• Over 12.000 produkter på lager
  • Op til 10 års garanti
  • 14 dages returret
  • Gratis rådgivning
Nødbruser

Nødbruseanlæg

Et nødbruseanlæg er vigtigt i virksomheder, hvor der arbejdes med farlige medier og hvor medarbejdere har risiko for at blive brændt, skoldet eller anden kontakt med de farlige medier. Skulle uheldet være ude, er det vigtigt at have et nødbruseanlæg.

Har nødbruseanlægget den rigtige placering, vil det gøre en stor forskel hvis uheldet skulle være ude. Hurtig skylning er i de fleste tilfælde med til at mindske de følgeskader, der er ved ulykken.

Nødbrusere er designet og udviklet til hurtig og effektiv behandling, af krop, ansigt og øjne.

 

 

Hent produkter...

Sort by
1 til 12 fra 20
Show
per page

Nødbrusere

DENIOS' nødbrusere garanterer optimal førstehjælp ved uheld med farlige medier eller ild. Der er stor risiko for uheld ved håndtering af aggressive væsker eller brandfarlige medier. Der er f.eks. mulighed for kontamination af kroppen eller øjnene med sundhedsskadelige medier. Nød- og øjenbrusere til hurtig førstehjælp i forbindelse med ulykker.

Enhver virksomhed der arbejder med aggressive eller brandfarlige medier bør have nød- og øjenbrusere. I potentielt farlige arbejdsområder skal der være nødbrusere med forbindelse til vandrør, så der er tilstrækkeligt vand til rådighed efter ulykker. Krop og/eller øjnene skal skylles omgående efter kontakt med farlige medier eller forbrændinger.


DENIOS har et stort sortiment af nødbrusere:
1. øjen- og ansigtsbrusere
2. kropsbrusere                 
3. kombinerede nødbrusere                   

DENIOS' nødbrusere er nemme at betjene.

DENIOS øjen- og ansigtsbrusere til ætsninger i øjnene (f. eks. pga. kontakt med syrer eller baser) kræver omgående skyl for at undgå varige skader. Øjnene skal skylles i mindst 20 minutter.

DENIOS øjenbrusere er egnede til både bord- eller vægmontage. Øjenbruserne er forsynet med sprøjtehoveder, der med deres sprøjtevinkel og vandmængde (>1,5 l pr. minut pr. sprøjtehoved) er konstrueret specielt til skånsom skylning af øjnene. Øjen- og ansigtsbruserne er en kombination, der gør det muligt, at rengøre og skylle kvæstede øjne og ansigtet med ca. 15 l pr. minut.

Forordninger og retningslinjer             

Arbejdsmiljøloven (uddrag) § 38 Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.
Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal følges. § 42 Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedmæssigt er fuldt forsvarligt. Gældende for Europa er den europæiske standard EN 15154. Denne standard er opdelt i 5 sektioner:

  • Sektion 1 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandforsyning i laboratorierne"
  • Sektion 2 for "Øjenbrusere med forbindelse til vandforsyning"
  • Sektion 3 for "Kropsbrusere uden forbindelse til vandforsyning"
  • Sektion 4 for "Øjenbrusere uden forbindelse til vandforsyning"
  • Sektion 5 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandforsyning i produktionerne".