Sikker opbevaring af forskellige farlige medier

Leopold-Franzens-universitet Innsbruck, Østrig

Leopold-Franzens-universitet, Innsbruck/Østrig

DENIOS har i løbet af kort tid realiseret et system bestående af 6 brandsikringscontainere, som muliggør sikker og effektiv opbevaring af forskellige farlige medier.

Opgave:
Realisering af et centralt lager til lovlig opbevaring af farlige medier såsom brændbare væsker, vandforurenende, ætsende og giftige medier på universitets område. Der skal være mulighed for at flytte hele systemet til en ny beliggenhed.

Løsning:
DENIOS anbefalede en konstruktion af seks containere, heraf fire EI 90 brandsikringscontainere til opbevaring af de forskellige farlige medier, en EI 90 overtagelses container og en container som forbinder hele konstruktionen med universitetets bygning.


Resultat:
Alle lovmæssige krav til opbevaring af brændbare væsker overholdes. Opstillingen af systemet på et andet sted kan på ethvert tidspunkt realiseres uden problemer. Ved brug af EI 90 brandsikringscontainere kunne hele projektet realiseres i løbet af kun to måneder.