• Over 12.000 produkter på lager

 • Op til 10 års garanti

 • 14 dages returret

 • Gratis rådgivning

Øjenskyller - Nødbruser


Hent produkter...


Effektiv hjælp i nødstilfælde

Beskyttelse af øjne og krop har stor betydning i forbindelse med håndtering af farlige medier og andre situationer, hvor skader kan forekomme. Det er lovpligtigt, at der er øjenskyllere og nødbrusere til rådighed i arbejdsområder, hvor nødsituationer kan forekomme. Hvis der opstår en nødsituation på trods af alle forebyggende foranstaltninger, skal øjenbrusere og nødbrusere være til rådighed. Yderligere hjælp skal foretages så hurtigt som muligt for at minimere skaden og undgå varige mén. Stationære øjenbrusere, kropsbrusere eller kombinerede systemer udgør ekstra sikkerhed.


Øjenskyller: hurtig og fleksibel

Øjenskyller og nød brusere skal altid være i nærheden, når der arbejdes med farlige medier.

Det er ikke altid muligt at bruge en nødbruser. Øjenskylleflasker er velegnede til arbejdslokaler, hvor man ikke opholder sig hele tiden (f.eks. batterirum eller på byggepladser). Øjenskylleflasker muliggør hurtig førstehjælp indenfor sekunder. En øjenskylleflaske på 500 ml er nok til skylning i ca. 4 minutter - for at opnå en længere skylning, skal der være flere øjenskyllere til rådighed eller en installeret øjenbruser i nærheden. Øjenskylleflasker har én eller to ergonomisk formede øjenskåle. Den ergonomisk formede skål sørger for åbne øjenlåg under skylning, så den sterile skyllevæske trænger direkte ind i det beskadiget øje. Skylleopløsningen er en 0,9% saltopløsning (natriumklorid). Opløsningen er PH-neutral og egnet til neutralisering af syrer. 

 

 


Fast installeret øjenbruser

Ætsninger i øjnene (f.eks. pga. kontakt med syrer og baser) kræver omgående skylning for at undgå varige skader. Øjnene skal skylles i mindst 20 minutter. Til hurtig førstehjælp og for at minimere kontamination af kroppen, efter en ulykke med farlige medier, bruges nød brusere.

Fordele:

 • Bord- eller vægmontering af øjenbrusere
 • Loft- og vægmontering af kropsbrusere
 • Kombinationer af øjen- kropsbrusere
 • Frostfrie brusere til udendørs brug


Fast installeret øjen-bruser.

Forordninger og retningslinjer

I den praktiske vandtætte beholder er øjenskyller let tilgængelig i nødstilfælde.

Arbejdsmiljøloven (uddrag) § 38: Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 42: Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuld forsvarligt. Gældende for Europa er den europæiske standard EN 15154. Denne standard er opdelt i 5 sektioner:

 • Sektion 1 for "Krops brusere med forbindelse til vandforsyning i laboratorierne"
 • Sektion 2 for "Øjen brusere med forbindelse til vandforsyning"
 • Sektion 3 for "Krops brusere uden forbindelse til vandforsyning"
 • Sektion 4 for "Øjen brusere uden forbindelse til vandforsyning"
 • Sektion 5 for "Øjen brusere med forbindelse til vandforsyning i produktionen" (sektion 5 er stadig under planlægning). Der forventes, at den vil orientere sig på DIN 12899-3 (udgave 2009) som i dag stadig er gældende.