DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Desinfektionsmidler: Minimumsstandarder for nye farlige medier, processer og øgede lagre

Behovet for desinfektionsmidler har været stigende under corona-krisen, hvilket har medført, at flere virksomheder har omstruktureret deres produktion for i stedet at producere desinfektionsmidler. Dette operationelle hygiejnekoncept er blevet implementeret på meget kort tid, hvilket pludselig fører til større mængder af desinfektionsmidler, der opbevares direkte i virksomheden.

Hvis nye farlige medier, herunder desinfektionsmidler, bliver indført i virksomheden, eller forsyningsmængderne bliver øget, eller hvis der kommer nye processer i forbindelse med produktionen af desinfektionsmidler, er der et par punkter, som skal overvejes. Har du for eksempel allerede opdateret dit register over farlige medier i virksomheden?

Du kan bruge vores tjekliste til at kontrollere, om du har taget hensyn til alle minimumsstandarder for farlige medier.

Har du tænkt på alt?

Forny risikovurdering

En risikovurdering bør ikke kun udføres, før der påbegyndes nye aktiviteter med farlige medier. En risikovurdering er også nødvendig, hvis de operationelle forhold ændres. For eksempel når mængderne af desinfektionsmidler, der håndteres, bliver ændret. Det er også relevant med en risikovurdering, hvis procedurer til håndtering af desinfektionsmidler bliver ændret. For eksempel, påvirker de nu nye arbejdsområder eller medarbejdere? I forlængelse af risikovurderingen skal der foretages passende beskyttelsesforanstaltninger. For eksempel til sikker opbevaring af desinfektionsmidler.

Bliv informeret

Du skal have nøjagtig viden om, de farlige egenskaber der er ved de medier og blandinger, der bliver anvendt i virksomheden. Det er vigtigt, at passende producentspecifikationer til professionel håndtering og sundhedsbeskyttelse af medarbejdere bliver implementeret. Producenten er forpligtet til at give dig et sikkerhedsdatablad med disse oplysninger. Hvis du endnu ikke har modtaget databladet, skal du anmode om det fra leverandøren. Hjemmeproducerede blandinger og medier skal klassificeres af virksomheden selv.

Opdatér register over farlige medier

Du er forpligtet til at føre en liste over de farlige medier, der bliver brugt i virksomheden, hvor der samtidig henvises til de tilsvarende sikkerhedsdatablade. Hvis et nyt farligt medie kommer til i virksomheden, skal dette medie tilføjes til listen. Dit register skal svare på spørgsmålene: Hvor opbevares medierne? Hvor meget bliver brugt? Og hvordan bruges medierne? Hvis der sker ændringer i disse specifikationer, skal registeret opdateres. Hvis der er arbejdsområder, hvor medarbejdere bliver udsat for eksempelvis desinfektionsmidler udover der, hvor det bliver opbevaret. Det kan ske ved, at det bliver anvendt, så skal dette også registreres.

Udfør substitutionskontrol

I henhold til gældende lovgivning er du forpligtet til at udføre en substitutionskontrol som en del af risikovurderingen. Det betyder, at du er nødt til at kontrollere, om et brugt farligt medie ikke kan erstattes af et mindre farligt medie, eller om det er muligt at benytte en anden arbejdsproces, der udgør færre risici. Der er praktisk taget ingen alternativer, når du bruger desinfektionsmidler, men ikke desto mindre skal du formelt registrere et erstatningstjek / en substitutionskontrol i din dokumentation.

Tjek mængdebegrænsning

Ved opbevaring af farlige medier påvirker de oplagrede mængder de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis forsyningsmængderne - altså mængderne af eksempelvis desinfektionsmidler - er steget i din virksomhed, skal du kontrollere, om de gamle beskyttelsesforanstaltninger stadig er tilstrækkelige, lovlige og gældende. Det er plausibelt, at du nu overskrider de specificerede mængdebegrænsninger.

Opfylder du reglerne ved fælles opbevaring af kemikalier og olier?

