Det perfekte skab til farlige medier

I mange virksomheder er brugen af farlige medier såsom olier og kemikalier en fast del af hverdagen og praktisk talt uundgåelige. 

Mængderne af lak, maling, olie mv., der leveres til virksomheden, skal begrænses til det daglige behov, som en virksomhed oplever. Hvis du så står med ekstra kemikalier og olier, der skal opbevares, er denne opbevaring underlagt særlige krav og forskrifter. 

I princippet må farlige medier ikke opbevares på steder, hvor disse kan bringe medarbejdere eller andre personer i fare. Forskrifter såsom TRGS 510 bestemmer, hvor store mængder uden for butikker er tilladt at opbevare. Samt hvornår der skal overholdes yderligere og særlige beskyttelsesforanstaltninger.  

Farlige medier, heriblandt olier og kemikalier, må kun opbevares i arbejdsrum, hvis opbevaringen er kompatibel med beskyttelsen af medarbejderne. 

Med det store udvalg af forskellige sikkerhedsskabe er det ikke så let at finde det rigtige produkt, der matcher dine behov. Derfor fortæller vi i nedenstående figur, hvilke spørgsmål du skal stille dig selv for at kunne vælge det helt rigtige skab. 

 

 


En medarbejder kan bruge hele 3 arbejdsdage eller mere hvert år på at transportere olier og kemikalier fra A til B. Interne transportveje kan reduceres betydeligt ved hjælp af et sikkerhedsskab.

 

 


Hvilke spørgsmål skal du stille for at finde det helt rigtige skab til opbevaringen af olier og kemikalier?

 

1  Hvilken type skab har du brug for?

Typen af skab til farlige medier afhænger naturligvis af, hvad du har brug for at opbevare. Sikkerhedsskabets egenskaber er ikke nødvendigvis de samme, hvis du skal opbevare syrer og baser, eller hvis du skal opbevare mineralolier. For at kunne vælge det skab der matcher dine behov, skal vi først og fremmest kigge på de medier, der skal opbevares. Hvilke af dem har den største farerisiko?

Vores figur herunder hjælper dig til selve udvælgelsen af typen af kemikalie- og miljøskab. 

Find det rette skab til olier og kemikalier

 

2  Hvilket udstyr til dit miljøskab er nødvendigt?

Afhængig af hvilken model tilbyder vores miljøskabe forskelligt udstyr til sikkert og behageligt arbejde. 

 

Teknisk ventilation

Ventilation i miljøskabet / skabet til kemikalier er en vigtig faktor i forbindelse med dine medarbejderes sikerhed og sundhedsbeskyttelse.

Specielt ved opbevaring af brandfarlige medier skal EX-zoner i eller omkring skabet vedligeholdes eller garanteres uden teknisk ventilation. Hvis dette ikke sker, er det i modstrid med ATEX-RL 1999/92 / EG, da en undgåelse af eksplosive atmosfærer altid skal gøres, inden der bliver foretaget andre sikkerhedsforanstaltninger. Ud over TRGS 510 kan andre forskrifter nødvendiggøre teknisk ventilation.

Hvis der bliver opbevaret ætsende eller giftige kemikalier, eller hvis der er luftgener for medarbejderne på grund af de lagrede kemikalier, så skal der som regel være teknisk ventilation. Nogle af vores modeller af miljøskabe og kemikalieskabe har naturlig ventilation, mens andre modeller kan tilsluttes et ventilationssystem. 

DENIOS' konvektionsfiltere muliggør desuden teknisk ventilation uden krævende og omkostningsrige ventilationssystemer og eksplosionsbeskyttelses foranstaltninger. 

 

Fordele og ulemper ved teknisk ventilation (mindst 10 gange i timen):

 

 

Teknisk ventilation med udsugning ud i det fri Teknisk ventilation med luftcirkulationsfilter
+ Ingen sundhedsrisici for medarbejderne + Ingen sundhedsrisici for medarbejderne
+ Alle farlige medier (også syrer og base dampe) bliver elimineret + Ingen EX-zoner omkring miljøskabet/kemikalieskabet skal identificeres
Omkostningsrig udsugning med mulige åbninger på væg / loft er nødvendig + Ingen dyre udsugningskanaler er nødvendige
Stort energiforbrug på grund af varmetab i udsugningen + Fleksibel installation af miljøskabet
Skabet til farlige medier kan ikke længere anvendes uden tilsluttede ventilationssystemer + Intet energitab på grund af udsugningen ud i det fri
+ Permanent elektronisk overvågning af udsugningsvolumen
+ Testet og certificeret ventilationssystem
+ Omkostningsbesparelser for inventar og enheder i nærheden af miljøskabet (behøver ikke at være eksplosionssikker)
 Kun dampe fra opløsningsmidler (kulbrinter) kan filtreres[Translate to da_DK:] Bedarfsgerechte Türausführung

Tilpassede dørvarianter

Manuelle døre (1- eller 2-fløjet) er de mest almindelige varianter til vores kemikalieskabe.

