

Materiale til opsamlingskar
Det er ikke ligegyldigt
hvilket materiale opsamlingskarret er lavet af. Materialer der bliver brugt skal være bestandige overfor de væsker der opbevares på opsamlingskaret.
Det er heller ikke ligegyldigt hvilke medier der oplagres på samme opsamlingskar eller i samme rum.

Uheld / Udslip
Desuden er du ved uheld/udslip som virksomhed forpligtet til at anmelde det til myndighederne. Omkostningerne i forbindelse med oprydningen af de spildte medier, vil til enhver tid påfalde virksomheden og dens ledelse. Virksomheden og dens ansvarlige (ledelsen) kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven § 19, Forurening af jord:
”en forsætlig eller uagtsom forurening af jord eller grundvand bør resultere i politianmeldelse” blive politianmeldt for hændelsen.

Er du i tvivl om hvorvidt din virksomhed,
opbevarer farlige medier korrekt i henhold til lovgivningen, så ring og få rådgivning af vores eksperter.
De sidder klar til at hjælpe dig Mandag – Fredag, 8.00 – 16.00
Ring på: 76 24 40 80

DENIOS er specialisten på områderne miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed for håndværk og industri. Lager til farlige medier, teknik- og sikkerhedsrum og produkter til arbejdssikkerhed hjælper kunder i hele verden med at opfylde virksomhedens forpligtelser. Fra det mindste behov til store lagerløsninger fremstilles produkterne i DENIOS’ egen produktion, certificeret og i overensstemmelse med bestemmelserne.

Se DENIOS’ store udvalg af pumper og mange andre produkter i vores webshop www.denios.dk/shop

Skulle du have spørgsmål eller har brug for rådgivning sidder vi klar ved telefonen på 76 24 40 80 eller send en e-mail til: info@denios.dk