Nødbrusere: 10 spørgsmål, 10 svar

Nødbrusere: Få svar på dine spørgsmål

Du kender sandsynligvis den ubehagelige følelse af at have noget i øjet. Hvordan øjet straks begynder at producere mere tårevæske for at skylle det fremmede stof ud. Dog er vores krops beskyttelsesmekanismer begrænsede. Og det er her, at nødbrusere og professionelle øjenbrusere gør en stor forskel i en nødsituation.

Men før du investerer i det vigtige udstyr, så brug et øjeblik på at læse vores FAQ om nød- og øjenbrusere. Vi besvarer de 10 spørgsmål, som kunder oftest stiller os, før de svinger dankortet.


FAQ om nødbrusere til øjne og krop

1  Hvad er en nødbruser?

Nød- og øjenbrusere er essentielt udstyr for enhver arbejdsplads, der bruger kemikalier og farlige medier.

En nødbruser er designet til at dekontaminere kroppen og skal kunne levere vand med en diameter på mindst 50,8 cm. Den diameter sikrer, at vandet kommer i kontakt med hele kroppen og ikke kun hovedet.

En øjenbruser er designet til at dekontaminere øjenområdet og skal kunne skylle begge øjne samtidig med en volumen på mindst 1,5 l/min i 15 minutter.

De første 10 til 15 sekunder, efter øjnene er blevet udsat for et farligt medie, er altafgørende. Udskydes behandlingen med bare få sekunder er det bevist at kunne forårsage seriøse skader. Med en nød- og øjenbruser på arbejdspladsen vil medarbejdere være i stand til at skylle de farlige medier væk på stedet.

Det har vist sig at kunne reducere risikoen for arbejdsskader markant at have nød- og øjenbrusere installeret.

2  Hvilke krav er der?

Ifølge Arbejdsmiljøloven (uddrag): § 38 Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal følges. § 42 Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

3  Hvornår kræves der en nødbruser i henhold til risikovurderingen?

Du bør bruge en risikovurdering til at vurdere, hvorvidt du har et behov for at installere en nødbruser på din arbejdsplads. Her skal du vurdere, om der er farlige medier på arbejdspladsen, som udgør en risiko over for hud og øjne. Det gør dig i stand til at vurdere, om det vil kræve en øjeblikkelig skylning i tilfælde af en nødsituation.

Når du skal installere nødbrusere, øjenbrusere eller øjenskylleflasker er det vigtigt at overveje, hvor mange du har brug for, hvilket design der passer bedst til dit behov, og hvor de skal stå.

Sikkerhedsdatablad

Hvis der bliver anvendt farlige medier i din virksomhed, er sikkerhedsdatablade en af de vigtigste informationskilder til din risikovurdering. Et sikkerhedsdatablad er ikke en risikovurdering. Du bør i stedet bruge informationen i det som en hjælp til at udarbejde din egen risikovurdering.

Påfyldning af kemikalier
Lagerarbejde
Sav
Svejsning

4  Kan jeg bruge "almindeligt" vand i stedet for en nødbruser?

Det anbefales ikke.

I tilfælde af en nødsituation er det vigtigste, at der fortages en øjeblikkelig, effektiv og tilstrækkelig skylning med den rigtige mængde vand. Kun specialdesignede nødbrusere kan give den optimale og effektive vandforsyning ved hjælp af deres høje volumen og tilsvarende høje flowhastighed. Derudover er de også udstyret med mange vigtige funktioner, som regulære vaskemuligheder ikke tilbyder. For eksempel specialformede øjenskåle til effektivt at støtte øjnene og holde dem åbne for at sikre en optimal skylning af øjet.

Nødbrusere er også stærkt standardiserede. Minimumskravene reguleres af den europæiske standard EN 15154. Denne standard er opdelt i 5 sektioner:

  • Sektion 1: Kropsbrusere med permanent vandforsyning i laboratorier
  • Sektion 2: Øjenbrusere med permanent vandforsyning
  • Sektion 3: Kropsbrusere uden permanent vandforsyning
  • Sektion 4: Øjenbrusere uden permanent vandforsyning
  • Sektion 5: Kropsbrusere med permanent vandforsyning til andre steder end laboratorier

Nødbrusere fra DENIOS opfylder alle kravene til EN 15154.

 

 

Øjenbruser med trykplade

5  Hvilken nødbruser er den rette til mit behov?

DENIOS Onlineshop finder du et omfattende udvalgt af produkter designet til at dispensere skyllevæske i tilfælde af et uheld. 

