"Safety first" hos BASF i Ludwigshafen

BASF lægger stor vægt på sikker opbevaring af de forskellige farlige medier i Ludwigshafen.

BASF in Ludwigshafen

BASF i Ludwigshafen

Udfordring og opgave:

Den globale koncern har stor erfaring i ansvarsbevidst håndtering af farlige medier og lægger stor vægt på at opretholde den optimale sikkerhed ved håndtering og opbevaring af disse medier. Man kunne dermed mindske risikoen for en brand af et containeranlæg, takket være den eksemplariske rapport og det fremragende arbejde af brandmændene. Målsætningen til det nye containerlager var dermed klart: endnu mere sikkerhed. BASF's ingeniører valgte i sammenarbejde med brandmændene, myndighederne og DENIOS’ ingeniører at udvikle et bæredygtigt og fremtidssikret lagerkoncept.Udfordringen bestod i at opbevare de forskellige lagerklasser på et begrænset område i separate brandsektioner . De centrale emner i det omfattende planlægningsarbejde var følgende: Brandbeskyttelse, brandalarm, slukningsteknik, beskyttelse af grundvandet, temperaturstyring, eksplosionsbeskyttelse, modstandsdygtig materiale over for medierne og samtidig være uden mulighed for sammenlagring.

Løsning:
Opgaven bliver løst med et brandsikkert (EI 90) DENIOS containeranlæg. Det tilgængelige areal på 20 x 22 meter kunne ved hjælp af 9 separate brandsektioner udnyttes optimalt. DENIOS’ systemer med godkendelse fra det tyske institut for byggeteknik (DIBt) i Berlin blev tilpasset BASF's krav. Hver brandsektion blev indrettet med det nødvendige udstyr. På nær det separate slukningsanlæg, blev alle brandsektioner udstyret ens. På denne måde opnås den optimale sikkerhed. Resultat og fordele:I tæt samarbejde med BASF blev der hurtigt udarbejdet og leveret en individuel og økonomisk løsning af høj kvalitet. Pladsbesparende, funktionel, økonomisk, men frem for alt sikkerhed og på et centralt sted.

(Copyright billeder: BASF Ludwigshafen)