• Over 12.000 produkter på lager

 • Op til 10 års garanti

 • 14 dages returret

 • Gratis rådgivning

Nødbrusere og øjenskyllere


Hent produkter...


Effektiv hjælp i nødstilfælde

Beskyttelse af øjne og krop har stor betydning i forbindelse med håndtering af farlige medier og andre situationer, hvor skader kan forekomme. Det er lovpligtigt, at der er øjenskyllere og nødbrusere til rådighed i arbejdsområder, hvor nødsituationer kan forekomme. Hvis der opstår en nødsituation på trods af alle forebyggende foranstaltninger, skal øjenbrusere og nødbrusere være til rådighed. Yderligere hjælp skal foretages så hurtigt som muligt for at minimere skaden og undgå varige mén. Stationære øjenbrusere, kropsbrusere eller kombinerede systemer udgør en ekstra sikkerhed.


Øjenskyller: hurtig og fleksibel

Øjenskyller og nød brusere skal altid være i nærheden, når der arbejdes med farlige medier.

Det er ikke altid muligt at bruge en nødbruser. Øjenskylleflasker er velegnede til de arbejdslokaler, hvor man ikke opholder sig hele tiden (f.eks. batterirum eller på byggepladser). Og her muliggør øjenskylleflaskerne en hurtig førstehjælp indenfor sekunder. En øjenskylleflaske på 500 ml er nok til skylning i ca. 4 minutter, så for at opnå en længere skylning skal der være flere øjenskyllere til rådighed - eller en installeret øjenbruser i nærheden. Øjenskylleflasker har én eller to ergonomisk-formede øjenskåle. De ergonomisk-formede skåle sørger for åbne øjenlågene under skylningen, så den sterile skyllevæske trænger direkte ind i det beskadigede øje. Skylleopløsningen er en 0,9% saltopløsning (natriumklorid), er PH-neutral og egnet til neutralisering af syrer. 

 

 


Fast installeret øjenbruser

Ætsninger i øjnene (f.eks. pga. kontakt med syrer og baser) kræver omgående skylning for at undgå varige skader og mén. Øjnene skal skylles i mindst 20 minutter. Her brliver nødbrusere brugt til hurtig førstehjælp og for at minimere kontamination af kroppen efter en ulykke med farlige medier.

Fordele:

 • Bord- eller vægmontering af øjenbrusere
 • Loft- og vægmontering af kropsbrusere
 • Kombinationer af øjen- og kropsbrusere
 • Frostfrie brusere til udendørs brug


Fast installeret øjen-bruser.

Forordninger og retningslinjer

I den praktiske vandtætte beholder er øjenskyller let tilgængelig i nødstilfælde.

Arbejdsmiljøloven (uddrag) § 38: Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 42: Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuld forsvarligt. Gældende for Europa er den europæiske standard EN 15154. Denne standard er opdelt i 6 sektioner:

 • Sektion 1 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandforsyning i laboratorierne"
 • Sektion 2 for "Øjenbrusere med forbindelse til vandforsyning"
 • Sektion 3 for "Kropsbrusere uden forbindelse til vandforsyning"
 • Sektion 4 for "Øjenbrusere uden forbindelse til vandforsyning"
 • Sektion 5 for "Kropsbrusere med overskylning ovenfra, til andet end laboratoriebrug"
 • Sektion 6 for "Kropsbrusere med flere brusehoveder permanent forbundet til vandforsyningen, til andet end laboratoriebrug"