Sikkerhedsskabe

En europæiske norm EN 14470-1

Normen er bindende for producenter, herunder DENIOS, af sikkerhedsskabe i størrelser < 1 kubikmeter.

Brandmodstandsevnen af et skab fastsættes ved hjælp af brandtest (typetest) ifølge EN 14470-1.

Brandmodstandsevnen er opdelt i fire type-klasser; type 15, type 30, type 60 og type 90.

 

 


Den nye EN 14470-1

- Brandsikre skabe til antændelige væsker

Det væsentlige du skal vide i henhold til EN 14470-1 har vi opstillet herunder.

Gyldighedsområde gælder også fritstående skabe og skabe, der er fastgjort til væggen.

Der er ikke længere tale om to klassificeringer. Det er i stedet udvidet til fire klasser. Disse fire klasser er den målte tid indtil temperaturen overstiger 180 grader i minuttet. De fire klasser inddeles i type 15, type 30, type 60 og type 90. Det svarer til 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter og 90 minutter. 

Bygningskrav til det brandsikre skab er, at skabets side- og bagvæg skal have samme tykkelse og en sammenlignelig konstruktion.

Testbetingelser, som vores skabe er testet under, er, at skabet står under brandtesten 100 mm fra brandmuren frit i lokalet. Skabets brandmodstandsdygtighed undersøges ved en typetest.