• Over 12.000 produkter på lager

 • Op til 10 års garanti

 • 14 dages returret

 • Gratis rådgivning

Udstyr godkendt af ADR


Sort by
1 til 2 fra 2
Show
per page

GGVSE-Ausrüstung

Sikker transport af farligt gods

Det internationalt godkendte udstyr til farligt gods findes i DENIOS' Online Shop.
Farligt gods skal være forsynet med ekstra udstyr i overensstemmelse med ADR. udstyret opfylder kravene til personlig beskyttelse samt de nødvendige første tiltag for at sikre et ulykkessted og beskadige.

Vælg mellem forskellige designs af det bedste ADR-udstyr til dit formål. Med de to sæt får du i hvert et komplet udstyr. Selv i tilfælde af et politisk check kan forseglede kufferter forblive uåbnet, da en indholdserklæring og bevis for den næste inspektion er passende. ADR-sættene fås i to varianter, Basic og Premium.


Sikker transport af farligt gods

Der er en række væsker, faste medier, præparater eller produkter, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Så snart disse varer transporteres i det offentlige rum, dvs. på vejen, med jernbane, fly eller skib, taler man om farligt gods. Ud over forpligtelsen til at mærke disse farlige varer er der en række lovbestemmelser om dette emne. Det præciserer blandt andet præcis, hvilket udstyr der skal transporteres sammen, når der transporteres farligt gods. Det er yderst praktisk, hvis producenter og leverandører samtidig tilbyder det rigtige ADR-udstyr direkte som et sæt.


Følgende udstyr indeholder ADR-sættet

ADR-sæt indeholder det lovpligtige udstyr, som er påkrævet i henhold til ADR-konventionen.

Bestemmelsen om farligt gods for transport ad vej og jernbane definerer ikke kun de grundlæggende betingelser for transportbeholdere, men også det nødvendige udstyr til sikring af lasten og personligt sikkerhedsudstyr. Et ADR-udstyr opfylder alle krav til personlig beskyttelse samt de nødvendige første tiltag for at sikre et ulykkessted og beskadige. I overensstemmelse med ADR er:

 • beskyttelsesbriller / sikkerhedsbriller
 • et par beskyttelseshandsker
 • en transportabel lygte
 • en sikkerheds vest
 • en åndedrætsmaske (kræves kun for farligt gods klasse 2.3 og 6.1)

De komplette sæt fra DENIOS serien er tilgængelige i Basic og Premium versioner. Kufferne er forseglet og forsynet med en indholdsfortegnelse, så de ikke nødvendigvis skal åbnes under kontrol.


Retningslinjer: GGVSEB, ADR og FN

Ud over det tyske farlige godsdirektiv (GGVSEB) gælder den internationale konvention for international transport af "marchandises Dangereuses par Route" eller den europæiske aftale om international transport af farligt gods ad vej eller ADR for kort, i Europa. For at standardisere klasserne af farligt gods og især deres mærkning internationalt har FN udstedt henstillingerne om transport af farligt gods. De deler farligt gods i syv klasser, hver med flere underkategorier:

 • Klasse 1: Eksplosive stoffer
 • Klasse 2: Gasser og gasformige stoffer
 • Klasse 3: Brandfarlige væsker
 • Klasse 4: Brandfarlige faste medier
 • Klasse 5: Oxiderende stoffer
 • Klasse 6: Giftige stoffer
 • Klasse 7: Radioaktivt materiale

 

 


Symbolerne til farligt gods er udstedt af FN og er international standard.