Opvarmning af råstoffer i et varmekammer

Hurtig og målrettet opvarmning, besparelse af energiomkostninger

DIC Performance Resins, Wien/Østrig

DIC Performance Resins, Wien/Østrig

Opgave:

DIC Performance Resins i Wien har brug for et varmekammer for at opvarme råstoffer fra 60°C op til 90°C. Den hidtidige opvarmning i produktionshallen skal erstattes af opvarmning i et varmekammer.

Løsning:

DENIOS har produceret et varmekammer med plads til 8 paller. Ud over en målrettet og hurtig opvarmning kan forskellige opvarmningstemperaturer forindstilles. En effektiv isolering sørger for energibesparelse.

Resultat:

Varmekammeret resulterede i en mærkbar reducering af energiomkostningerne. 

Ved at reducere temperaturen i arbejdsområderne, blev arbejdssikkerheden øget. Muligheden for forskellige opvarmningstemperaturer optimerede bearbejdelsen af råstofferne.