DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Desinfektionsmidler: Minimumsstandarder for nye farlige medier, processer og øgede lagre

Behovet for desinfektionsmidler har været stigende under corona-krisen, og det har medført, at flere virksomheder har omstruktureret deres produktion for i stedet at producere desinfektionsmidler. Dette operationelle hygiejnekoncept er blevet implementeret på meget kort tid, hvilket pludselig fører til større mængder af desinfektionsmidler, der opbevares direkte i virksomheden.

Hvis nye farlige medier, herunder desinfektionsmidler, bliver indført i virksomheden, eller forsyningsmængderne bliver øget, eller hvis der kommer nye processer i forbindelse med produktionen af desinfektionsmidler, er der et par punkter, som skal overvejes. Har du for eksempel allerede opdateret dit register over farlige medier i virksomheden?

Du kan bruge vores tjekliste til at kontrollere, om du har taget hensyn til alle minimumsstandarder for farlige medier.

Har du tænkt på alt?

Forny risikovurdering

En risikovurdering bør ikke kun udføres, før der påbegyndes nye aktiviteter med farlige medier. En risikovurdering er også nødvendig, hvis de operationelle forhold ændres. For eksempel når mængderne af desinfektionsmidler, der håndteres, bliver ændret. Det er også relevant med en risikovurdering, hvis procedurer til håndtering af desinfektionsmidler bliver ændret. For eksempel, påvirker de nu nye arbejdsområder eller medarbejdere? I forlængelse af risikovurderingen skal der foretages passende beskyttelsesforanstaltninger. For eksempel til sikker opbevaring af desinfektionsmidler.

Bliv informeret

Du skal have nøjagtig viden om, de farlige egenskaber der er ved de medier og blandinger, der bliver anvendt i virksomheden. Det er vigtigt, at passende producentspecifikationer til professionel håndtering og sundhedsbeskyttelse af medarbejdere bliver implementeret. Producenten er forpligtet til at give dig et sikkerhedsdatablad med disse oplysninger. Hvis du endnu ikke har modtaget databladet, skal du anmode om det fra leverandøren. Hjemmeproducerede blandinger og medier skal klassificeres af virksomheden selv.

Opdatér register over farlige medier

Du er forpligtet til at føre en liste over de farlige medier, der bliver brugt i virksomheden, hvor der samtidig henvises til de tilsvarende sikkerhedsdatablade. Hvis et nyt farligt medie kommer til i virksomheden, skal dette medie tilføjes til listen. Dit register skal svare på spørgsmålene: Hvor opbevares medierne? Hvor meget bliver brugt? Og hvordan bruges medierne? Hvis der sker ændringer i disse specifikationer, skal registeret opdateres. Hvis der er arbejdsområder, hvor medarbejdere bliver udsat for eksempelvis desinfektionsmidler udover der, hvor det bliver opbevaret. Det kan ske ved, at det bliver anvendt, så skal dette også registreres.

Udfør substitutionskontrol

I henhold til gældende lovgivning er du forpligtet til at udføre en substitutionskontrol som en del af risikovurderingen. Det betyder, at du er nødt til at kontrollere, om et brugt farligt medie ikke kan erstattes af et mindre farligt medie, eller om det er muligt at benytte en anden arbejdsproces, der udgør færre risici. Der er praktisk taget ingen alternativer, når du bruger desinfektionsmidler, men ikke desto mindre skal du formelt registrere et erstatningstjek / en substitutionskontrol i din dokumentation.

Tjek mængdebegrænsning

Ved opbevaring af farlige medier påvirker de oplagrede mængder de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis forsyningsmængderne - altså mængderne af eksempelvis desinfektionsmidler - er steget i din virksomhed, skal du kontrollere, om de gamle beskyttelsesforanstaltninger stadig er tilstrækkelige, lovlige og gældende. Det er plausibelt, at du nu overskrider de specificerede mængdebegrænsninger.

