Opbevaring af opløsningsmidler

med sikkerhed og hensyn til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Schunk-Gruppe Heuchelheim/ Hessen

Schunk-Gruppe Heuchelheim/Hessen

Opgave:
Til fremstilling af produkter af kulstof og grafit bruger firmaet Schunk harpiks, som kun kan fjernes igen vha. opløsningsmidler. Ud over sundhedsfaren skal der ved brug af opløsningsmidler altid tages hensyn til dannelse af dampe eller eksplosionsblandinger med luft. For at undgå høje håndterings- og transportomkostninger er det blevet besluttet, at finde plads til produktionen i en ny hal i umiddelbar nærhed af de eksisterende bygninger.

Løsning:
Tre DENIOS brandsikringscontainere er kernen i det nye anlæg. Containerne er godkendt og yder brandbeskyttelse i 90 minutter (EI 90) både indefra og udefra. I vaskecontaineren blev der installeret udsugningsborde med rude på forsiden.  For høj bestandighed og let rengøring er anlæggene udført i rustfrit stål. Medarbejderne beskyttes optimalt vha. målrettet luftføring. I containeren til opløsningsmidlerne er der ud over cirkulationspumperne også installeret tre beholdere med sedimentseparator. Dermed kan opløsningsmidlerne bruges i længere tid. Den tredje container har en punktudsugning. Her kan harpiksen uden risici for medarbejderne blandes, røres og filtreres. Alle tre containere har en konstant luftudskiftning på  5 gange i timen vha. en Ex-beskyttet ventilator.

Resultat:
I samarbejde med firmaet Schunk-Gruppe har DENIOS' ingeniører udviklet en individuel løsning, som opfylder alle krav til brand- og eksplosionsbeskyttelse ved opbevaring af opløsningsmidler og samtidig beskytter medarbejderne ved håndtering af opløsningsmidlerne. Opstilling af systemet i virksomheden blev realiseret vha. "plug and store" i løbet af en uge. Hele dokumentationen såsom CE-afmærkning, ATEX-overensstemmelseserklæring, brugsvejledningen m.m. blev direkte overgivet til kunden, så systemet omgående kunne tages i brug.