DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Mediebestandighedsliste

Hvilket materiale egner sig til dit medie? Når du skal vælge det rette materiale til dine beholdere, depoter og opsamlingskar, er det afgørende, at det er bestandigt over for det medie, du skal opbevare. I mediebestandighedslisten kan du derfor finde dit medie og se, hvilket materiale der er egnet.

Hvilket materiale egner sig til dit medie?

Det er afgørende, at dine beholdere og opbevaringsløsninger er af et materiale, der er kompatibelt og bestandigt over for det medie, du skal opbevare. Til mange kemiske medier kan du anvende produkter af stål (1.0038), men især for ætsende medier (syrer/baser) er det ofte nødvendigt at anvende et opsamlingskar af plast (polyethylen). Rustfrit stål giver derimod en høj beskyttelse over for mange aggressive væsker. Hvis du ikke kan finde nogen specifikationer i bestandighedslisten, kan du vælge et opsamlingskar i samme materiale som mediets transportbeholder.

Medie Koncentration Stål 1), 4) Rustfrit stål 2) Plast / PE 3)
Acetaldehyd ≤ 40%
Acetaldehyd teknisk ren
Acetone
Ammoniakvand(-løsning)
Ammoniumhydroxid ≤ 38%
Ammoniumnitrat mættet
Batterisyre ≤ 78%
Benzin
Benzoesyre ✓ 5)
Benzol
Blåsyre ≤ 10%
Borsyre mættet ✓ 5)
Bremsevæske ✓ 5)
Brintoverilte ≤ 90% ✓ 5)
Butanol teknisk ren
Butansyre
Calciumacetat vandbaseret
Calciumchlorat, vandbaseret ≤ 65%
Calciumhydroxid
Calciumhypochlorit mættet
Chlorbenzol
Chloreddikesyre ✓ 5)
Chloreret carbonhydrid
Chlorsyre ≤ 10% ✓ 5)
Chromsyre ≤ 10% ✓ 5) ✓ 5)
Citronsyre ✓ 5)
Dichlorethylen teknisk ren
Dieselolie
Eddikesyre ✓ 5)
Ethylacetat
Ethanol
Ether
Ethylenchlorid
Ethylenglykol
Flyturbinebrændstof
Fyringsolie
Gearolie ✓ 5)
Glycerin ✓ 5)
Glycolsyre mættet ✓ 5)
Hydrazin ≤ 10% ✓ 5)
Hydrazinhydrat vandbaseret
Isobutylether
Isobutanol
Isobutylacetat
Isobutylchlorid
Isohexan
Isopentan
Isopropylalkohol (Isopropanol)
Jern(II)sulfat mættet
Jern(III)klorid mættet
Jern(III)sulfat mættet
Kaliumcarbonat
Kaliumchlorat
Kaliumchlorid vandbaseret
Kaliumchlorid ≤ GL
Kaliumhydroxid 50% ✓ 5)
Medie Koncentration Stål 1), 4) Rustfrit stål 2) Plast / PE 3)
Kaliumnitrat 50%
Kaliumnitrat ≤ GL
Kaliumphosphat ≤ GL
Kaliumsulfat ≤ GL
Kerosin
Kieselsyre ✓ 5)
Klæbstoffer
Kraftstoffer
Kølevæske ✓ 5)
Magnesiumcarbonat mættet ✓ 5)
Magnesiumchlorid vandbaseret
Magnesiumnitrat mættet ✓ 5)
Magnesiumsulfat
Methanol
Menthol fast
Methylacetat
Methylacrylat
Methylenchlorid = diklormetan*
Motorolie, aromatfri ✓ 5)
Myresyre ✓ 5)
Natriumacetat
Natriumbisulfat
Natriumbisulfit vandbaseret
Natriumcarbonat
Natriumchlorid
Natriumhydrogensulfat ≤ GL
Natriumhydrogensulfit ≤ GL
Natriumhydroxid
Natriumhypochlorit ✓ 5)
Natriumsulfat
Natriumsulfid ≤ GL
Nikkelklorid ≤ GL
Nitrobenzol
Nitrofortynder
Olie
Oliesyre teknisk ren
Penthanol
Petroleum teknisk ren
Phenol 100%
Phosphorsyre ≤ 95%
Propanol
Raps-Methylester (biodiesel)
Råolie
Salicylsyre mættet
Salpetersyre ≤ 10%
Saltsyre > 37% ✓ 5) ✓ 5)
Svovlbaseret syre mættet
Svolvsyre ≤ 80%
Svolvsyre 95%
Terpentinolie
Testbenzin
Toluol
Urinstof
Urinsyre ✓ 5)
Xylol

✓ egnet – GL = mættet opløsning
*1 kun stabil, når den er kold. Når det er opvarmet, skal du genvurdere
1) Stål lakeret (materialenummer 1.0038) eller galvaniseret (materialenummer 1.0242),
2) Galvaniseret stål V2A (materialenummer 1.4301),
3) Polyethylen (PE), om nødvendigt i en mere afledende version, f.eks. for væsker med et flammepunkt under 60°C
4) Galvaniserede opsamlingskar må ikke bruges til opbevaring af følgende væsker: organiske og uorganiske syrer, natriumhydroxid og kaliumhydroxid samt andre alkalihydroxider, chlorerede carbonhydrider, aminer, nitroforbindelser, syrechlorider og andre chlorider, phenol, vandige alkaliske opløsninger, nitriler.
5) Kun egnet i begrænset omfang

Hvad kan du bruge mediebestandighedslisten til?

Du kan bl.a. bruge bestandighedslisten til at vælge materiale for:

  • Opsamlingskar
  • Depoter
  • Tromler og dunke
  • Transport- og lagerbeholdere
  • Tanke
  • Tragte
Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Måske du også er interesseret i

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00