Som pladsbesparende løsning ved trange arbejdsforhold tilbyder vi også foldedøre, skydedøre, jalousidøre og døre med vertikaludtræk.

Når du skal vælge type af døre til dit kemikalieskab / miljøskab / sikkerhedsskab / brandsikre skab skal du huske at bringe fokusset på sikkerhed i spil. I tilfælde af brand er det automatisk nødvendigt at lukke døre og skuffer, når du opbevarer brændbare medier. 

Hos DENIOS kan du få miljøskabe med automatisk dørlukning som standard. Døren lukker automatisk efter 60 sekunder, hvis skabet ikke er i brug, og inden døren lukker, vil skabet komme ved audiovisuelle advarsler. 

Vil du gerne kunne holde øje med indholdet i skabet, har vi modeller med glasindsatser i dørene. 

Alle vores miljøskabe / skabe til kemikalier kan låses for at beskytte de lagrede varer mod uautoriseret adgang. 

 

 

[Translate to da_DK:] Unterfahrbarkeit

Skal du transportere det tomme miljøskab?

Afhængig af skabsmodellen kan vores miljøskabe udstyres med en frihøjde til nem transport ved hjælp af palleløfter.

Husk kun at transportere tomme sikkerhedsskabe.

Soklen på vores miljøskabe muliggør denne nemme transport ved hjælp af palleløfter. På den måde får du fleksibel placering af dit kemikalieskab, samtidig med paller til intern transport af skabet bliver overflødige.

 

 

[Translate to da_DK:] Durchdachte Raumaufteilung

Gennemtænkt indretning

Alle vores skabe til farlige medier har en afprøvet standard indvendigt. For at du kan opbevare dine farlige kemikalier og olier fleksibelt, har mange af vores skabsmodeller mulighed for at justere lagringsniveauerne. 

Højdejusterbare opsamlingskar og fleksibel placering af hylder sikrer optimal brug af pladsen inde i dit miljøskab. Afhængig af skabsmodellen kan du få ekstra hylder, opsamlingskar og udtrækkelige hylder som tilbehør.

Vores kombi-skabe er den ideelle løsning, når du skal opbevare små mængder af både olier og kemikalier. Kombi-skab tillader en separat opbevaring, men i samme skab. Vores skabe til kemikalier fås i en modelvariant, som har specielle type 30 sikkerhedsrum i henhold til EN 14470-1. Så får du den nødvendige brandskyttelse til mindre mængder af brandfarlige medier. 

 

 

 

[Translate to da_DK:] Durchdachte Raumaufteilung

Effektiv beskyttelse mod lækager

I tilfælde af lækage er en gulvplade, her spildbakker og opsamlingskar, det vigtigste element til tilbageholdelse og opsamling af væsker. Opsamlingskar af stål og opsamlingskar af plast anvendes i alle typer af skabe til farlige medier til antændelige væsker og ikke-brandfarlige kemikalier eller ætsende stoffer såsom syrer og baser. 

Vores opsamlingskar er testet og certificeret, og dette frigør dig fra den mulige forpligtelse at teste spildbakkerne i henhold til loven. I tilfælde af lækager kan du fremvise en fuldstændigt bevis for certificeret produkt. 

Mange af vores skabe til olier og kemikalier er udstyret med udtrækkelige opsamlingskar, som gør adgangen til mulige lækager og indhold i skabet meget lettere. Vores udtrækkelige spildbakker kan også absorbere spild ved påfyldning og aftapning af grundvandsforurenende medier. 

 

 

 

[Translate to da_DK:] Leckagedetektion

 

Opdag lækager med det samme

Ønsker du kun at være beskyttet mod lækager med et indbygget opsamlingskar i dit miljøskab? Eller ønsker du også at blive advaret om lækager med det samme, de sker? Så skal du udstyre dit skab til kemikalier og olier med vores lækagedetektor SpillGuard®.

SpillGuard® audiovisuelle advarselssystem aktiveres, når SpillGuard®s hylster kommer i kontakt med lækagen. Denne advarsel er aktiv i 24 timer, og alarmen kan stadig høres, selvom skabsdørene er lukket. 

 

 

 


 

3  Hvor stort skal skabet være, og hvilken kapacitet skal det have?

Alt efter pladsforholdene og mængden af stoffer der skal opbevares, køber vores kunder typisk et klassisk skab til farlige medier til opstilling direkte på arbejdspladsen (alt efter model fås skabene i forskellige bredder), et underskab eller et vægskab til fastgørelse på væggen.

Hvis der også skal opbevares tromler - og ikke kun dunke og beholdere - direkte på arbejdspladsen, så kan et tromleskab til olier og kemikalier være det rigtige valg. Vores skabe til tromler er tilpasset 200 liters tromler. 

Vil du have innovation? Vores brandsikre skabe til olier og kemikalier har fået en ekstra skabsmodel i form af skabet Scoper. Scoper har vertikaludtræk og er dermed pladsbesparende.