Tempereret opbevaring af peroxider

DENIOS har leveret en individuel løsning til realisering af forskellige temperaturområder.

 

 

Tempereret opbevaring af peroxider

Udfordring og opgave

En virksomhed har behov for mere lagerkapacitet til opbevaring af peroxider. Pga. de forskellige mediers temperaturfølsomhed, skal der opnås forskellige lagertemperaturer. Ud over dette skal det være et walk-in lager, som er egnet til forsyning med palleløfter.

 

Løsningen

I tæt samarbejde mellem virksomheden og DENIOS, fandt man en løsning, bestående af to standardiserede lagre fra DENIOS. Nemlig vores brandsikre containere med robust og korrosionsfri stålkonstruktion samt bundkar. Opstillingen foregår udendørs og sikkerhedsafstandene overholdes. Begge lagre er udstyret med trykaflastningsflader, teknisk ventilation til overholdelse af den påkrævede luftudskiftning, potentialudligning, lynsikring og reoler. Køleaggregater og opvarmninger er basis for den rigtige temperatur i containerne. Alle indvendige elektriske komponenter er eksplosionsbeskyttet.

 

Resultat og fordele

Den samlede leveringstid lå på 8 uger. Begge lagre er mobile og kan flyttes til et andet sted efter behov. Der skal selvfølgelige tages hensyn til sikkerhedsafstande på det nye sted også. Varmeisoleringen mindsker driftsomkostningerne fra køleaggregatet/opvarmningen ved de forskellige lagertemperaturer fra -5° C op til 0° C og +15° C op til +20°.