Korrekt opbevaring af farlige stoffer med opsamlingskar

Korrekt opbevaring af farlige medier med opsamlingskar

Man siger almindeligvis, at en dråbe olie kan forurene op til 1000 liter vand. I en sag med vandforurening i Tyskland, risikerer man en bøde eller fængsel i op til 5 år. Men hvad skal man gøre, så det ikke kommer til det? Vi har hver dag med farlige medier at gøre og er ofte usikre på, hvad der skal lagres hvordan, således at mennesker og miljøet er optimalt beskyttet.
Vidste du, at du allerede fra ca. 3 kr. / liter * farligt stof kan beskytte dig? I det følgende fortæller vi dig, hvad der skal bemærkes.


Opsamlingskar guide - Spørgsmål & svar

Opsamlingskar skal være tæt for de lagrede væsker og skal består af ikke-brændbare materialer.

Det materiale, hvoraf en opsamlingskar er lavet, skal være særlig velegnet til de lagrede væsker. Til lagring af vandforurenende, brændbare medier, såsom olier og lakker egner sig opsamlingskar af stål, valgfri i en galvaniseret eller lakeret udgave. Til lagring af aggressive kemikalier, såsom syrer og baser, egner sig opsamlingskar, som er fremstillet af rustfrit stål eller plast. Som regel kan du orientere dig ved beholderen, hvori materialet er leveret.

Opsamlingskar skal - afhængigt af anvendelsesopgaven - opleve til forskelligartede krav. Opsamlingskar med integrerede gaffelindføringsåbningerne er ideelle til transport med gaffeltruck på fabriksområder. Desuden skal man være opmærksom på opsamlingsvolumen. Opsamlingskaret skal testes grundigt og skal være certificeret. Hver svejsesøm af en DENIOS opsamlingskar af stål testes.

Lagerrummet skal være egnet, dvs. at en permanent ventilation, ex-beskyttelse og brandsikring skal være til stede.

Grundlæggende må højden af opsamlingskarret ikke overskride 500 mm, da der således ikke kan garanteres en tilstrækkelig ventilation. Er der alligevel brug for et højere kar, kan der for eksempel arbejdes med en teknisk ventilation.

Et opsamlingskar skal kunne rumme den største beholder, henholdsvis mindst 10% af det samlede lagrede gods. Hvis opbevaring af vandforurenende stoffer er tilladt i vandbeskyttede områder, skal opsamlingskaret kunne rumme 100% af det samlede lagrede gods.

  • Operatøren er ansvarlig for den påtænkte anvendelse.
  • Vedligeholdelse / servicering.
  • Opsamlingskarret skal holdes fri for vand og snavs.
  • Skader på overfladebeskyttelsen skal repareres omgående fix (korrosion).
  • Regelmæssige tests (min. 1x om ugen).
  • Opsamlingskarrets stand (gitterriste) kontrolleres ved visuel inspektion hvert 2. år.
  • Resultatet skal dokumenteres og fremlægges på anmodning af myndigheden for vandforvaltning.

Hvad man skal gøre, hvis....

DENIOS Gefahrstoff-Fibel

Kontroller om lagring af de forskellige medier er tilladt i henhold til TRGS 510. Vores DENIOS miljøguide indeholder en praktisk opbevaringstabel, der hjælper dig med at overholde bestemmelserne i henhold til TRGS 510.

Der skal fortages en tilsyneladende test mindst 1x om ugen. Fjern det farlige medie korrekt med egnede bindemidler.

Fjern lækage med et bindemiddel, som passer til det farlige medie. Bemærk yderligere, at konsistens af bindemidlet svarer til konsistensen af lækagen. Bindemidler er tilgængelige i versionerne olie, universal og special. Find produkt-finderen her.

Få et overblik over certificeringer, samt de angivende grantier af producenten. Hvis du skulle bemærke nogen tegn på korrosion, skal opsamlingskarret bortskaffes i henhold til loven. For at udføre en generel tæthedsprøve, kan du også hælde vand i karret til at tjekke for utætheder. 

En stor del af opsamlingskarrene er nem at transportere fra A til B vha. en gaffeltruck. Nogle modeller fås også med hjul. Skal et gulvkar transporteres, kan dette ske på en palle. Under alle omstændigheder skal du sørge for, at karret ikke må være så fuld, at risikoen for lækage opstår under transporten. Skal transporten foregår på offentlige veje og ikke på virksomhedsområde, må lovgivningen for farlige medier betragtes.

De kan installeres i rum og udendørs, men ikke i det et ex-område. Ved en udendørs installation, skal opsamlingskarret beskyttes mod nedbør.


Find det rigtige opsamlingskar

Produktfinder opsamlingskar
start

Opsamlingskar bør vælges ud fra det rette materiale (stål, rustfrit stål eller plastik), fordi kun det ret valgte materiale af opsamlingskarret sørger for optimal sikkerhed og modstand mod de opbevarede medier.

Har du brug for hjælp til produktvalg? Brug vores praktiske opsamlingskar- finder, til at identificere det rigtige produkt til dine behov eller blot ring til din kompetent konsulent hos DENIOS. Vi vil gerne rådgive dig.

  • Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Tlf.: 76 24 40 80
  • Forespørgsel