Hvis du for nylig har indhentet et nyt farligt medie i din virksomhed, kan det ikke bare placeres i det eksisterende lager. Det er vigtigt at kontrollere inden, hvorvidt det er forbudt at opbevare det nye farlige medie (eksempelvis desinfektionsmidler) sammen med de allerede eksisterende medier i virksomheden.

Undervis dine medarbejdere

Sørg for at dine medarbejdere kender de farlige egenskaber ved de farlige medier, som de håndterer. Du har pligt til at vide, hvordan medierne anvendes, lagres og håndteres korrekt, samt hvilke forholdsregler der skal træffes i nødsituationer. Denne viden bør du eftergive til dine medarbejdere.

Mærkning af beholdere, tanke og tromler

Brandfarlige medier skal være tydeligt identificerbare i virksomheden med farepiktogrammer på emballagen. Desinfektionsmidler bruges og leveres oftes i store beholdere eller tanke som eksempelvis IBC palletanke. I virksomheden bliver de muligvis flyttet over i mindre beholdere, og disse beholdere skal også være tydeligt afmærket. FALCON sikkerhedskander fra DENIOS bliver leveret som standard med flersproget sikkerhedskode til indholdsmarkering med faresymboler i henhold til GHS.

Korrekt opbevaring af tomme beholdere og tanke

Bemærk at beholdere med desinfektionsmidler, som ser ud til at være tomme, stadig indeholder resterende mængder af brændbare væsker. Dette kan føre til dannelse af eksplosive luft- og gasblandinger. Ved opbevaring af antændelige væsker, hvor beholdere er helt tømte, men urenset, gælder samme beskyttelsesforanstaltninger som ved fyldte beholdere.

Vi rådgiver dig gerne!

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Lignende indlæg

Artikel

Fra idé til produkt: Sådan bliver et DENIOS opsamlingskar skabt

Tag et kig bag kulisserne hos DENIOS! Her ser du, hvordan opsamlingskar af plast bliver fremstillet i vores virksomhed: Fra den første idé i vores innovationsafdeling og gennem godkendelsesprocessen til det færdige produkt, som vi fremstiller i vores egen produktion.

Læs mere
FAQ

FAQ: Risikovurderinger til farlige medier og væsker

Håndterer, bruger eller opbevarer du farlige stoffer, medier og væsker? Så kan du ikke undgå risikovurderinger. Det er en central del af arbejdsmiljø og –sikkerhed, så i vores FAQ besvarer vi de spørgsmål, som ofte popper op, når emnet ”risikovurdering til farlige medier” er på programmet.

Læs mere
Artikel

De 7 største fejl ved tømning af opsamlingskar

Væsker, der lækker, er ikke ualmindeligt, og det kan ske når som helst. Men hvad gør du så? Hvordan kommer væsken ud af opsamlingskarret igen, inden karret resnes og destrueres? Dette er ikke så ligetil, som man skulle tro. Der kan opstå alvorlige fejl, når opsamlingskar bliver tømt. Her er, hvad du under ingen omstændigheder bør gøre - og hvordan du tømmer et opsamlingskar korrekt.

Læs mere
Guide

4 trin: Sådan vælger du det rigtige opsamlingskar

Som leverandør og producent af det største udvalg af opsamlingskar kan vi forsikre dig: Der findes et opsamlingskar til ethvert behov. Her viser vi dig, hvordan du finder det rette opsamlingskar til dine behov og medier.

Læs mere
Artikel

Opsamlingskarret - Vores klassiker siden 1986

Nogle gange bliver en simpel idé en reel innovation. En forretningsidé udspringer af en innovation, og en gruppe vokser ud af virksomheden. Du kan finde ud af, hvilken rolle en gammel Volkswagen spillede i udviklingen af opsamlingskarret her.

Læs mere
FAQ

Opbevar farlige medier sikkert og korrekt med spildbakker og opsamlingskar

Få svar på alle dine spørgsmål om korrekt opbevaring med opsamlingskar. Her fortæller vi dig, hvad du bør vide.

Læs mere
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se varekurv