Lakdoserings- og lagerrum

DENIOS har produceret nye lakdoserings- og lagerrum til VEM motors Thurm GmbH i Zwickau.

VEM motors Thurm GmbH

VEM motors Thurm GmbH

Opgave:
Firmaet har brug for et nyt lakdoseringsrum og et nyt lagerrum pga. af omstilling til et nyt lakeringssystem.

Der blev stillet følgende krav:

 • begge rum i umiddelbar nærhed af lakeringsanlægget i processen.
 • begge rum udføres som brandsektioner med  brandbeskyttelse (EI 90).
 • begge rum skal være walk-in lagre.
 • opstilling direkte ved siden af hinanden.
 • dørene skal stå åbne om dagen.
 • ekstra brandalarm udenfor rummet.
 • opsamlingskar med tilsvarende opsamlingsvolumen.
 • der skal være lys i begge rum og de skal være aflåselige.
 • begge rum indvendig Ex-zone 1, udvendigt ingen Ex-Zone.
 • teknisk ventilation med 5 gange luftudskiftning /time inkl. udsugningsovervågning, rørføring for udsugningsluft via hallens tag.
 • lagerrummet bliver brugt til aktiv lagring (aftapning) samt passiv lagring og skal udstyres med reoler hele vejen rundt.
 • doseringsrummet skal bruges til dosering af farver, skylle- og hærdningsmidler til lakeringsanlægget.
 •  til optagelse af rørledninger skal der monteres montageskinner på langsiden af doseringsrummet.
 • rørgennemføringer gennem sidevæggen skal udføres brandsikker.

Løsning:
Ved tæt samarbejde af DENIOS' og VEM Motors Thurm' ingeniører kunne det ønskede tekniske produkt med et DENIOS teknik-/sikkerhedsrum realiseres inden for den afsatte tid.

 

Resultat:
Firmaet VEM motors Thurm GmbH har fået to funktionelle teknik-/sikkerhedsrum til dosering og opbevaring af farver og lak. Denne teknisk komplekse løsning kunne i fællesskab realiseres hurtigt og økonomisk. Der er blevet taget hensyn til alle sikkerhedsmæssige aspekter.