Siemens: Blandingsrum i brandsikringscontainer

Siemens

Siemens

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång tog en beslutning om, at forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne i lakeringsværkstedet. Ud over det skulle brandbeskyttelsen forbedres i det nye blandingsrum. Eftersom blandingsrummet lå i produktionen, ville en eventuel brand få konsekvenser for hele produktionslinjen.

Siemens er en af de største virksomheder verden over på områderne sundhed, energi og produktion. Koncernen har mere end 360.000 medarbejdere i mere end 190 lande.

I Sverige er Finspång det største produktionssted. Siemens Industrial Turbomachinery producerer damp- og gasturbiner på stedet. Der planlægges komplette kraftværker, som skal producere el, damp og varme. Turbinerne er herved kernen i systemet. De solgte turbiner bruges også til drift af kompressorer og pumper - frem for alt i olie- og gasindustrien. Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång leverer kraftværker og turbiner af høj kvalitet og med lave emissioner. I Finspång har mere end 2.800 ansætte. Omsætningen er på 10 milliarder svenske kroner.

Udfordring og opgave:


Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång tog en beslutning om, at forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne i lakeringsværkstedet. Ud over dette skulle brandbeskyttelsen forbedres i det nye farveblandingsrum. Eftersom blandingsrummet lå i produktionen, ville en eventuel brand få konsekvenser for hele produktionslinjen. Derfor skulle det nye blandingsrum udføres som en separat brandsektion, som ligger op til de forhenværende rum, men alligevel er adskilt fra dem. Blandingsrum og farvelager skulle ligge ved siden af hinanden. De havde tidligere været placeret på to forskellige områder. Den forhenværende nødvendige logistik krævede tid.

Forsikringsselskabet krævede en forbedring af brandbeskyttelsen på grundlag af europæiske krav. De europæiske krav er højere end de nationale svenske krav. Det nye blandingsrum skulle have en brandmodstandsdygtighed på 90 minutter (EI 90). Rummet skulle have en god ventilation, således at den enkelte medarbejder ikke kom til at indånde nogle ubehagelige, sundhedsfarlige dampe. Dette skaber sikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Siemens overvejede forskellige muligheder, bl.a. nybyggeri, outsourcing eller en brandsikker container til opbevaring af farlige medier.

Løsningen:

DENIOS præsenterede en løsning, som stod i direkte forbindelse med de forhåndenværende bygninger, men alligevel var adskilt mht. brandbeskyttelse. Brandsikringscontainer BMC-X 600 blev tilpasset til Siemens’ krav. Opbevaring og blanding af farver sker i en og samme container. Områderne adskilles vha. en brandsikker væg. Til udsugning af de antændelige dampe, der opstår ved håndtering af medierne, blev hvert rum udstyret med en teknisk ventilation.

Containeren er i alt udstyret med tre brandsikre døre. Den ene dør forbinder bygningen med containeren, en anden tillader overgangen mellem lager og blandingsområde og den tredje dør fører til udendørsområderne. Forsyningen af lageret ske vha. den tredje dør. Derved skal antændelige lakker ikke transporteres gennem produktionen.

Containeren er indvendig kategoriseret som Ex-zone 1. Takket være den brandsikre adskillelse, er der ingen Ex-zone udenfor containeren. Hele det elektriske udstyr i containeren opfylder kravene iht. ATEX direktivet og er dermed godkendt til opbevaring og håndtering af antændelige medier.

Containerens indvendige lysegrå farve skaber et behageligt arbejdsmiljø. Yderligere blev containeren udstyret med en nødbruser med varmt vand.

Containeren er udstyret med et udsugningsbord af typen Varioflow Premium, som er udviklet og produceret af DENIOS. Udsugningens fordel består i selve konstruktionen. En glasrude er ikke nødvendigt. Alle giftige dampe udsuges direkte. Uden en glasrude er arbejdsforholdene rigtig gode.

Resultat og fordele:

Det nye blandingsrum er lysere, bedre ventileret, mindre brandfarlig og byder på bedre arbejdsforhold. Siemens drager nytte af, at blandingsrum og lager er i samme bygning, men alligevel adskilt fra hinanden. Dette er en garanti for høj sikkerhed. Takket være DENIOS’ store standardsortiment af brandsikre containere og muligheden for at udstyre dem individuelt efter kundens behov, var løsningen billigere. Containeren blev leveret til tiden. Hverdagen blev ikke forstyrret af denne mobile løsning, da det gamle rum kunne bruges, indtil den nye løsning var klar.

Siemens er fremover meget mere fleksibel, da containeren kan flyttes, skulle behovet ændre sig. Eftersom brandsikringslagre til farlige medier fra DENIOS altid svarer til de aktuelle europæiske standarder, har Siemens garantien for at containeren opfylder alle lovmæssige og forsikringstekniske krav.