Men hvilket produkt er det rette for dig? For at hjælpe dig med at besvare det spørgsmål har vi sammensat en smart og overskuelig guide.

Download guiden

 

 

6  Hvad skal jeg overveje, når jeg installerer en nødbruser?

Hvert sekund tæller i en nødsituation, når det kommer til hud- og øjenskader. Derfor er det vigtigt at overveje plaseringen, når du installerer en nødbruser. 

Tre faktorer, der er vigtige at overveje:

Placering
Placering
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Synlighed
Synlighed

Placering

En fingerregel siger, at medarbejdere skal være i stand til at nå hen til en nødbruser inden for 10 sekunder efter kontakt med et farligt medie. Er der tale om særdeles farlige medier, skal den tid muligvis reduceres (alt efter din risikovurdering). Der er bestemte kemikalier, hvor det anbefales, at skylningen begynder inden for 5 sekunder. 

Nødbruser i laboratoriet

Uhindret adgang

Med den korte tid, som det må tage at komme hen til nødbruseren, er det altafgørende, at intet blokerer vejen derhen. Gulvmarkering er en god måde at sikre, at adgangen til nød- og øjenbrusere forbliver uhindret.

Synlig på alle tidspunkter

Det er essentielt, at nødbrusere nemt kan identificeres og er synlige på alle tidspunkter. For at sikre det, skal området tydeligt markeres med passende skilte ”nødbruser” og ”øjenbruser”.

7  Hvad skal medarbejdere vide om nødbrusere?

Skadede personer panikker hurtigt. Derfor er det vitalt, at medarbejdere er udstyret med information om den korrekte måde at handle på i tilfælde af et uheld. Detaljerede brugsanvisninger til brugen af de tilgængelige nød- og øjenbrusere bør være en obligatorisk del af ethvert træningsprogram.

Vores handy tjekliste informerer dig om, hvilke spørgsmål dine medarbejdere skal kunne svare på:

Tjekliste: De 3 spørgsmål skal dine medarbejdere kunne svare på Klaret?
Hvornår skal jeg ind under nødbruseren?

Informér dine medarbejdere om mulige farer på arbejdspladsen og oplys dem om de nødvendige førstehjælpsforanstaltninger. Alle medarbejdere skal være klar over hvilke situationer, der kræver en øjeblikkelig skylning. 
Hvor er virksomhedens nødbrusere placeret?

Lange søgetider er ikke en mulighed i en nødsituation! Medarbejdere skal vide præcist hvor nød- og øjenbrusere er placeret i tilfælde af et uheld. 

Hvordan bruger jeg nødbruseren?

Medarbejdere skal vide, hvordan nødbruseren skal betjenes i tilfælde af et nødstilfælde. Selvom nødbrusere er designet til at være så nemme at anvende som muligt, kan udløsermekanismen være forskellig fra model til model. Vandet i en kropsbruser bliver som regel udløst vha. en trækstang. Der er forskellige muligheder for øjenbrusere - fx trykplader eller ventilhåndtag. Øjenskylleflasker udløser en skyllevæske, når du klemmer på flaskens krop. Vores tip: For at sikre arbejdssikkerheden er det essentielt at sørge for grundig træning i at anvende nødudstyret. 

 

 

8  Hvad sker der med spildevandet?

Korrekt bortskaffelse af forurenet vand skal overvejes, når nyt udstyr installeres. Dræning, frysetemperaturer og forurenende stoffer skal alle tages i betragtning på forhånd. Vi anbefaler, at du rådfører dig med din lokale myndighed, vandudbyder eller miljøagentur for yderligere rådgivning om korrekt bortskaffelse af spildevand.

9  Hvor ofte skal jeg vedligeholde en nødbruser?

Både krops- og øjenbruser anbefales at blive tjekket efter af en ekspert hvert kvartal. Derudover skal der fortages et funktionelt tjek af brugeren hver måned. Øjenbrusere anbefales at blive tjekket efter min. en gang om ugen for at holde risikoen for forurening på et minimum.

10  Hvordan tester jeg en nødbrusers funktionalitet?

Et regelmæssigt tjek af din nødbruser er nødvendigt for at sikre, at den virker i tilfælde af en nødsituation. Jævnlige aktiveringer vil også hjælpe med at sikre, at ventilen bliver ved med at være effektiv. Hyppige vandskift forhindrer også forurening af vandrøret.

Under tjekket vurderes volumen af vandflowet, vandfordelingen fra brusehovedet og kvaliteten af vandet. For at få de mest optimale resultater samtidig med at tjekket udføres nemmest muligt anbefaler vi en testvogn til funktionskontrol af nødbrusere.