Olie Bindemidler


Olie bindemiddel
Olie absorbenter

DENSORB bindemidler til olie

Hvad enten det drejer sig om bindefleece, granulat eller nødhjælpssæt, så har DENIOS har et stort sortiment af oliebindemidler. Granulat eller bindefleece til ethvert formål. DENSORB bindefleece "Olie" fås som måtter, ruller, nødhjælpssæt, slanger eller afskummere.

DENSORB Ruller

DENORB ruller er velegnede til tildækning af store arealer eller som underlag under maskiner. DENSORB Olie opsuger olie, men er vandafvisende. Olie der flyder på vand opsuges, men vandet afvises.

DENSORB Olie absorbenter opsuger kulbrinte baserede væsker såsom olie, benzin, diesel, opløsningsmidler og petroleum.

DENSORB Måtter

DENSORB måtter er ideelle til den daglige brug på arbejdsborde eller til reparationsarbejde.

DENSORB måtter "Olie" opsuger olie og andre kulbrinte baserede væsker der flyder på vand. DENSORB Olie opsuger olie og er vandafvisende.

DENSORB Slanger

Til inddæmning og opsugning af større mængder væsker bruges DENSORB slanger. De er også velegnede til vanskeligt tilgængelige steder.

DENSORB slanger "Olie" opsuger olie og kulbrinte baserede væsker og er vandafvisende.

DENSORB Puder

Takket være deres fleksible form er DENSORB puder velegnede til vanskeligt tilgængelige steder.

DENSORB puder har en høj optagelseskapacitet og bruger kun lidt plads. En yderligere fordel: DENSORB puder Olie opsuger kulbrinte baserede væsker og er vandafvisende.

DENSORB Multiformater

DENSORB multiformat i praktisk dispenserkarton er alsidig i brug som rulle, måtte, slange og klude.

DENSORB multiformat Olie opsuger kulbrinte baserede væsker og er vandafvisende.

DENSORB Granulater

Granulat af kategorien Olie opsuger olie, benzin og andre kulbrinte baserede væsker. De er vandafvisende, vejrbestandig og dermed velegnede til udendørs brug samt i søer og vandløb.

Alt efter formålet kan der vælges mellem 3 udførelser. Oliebinderen flyder på vandet og kan bruges selv ved kraftige turbulenser.

Oliebinder til al slags vejr er velegnet til gader, veje og andre trafikerede steder samt til brug i regnvejr og i fugtige omgivelser. Quick-Sorb oliebinder opsuger olien hurtigt. Den skåner gulve og er velegnet til hal- og værkstedsgulve.

DENSORB Oliebarrierer

DENSORB oliebarrierer er vandafvisende og flyder på vandoverfladen fra stående eller langsomt sivende vand. Flydeevnen bevares også, når de er fuldstændigt gennemblødte.

DENSORB oliebarrierer er ideelle til inddæmning og opsugning af olie og benzin i søer og vandløb, havne og kanaler.

DENSORB Olieafskummer

DENSORB olie afskummere er ideelle til opsamling af olie og brændstoffer, der befinder sig dybt nede i kloakker, skakter, afløb og tanke.

DENSORB olie afskummere har en høj optagelseskapacitet og er af høj kvalitet takket være det brudfaste nylon-net og det integrerede træktov.

DENSORB Olieterninger

DENSORB olieterninger er ideelle til kontinuerlig brug på vandoverflader. De er ideelle til brug i rensningsanlæg eller havnebassiner samt ved kraftige turbulenser og høj strømningshastighed i vandet.

DENSORB olieterninger flyder selv i mættet tilstand på vandoverfladen.

DENSORB Olieslør

DENSORB olieslør er ideelle til fjernelse af oliefilm fra vandoverflader. DENSORB olieslør består af kraftig sugende polypropylen, er vandafvisende og flyder selv i mættet tilstand på vandoverfladen. Et stabilt træktov i hele deres længde sørger for stabilitet.

DENSORB Nødhjælpssæt

DENSORB nødhjælpssæt i vogn, depot eller transportboks bruges i tilfælde af lækager og er hurtige ved hånden. DENSORB bindefleece kan anvendes til opsugning af alle former for olie, benzin og andre kulbrinte baserede væsker men opsuger ikke vand.