Informationer om brug af vores Facebook-side

Vi har en offentlig tilgængelig profil på det sociale netværk Facebook

På grund af den nyeste domsafgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol (Store Afdeling), sagsnummer C-210/16 af 05.06.2018, ifølge hvilken vi og Facebook deler et fælles ansvar for vores såkaldte fanside på Facebook, ønsker vi her at informere dig om behandlingen af dine oplysninger. Du kan hente dommen frem her.

 

 

1. Generelt om behandlingen

Når du besøger en Facebook-side, kan din brugeradfærd analyseres på en omfattende måde. Ved besøg på vores Facebook-side udløser du også databeskyttelsesrelevante behandlingsprocesser.Hvis du besøger vores side på Facebook, når du er logget på din Facebook-konto, kan Facebook tilordne dette besøg til din brugerkonto. Dine personoplysninger kan dog muligvis også indsamles, selvom du ikke er logget på eller slet ikke har nogen konto hos Facebook.

 

 

2. Brug af insights og cookies

Dataindsamlingen finder som regel sted ved hjælp af cookies, som gemmes på din enhed, eller via registrering af din IP-adresse.På vores Facebook-side bruger vi funktionen Insights fra Facebook, og vi modtager derfor anonymiserede statistiske oplysninger om brugerne. Cookien fra Facebook, som gemmes på dit udstyr til dette formål, er aktiv i længere tid, hvis du ikke sletter den, og den indeholder brugerkoder, som kan sammenlignes, når du bruger andre websteder. De lagrede informationer i cookien behandles af Facebook og sammenlignes med andre informationer, som Facebook modtager efter dine besøg på andre websteder. Derved kan der oprettes brugerprofiler, som gemmer på oplysninger om dine præferencer og interesseområder. På denne måde får du vist relevante annoncer. Du kan finde yderligere informationer om brugen af cookies hos Facebook i deres cookie-retningslinje. Vi beder dig om at have forståelse for, at vi ikke er i stand til at følge alle behandlingsprocesser hos Facebook. Du er derfor nødt til at finde yderligere informationer på de relevante informationssider hos Facebook.

 

 

3. Ansvarlige

Som administrator af denne Facebook-side er vi og Facebook (Facebook Ireland Ltd.) fælles ansvarlige i henhold til art. 4 nr. 7 i Databeskyttelsesforordningen (GDPR). På trods af det fælles ansvar er vi ikke i fuldt omfang i stand til at øve indflydelse på databehandlingsprocesserne hos Facebook.Retningsgivende er Facebooks betingelser for brug og de der anførte øvrige betingelser og retningslinjer.

 

 

4. Formål med behandlingen

Formålet med vores behandling i henhold til artikel 5 i Datebeskyttelsesforordningen er at forbedre vores reklame for vores produkter og tjenesteydelser. Derudover ønsker vi at modtage informationer, som Facebook opretter på grundlag af brugernes besøg på vores Facebook-side. Informationerne giver os en viden, som sætter os i stand til gøre vores reklame mere målrettet med et nøje tilpasset indhold. Vi håber, at vi dermed kan vække større interesse hos vores brugere, uden at forstyrre enkelte brugere med reklame, som er uinteressant for dem.Statistikkerne, som oprettes af Facebook, overføres udelukkende i anonymiseret form til os, og vi modtager ikke adgang til oplysningerne, som Facebook har indsamlet.

 

 

5. Retsgrundlag og legitime interesser

Ved hjælp af brugen af servicen fra Facebook ønsker vi at gøre vores internetpræsentation så omfattende som mulig, hvilket udgør en legitim interesse i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f. De af Facebook gennemførte analyseprocesser beror eventuelt på afvigende retsgrundlag, for eksempel samtykke i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a.

 

 

6. Videregivelse af data

Vi ved ikke, om de indsamlede informationer fra Facebook også behandles uden for Den Europæiske Union. Facebook er imidlertid certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og er dermed forpligtet til at overholde EU-databeskyttelsesreglerne.

 

 

7. Din ret til indsigelse

Som bruger af vores service på Facebook kan du gøre din ret til at få information om de oplysninger, der er indsamlet om dig, til at kræve berigtigelse eller sletning, begrænsning af behandlingen, til dataoverførsel og din ret til at klage gældende over for både os og Facebook.

 

 

8. Definition af det fælles ansvar

Selvom vi bærer et fælles ansvar for databehandlingen sammen med Facebook, har vi ikke nogen umiddelbar indflydelse på behandlingen af oplysninger gennem Facebook, eftersom vores Facebook-side er integreret på Facebooks platform. Derfor er det kun Facebook som kan træffe umiddelbare forholdsregler til beskyttelse af dine oplysninger og give dig information om dette. Hvis du har spørgsmål vedrørende dette forhold, står vi imidlertid altid til din rådighed.

 

 

9. Varighed af opbevaringen af oplysningerne

Oplysningerne, som vi har indsamlet direkte, sletter vi, så snart formålet med opbevaringen bortfalder, hvis du opfordrer os til sletning, eller hvis du tilbagekalder et eventuelt afgivet samtykke til opbevaring af dine oplysninger. Cookies, som er blevet gemt på din enhed, forbliver på enheden, indtil du sletter dem.

Vi har imidlertid ikke indflydelse på varigheden af opbevaringen af dine oplysninger, som gemmes hos Facebook til dennes egne formål.

 

 

10. Yderligere informationer

Informationer om dine kontaktoplysninger, dine rettigheder i forhold til os og informationer om vores databehandling kan du finde i vores databeskyttelseserklæring på vores websted.

Klik på dette link for at få yderligere informationer om behandligen af dine oplysninger hos Facebook: Databeskyttelsesretningslinje.

Du kan til enhver tid selv tilpasse annonceindstillingerne i din Facebook-konto. Klik på dette link til det formål.