Varmekammer til farmaceutisk produktion

Grenzach Produktionsgesellschaft

Grenzach Produktionsgesellschaft

Med den nye produktionsanlæg til Grenzach Produktionsgesellschaft, et datterselskab af Bayer-koncernen, blev en skræddersyet løsning til opvarmning af voks og vaseline udviklet og realiseret.

Udfordring og opgave:
I byen Grenzach i Tyskland bliver den kendte salve til næse og øjnene „Bepanthen“ produceret. I forbindelse med et nybyggeri skulle produktionen udvides og moderniseres. Af gode grunde stilles der høje krav til systemer ved fremstilling af lægemidler. Men der skal alligevel være mulighed for en rentabel drift i farmacien. Grundstofferne kan ikke pumpes og forarbejdes ved rumtemperatur. De skal smeltes i tromlerne i et varmekammer og varmes op til den påkrævede temperatur.

Løsningen:
DENIOS konstruerede et varmekammer med fire separate områder, hvor de tre af dem kører på konstant temperatur (+/- 2 K). Det fjerde område bruges til transport af tromlerne. Hele styringen fremstilles af REUKO Klimaservice GmbH, som i samarbejde med DENIOS allerede har en del erfaringer mht. lufttekniske systemer i farmacien.


Varmekammeret skiller lager- og produktionsområdet. Problemet med de forskellige renrum bliver løst vha. tæt lukkende døre. En stor udfordring var transporten af tromlerne. Tromlerne bliver transporteret på paller med en palleløfter fra lagerets side til varmekammeret og derefter ind i varmekammeret vha. en gribemekanisme. Til dette formål blev en gribemekanisme ud af DENIOS’ standardsortiment testet hos selve kunden og bagefter optimeret til opgaven. På produktionsområdet optages tromlerne bagefter med en palleløfter, som er egnet til rene omgivelser. Dermed undgås en medrivning af snavs via pallerne.


Resultat og fordele:

Hele systemet blev inden realisering først konstrueret i 3-D. Der blev også taget hensyn til levering af varmekammeret gennem det 22 m høje tag samt opstillingen. Varmekammeret blev tilpasset iht. de forhenværende pladsforhold. På lageret er der oven over kammeret adgang til vedligeholdelse af ventilator og varmeregisteret. Styringsteknikken og dampreguleringen til opvarmningen ligger i det tilgrænsende kontrolrum. Hele projektet udmærker sig ved den individuelle realisering og den innovative brugervenlighed. Den nye produktion er en god basis for fremtiden. Ikke mindst vha. DENIOS’ varmekammer er arbejdsprocesserne blevet optimeret.