Planlaeg dit lager til farlige medier korrekt

Planlæg dit lager til farlige medier korrekt

Når du planlægger et lager, er der mange punkter, der spiller en vigtig rolle: Hvilke regelsæt skal implementeres? Hvilke medier skal opbevares? Skal der opretholdes bestemte opbevaringstemperaturer pga. medierne? Hvordan er driftsforholdene? Erfaringer viser, at der er meget, der kan gå galt under planlægningen. Det kan under visse omstændigheder ikke kun medføre ekstra omkostninger, men også forringe sikkerheden. I denne artikel har vi samlet et par af de vigtigste spørgsmål, som du skal stille dig selv, når du planlægger et lager.


FAQ om planlægningen af et lager

1  Hvilke medier skal opbevares? 

Når det drejer sig om farlige medier, skal der tages særlig forhåndsregler i brug afhængigt af mediets egenskaber og farepotentiale. Alt afhængigt af mængden og mediets egenskaber gælder der yderligere regler for opbevaring. I tilfælde af brandfarlige medier skal der f.eks. overholdes en række brandsikringsbestemmelser. Er der en eksplosiv atmosfære, skal ATEX-direktivet 2014/34/EU overholdes. Hvis forskellige medier skal opbevares, skal opbevaringsbestemmelserne overholdes.

Fareklassesymboler

2  Hvilke fareklasser tilhører dine medier?

Farlige medier er klassificeret i forskellige fareklasser, alt efter hvor farlige de er. Klassificeringen fremgår af sikkerhedsdatabladet. Sammenlagring af medier med forskellige fareklasser bestemmes af den relevante lovgivning, standarder og tekniske bestemmelser. Adskilt opbevaring foreligger, når farlige medier opbevares med stor afstand til hinanden, adskilt vha. barrierer (f.eks. skabe, vægge) eller i forskellige lagerlokaler.


 

3  Hvilke specifikationer for sikker opbevaring kan du finde i mediets sikkerhedsdatablad?

Som regel kan du finde oplysninger om sikre lagerbetingelser i sikkerhedsdatabladet, f.eks. særlige krav til lagret eller beholderen (f.eks. ventilation), uforenelige medier, lagerbetingelser (temperatur / luft / fugtighed / lys m.m.) samt krav til elektrisk udstyr og foranstaltninger mod elektrostatisk opladning.

 


 

4  Hvilken størrelse enheder skal du opbevare og hvor mange af dem?

Afhængig af enhedernes størrelse vælges containertypen. Alt efter mængden der skal opbevares, er miljødepoter og miljøskabe til farlige medier velegnede til smådunke. Som kunde kan du vælge, hvor mange reoler der skal være i dit miljødepot. Til større enheder kommer miljøcontainere på tale. DENIOS tilbyder miljøcontainere tilpasset forskellige typer opbevaring (på palle, direkte på gitterrist, liggende tromlelagring m.m.).

[Translate to da_DK:] Ein Raumsystem mit zu lagernden Medien drin

 

5  Hvordan skal lageret forsynes med enheder / paller?

Din måde at forsyne containeren på (manuelt / tromlevogn / løftevogn / gaffeltruck) bestemmer, om du f.eks. har brug for en frihøjde eller en opkørselsrampe.

 

 6  Skal der tappes?

Ved aftapning af farlige medier skal sikkerhedsforanstaltningerne øges, især når det drejer sig om antændelige væsker. Tekniske foranstaltninger omfatter f.eks. teknisk ventilation til overholdelse af den påkrævede luftudskiftning, udsugningsovervågning, brand- og Ex-beskyttelse samt potentialeudligning. Der fås forskellige udstyrsmuligheder til aftapning såsom tappestativer, stigeskamler og tromlepumper. Derudover anbefaler vi at bruge ​​vores SpillGuard® lækagedetektor, som nemt kan placeres i ethvert opsamlingskar. Den udløser alarm, hvis farlige flydende medier løber ned i karret.

 

 

Paafyldning_lager

Lageret bevarer mediernes bestemte temperaturer

 

7  Skal der opretholdes bestemte temperaturer?

Opbevaring af temperaturfølsomme medier kræver teknisk udstyr (opvarmning / klimaanlæg) til overholdelse af temperaturområdet. Vores lagersystemer kan fremstilles med enten isolering af ISO A- eller ISO B-materiale.

Lagre med varmeisolering anvendes primært til frostfri opbevaring af temperaturfølsomme materialer. På anmodning kan systemerne udstyres med en højere varmeydelse med køleenheder eller klimaanlæg. Det gennemprøvede konstruktionsprincip for de tekniske lagre fortsættes også med den isolerede konstruktion. Den stabile og svejste stålrammekonstruktion er beklædt med specielle paneler på alle sider. Forskellige isoleringsmaterialer bruges til opbevaring af vandforurenende eller brandfarlige farlige stoffer (mineraluld eller PUR-paneler).

 

 


 

8  Skal du opbevare farlige medier i et beskyttelsesområde?

Opbevaring af farlige medier i et beskyttelsesområde kræver specielle tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Baseret på dine oplysninger udarbejder vi gerne et tilbud, som inkluderer det passende sikkerhedstekniske udstyr samt serviceydelser til et lager til farlige medier iht. loven.

 

 


 

9  Er der mulighed for (sikker) aflæsning og opstilling vha. kran eller gaffeltruck?

Mange af DENIOS‘ kunder benytter sig af vores aflæsningsservice. Her overtager DENIOS’ medarbejdere den sikre aflæsning af din container. På forespørgsel kan løfteudstyr stilles til rådighed. Du vil i forvejen blive informeret om f.eks. klargøring af fundamentet, så brugen af din container kan realiseres som aftalt.

Vores all-inclusive slutpris omfatter alle omkostninger såsom transport, ophold osv. Så der er ikke nogle ekstra omkostninger for dig.

 

 

Aflaesning af lager