Lagre til opbevaring af lithium-batterier


Sort by
1 til 3 fra 3
Show
per page

Brandsikkert skab til lithium-ion

Hvordan skal lithium-batterier opbevares?

Der er stor risiko ved at opbevare lithium-batterier forkert. Der kan opstå brand og kemiske reaktioner - Og i værste fald kan batterierne eksplodere. Hvis der opstår brand, eksplosion og/eller kemiske reaktioner, er både medarbejdere og miljøet i stor fare. Dette kan også resultere i betydelige økonomiske tab og produktionstab, som kan have fatale konsekvenser for din virksomhed. 

Hvis du sørger for de rette beskyttelsesforanstaltninger, kan du undgå at komme til at gøre skade på medarbejdere, miljø, inventar, produktion og hele din virksomheds omdømme.

Vores tekniske lagre og containere giver dig præcis det udstyr, som du har brug for, så du sikkert kan opbevare lithium-ion. Vores brandsikre lagre til lithium-batterier modstår den enorme brandbelastning, som der kan komme ved en lithium-ion brand. Vores lagre og containere til lithium-batterier har alle en afprøvet og godkendt 90 minutters brandbeskyttelse (EI 90) både indefra og udefra.