Korrekt opbevaring af farlige stoffer med opsamlingskar

Korrekt opbevaring af farlige medier med spildbakker

Man siger almindeligvis, at en dråbe olie kan forurene op til 1000 liter vand. I en sag med vandforurening i Tyskland, risikerer man en bøde eller fængsel i op til 5 år. Men hvad skal man gøre, så det ikke kommer til det?
Vi har hver dag med farlige medier at gøre og er ofte usikre på, hvad der skal lagres hvordan, således at mennesker og miljøet er optimalt beskyttet.
Vidste du, at du allerede fra ca. 3 kr. / liter * farligt væske kan beskytte dig? I det følgende fortæller vi dig, hvad der skal bemærkes.


Q: Hvilke egenskaber skal en spildbakke have til opbevaring af brændbare og aggressive væsker?

A: Det afhænger af væsken, der skal lagres. Du kan vælge mellem spildbakker af plast (PE), stål eller rustfrit stål. Til opbevaring af vandforurenende eller antændelige medier såsom olie og lak bruges galvaniserede eller lakerede spildbakker. Når der lagres kemikalier såsom syrer og baser, bruges spildbakker af plast eller rustfrit stål. Spildbakker af rustfrist stål og plast (PE) er korrosionsbestandige og dermed velegnede til opbevaring af aggressive væsker.

 

Q: For hvilke medier er en spildbakke af stål, rustfrit stål og plast bedst egnet?

A: Det materiale, hvoraf en spildbakke er lavet, skal være særlig velegnet til de lagrede væsker. Som regel kan du orientere dig ved beholderen, hvori materialet er leveret. Til lagring af vandforurenende, brændbare medier, såsom olier og lakker egner sig spildbakker af stål, valgfri i en galvaniseret eller lakeret udgave. Til lagring af aggressive kemikalier, såsom syrer og baser, egner sig spildbakker, som er fremstillet af rustfrit stål eller plast.

 

Q: Hvad skal også overvejes, når du vælger en spildbakke?

A: Spildbakker skal - afhængigt af anvendelsesopgaven - leve op til forskellige krav. F.eks. er spildbakker med integrerede lommer til gaffeltruck ideelle til transport med truck på fabriksområder. Desuden skal man være opmærksom på opsamlingsvolumen. Spildbakken skal ligeledes testes grundigt og skal være certificeret. Hver en spildbakke fra DENIOS er testet og certificeret.

 

Q: Hvad er vigtigt ved opbevaring af brandfarlige væsker?

A: Lagerrummet skal være egnet, dvs. at en permanent ventilation, ex-beskyttelse og brandsikring skal være til stede.

 

Q: Hvor høj må en spildbakke være, der skal anvendes til opbevaring af brændbare væsker?

A: Grundlæggende må højden af spildbakken ikke overskride 500 mm, da der således ikke kan garanteres en tilstrækkelig ventilation. Er der alligevel brug for et højere kar, kan der for eksempel arbejdes med en teknisk ventilation

 

Q: Hvordan bestemmer du den korrekte opsamlingskapacitet?

A: En spildbakke skal kunne rumme indholdet af den største beholder og mindst 10% af det samlede lagrede gods. Hvis opbevaring af vandforurenende væsker er tilladt i vandbeskyttede områder, skal opsamlingskaret kunne rumme 100% af det samlede lagrede gods.

 

Spildbakke

Q: Hvordan tager du dig af spildbakken og sørger for korrekt opbevaring?

A:

  • Operatøren er ansvarlig for den påtænkte anvendelse.
  • Vedligeholdelse / servicering.
  • Spildbakken skal holdes fri for vand og snavs.
  • Skader på overfladebeskyttelsen skal repareres omgående.
  • Regelmæssige tests (min. 1x om ugen).
  • Spildbakkens stand (gitterriste) kontrolleres ved visuel inspektion hvert 2. år.
  • Resultatet skal dokumenteres og fremlægges på anmodning af den relevante myndighed.

Opsamlingskar guide - Spørgsmål & svar


Q:  Kan jeg lagre 2 forskellige medier på et opsamlingskar?

A: Kontroller om lagring af de forskellige medier er tilladt i henhold til TRGS 510. Vores DENIOS miljøguide indeholder en praktisk opbevaringstabel, der hjælper dig med at overholde bestemmelserne i henhold til loven.

Se miljøguide her >>

 

 

Q: Hvad skal der gøres, hvis der skal lagres et nyt medie på spildbakken, men som ikke er kompatibelt?

A: Hvis der er væske i, fjern først denne korrekt med egnede DENSORB absorbenter. Herefter rengøres karret grundigt, inden det bruges igen. Der skal altid fortages et eftersyn af spildbakken mindst 1 x om ugen.

 

Q: Hvis en farlig væske er i spildbakken?

A: Fjern væsken med et DENSORB bindemiddel, som passer til det farlige medie. Bemærk yderligere, at DENSORB bindemidlet svarer til konsistensen af lækagen. Bindemidler er tilgængelige i 3 forskellige versioner: olie, universal og special. Se dem her:

 

Q: Hvis ikke spildbakken er intakt?

A: Få et overblik over certificeringen, samt de angivende garantier fra producenten. Hvis du skulle bemærke nogen tegn på korrosion, skal spildbakken bortskaffes i henhold til loven. For at udføre en generel tæthedsprøve, kan du hælde vand i karret for at tjekke det for utætheder.

 

Q: Hvilke hensyn skal tages ved transport af spildbakker?

A: En stor del af spildbakkerne er enkelte at transportere fra A til B vha. en gaffeltruck. Nogle modeller fås også med hjul. Skal en spildbakke transporteres, kan dette også ske på en palle. Under alle omstændigheder skal du sørge for, at karret er tomt. Skal transporten foregår på offentlige veje og ikke på virksomhedens område, må lovgivningen for transport af farlige medier betragtes.

 

Q: Hvad skal du være opmærksom på, hvis spildbakken er lavet af plast (PE)?

A: De kan placeres både indendørs og udendørs, men ikke i det et ex-område. Ved en udendørs installation, skal spildbakken beskyttes mod nedbør. Spildbakker af plast må ikke anvendes til brændbare væsker.

 

 

 

Hvad man skal gøre, hvis....


Spildbakker bør vælges ud fra den væske, der skal lagres, for kun det rette valg af materiale (stål, rustfrit stål eller plastik) sørger for optimal sikkerhed og modstand mod de opbevarede medier.

Har du brug for hjælp til det rette produktvalg? -ring til en af vores kompetente konsulenter hos DENIOS. Vi vil gerne rådgive dig og opbevaring af håndtering af farlige medier.

  • Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Tlf.: 76 24 40 80

  • Forespørgsel