Opfylder du reglerne ved fælles opbevaring af kemikalier og olier?

Hvis du for nylig har indhentet et nyt farligt medie i din virksomhed, kan det ikke bare placeres i det eksisterende lager. Det er vigtigt at kontrollere inden, hvorvidt det er forbudt at opbevare det nye farlige medie (eksempelvis desinfektionsmidler) sammen med de allerede eksisterende medier i virksomheden.

Undervis dine medarbejdere

Sørg for at dine medarbejdere kender de farlige egenskaber ved de farlige medier, som de håndterer. Du har pligt til at vide, hvordan medierne anvendes, lagres og håndteres korrekt, samt hvilke forholdsregler der skal træffes i nødsituationer. Denne viden bør du eftergive til dine medarbejdere.

Mærkning af beholdere, tanke og tromler

Brandfarlige medier skal være tydeligt identificerbare i virksomheden med farepiktogrammer på emballagen. Desinfektionsmidler bruges og leveres oftes i store beholdere eller tanke som eksempelvis IBC palletanke. I virksomheden bliver de muligvis flyttet over i mindre beholdere, og disse beholdere skal også være tydeligt afmærket. FALCON sikkerhedskander fra DENIOS bliver leveret som standard med flersproget sikkerhedskode til indholdsmarkering med faresymboler i henhold til GHS.

Korrekt opbevaring af tomme beholdere og tanke

Bemærk at beholdere med desinfektionsmidler, som ser ud til at være tomme, stadig indeholder resterende mængder af brændbare væsker. Dette kan føre til dannelse af eksplosive luft- og gasblandinger. Ved opbevaring af antændelige væsker, hvor beholdere er helt tømte, men urenset, gælder samme beskyttelsesforanstaltninger som ved fyldte beholdere.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere om lignende emner?

Produktguide

Sikker i 2023: Her er nyhederne fra DENIOS

Start året sikkert - med et hav af nye løsninger og tjenester fra DENIOS. Her er en oversigt over højdepunkterne. Tag et kig på de nye produkter i vores webshop og bladr i det nye hovedkatalog for 2023.

Læs mere
Case study

Sådan opbevarer sundhedsinstitution farlige væsker i tætbebygget område

Hvad gør man, når man skal opbevare store mængder farlige væsker – i et område omgivet af bygninger og med en livlig trafik? Det var den udfordring, som en af vores kunder i sundhedssektoren kom til os med.

Læs mere
Case study

Opbevaring af kemikalier og brandfarlige væsker hos Hydro Precision Tubing

Til deres produktion bruger Hydro en række forskellige kemikalier – og så er der senere kommet brandfarlige væsker til samlingen. Og det er bl.a. de to slags væsker, der har fået Hydro til flere gange at kontakte os.

Læs mere
Produktguide

Lithiumbatterier: Luk risikoen inde

Håndteringen af lithiumbatterier kommer med farer. Men uanset, om du ønsker at opbevare, håndtere, transportere eller stressteste dine batterier, så finder du den rette løsning til at mindske risikoen hos DENIOS.

Læs mere
Artikel

6 ting du skal vide, inden du bygger et lager til kemikalier

Skal du opbevare store mængder kemikalier? Så kan det virke som den nemmeste og billigste løsning selv at bygge et lager til formålet. Det er dog langt fra altid tilfældet - her er 6 ting, du skal være opmærksom på, inden du bygger.

Læs mere
FAQ

IBC palletanke - 15 spørgsmål og svar

IBC palletanken er en af de mest anvendte emballager i bl.a. industrien. Men hvordan opbevarer du dem sikkert, når de indeholder farlige stoffer? Og hvordan håndterer og transporterer du dem? Vores eksperter besvarer nu de 15 mest stillede spørgsmål om palletanken i den store DENIOS IBC-guide.

Læs mere
Hent flere 6 af 38 artikler blev indlæst
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Ring til os eller udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00