Baggrunden for den nye GHS forordning

 

I de senere år har forskellige systemer til karakterisering af kemikalier udviklet sig i de forskellige lande. Derved blev et stof karakteriseret meget forskelligt i fortiden, såsom koffein: Ren koffein betegnes som giftig i Japan, som sundhedsskadelig i Australien og som ufarlig i Kina.

Der er ikke kun forskelige systemer med hensyn til opbevaring, men også ved transport og arbejdsbeskyttelse. Det er således forståeligt at den internationale handel stillede krav om standardiseret karakterisering.

FN reagerede allerede 1992 på konferencen i Rio de Janeiro på dette spørgsmål og har 2005 introduceret "Globally Harmonized System of Classification and Labelling" (GHS). Denne forordning ændrer den forskellige karakterisering og kategorisering af farlige medier fra land til land. I Europa blev GHS implementeret gennem den såkaldte CLP-forordning. Denne verdensomspændende ensartet karakterisering og kategorisering af farlige medier er gældende fra d. 01.06.2015 for alle lande.

Hos DENIOS finder du de tilsvarende skilte og etiketter, som hjælper dig med at karakterisere i henhold til GHS og dermed opfylde de lovmæssige krav. For at lette overgangen for dine kollegaer og medarbejdere og for at gøre arbejdet mere sikkert (det drejer sig om stor potentiel fare), kan du bruge vores GHS Oversigt eller vores kendte Miljø Guide.