DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Litiumbatterier: Forebyg brande med de rette foranstaltninger

Opbevaring af lithium-ion-batterier stiller mange virksomheder over for et dilemma. For de er forpligtede til at vurdere farer i virksomheden og imødekommende dem med passende beskyttelsesforanstaltninger, men der findes imidlertid ingen specifik lovgivning om opbevaring af lithiumbatterier. Det er derfor op til virksomhederne selv at definere og gennemføre passende foranstaltninger. Og på grund af bl.a. det store antal af forskellige batterityper er det på nuværende tidspunkt heller ikke muligt at komme med generelle udsagn om egnede beskyttelsesforanstaltninger og -koncepter. Det er derfor nødvendigt at undersøge hvert enkelt tilfælde. Det bedste råd er derfor at samarbejde med brandvæsnet, forsikringsselskaber og myndigheder om at udvikle et helhedsorienteret beskyttelseskoncept til din virksomheds situation. Men som eksperter i opbevaring af farlige medier hjælper vi dig naturligvis gerne. Nedenfor finder du en række informationskilder, hvor du kan få yderligere råd om sikker opbevaring af lithium-ion-batterier.

Producentens oplysninger

Principielt giver producenten generelle henvisninger til håndtering og opbevaring af sine produkter - f.eks. mht. optimale drifts- og lagertemperaturer. Disse oplysninger, som man normalt finder i brugsvejledninger og sikkerhedsdatablade, skal overholdes nøje.

Ifølge arbejdsmiljøloven må stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Herud kan man også drage konklusioner til risikovurderingen.

Informationsblad fra VdS

Den tyske VdS Schadenverhütung GmbH har udgivet et informationsblad, som indeholder oplysninger om skadeforebyggelse mht. lithium-ion-batterier i produktions- og lagerområder. VdS anbefaler, at inddele Lithium-ion-batterier i tre forskellige kategorier:

Lithium-ion-batterier med lav kapacitet, medium kapacitet og høj kapacitet. Der anbefales generelle sikkerhedsregler samt specifikke regler for opbevaring iht. kategorierne.

Det følgende billede giver dig et overblik:

Med hensyn til disposition af lithium-ion-batterier i produktionen råder VdS til, at dække det daglige behov, ved at reducerer mængden til et minimum.

Ud over det skal der være egnet brandslukningsudstyr til rådighed.

Gode råd til opbevaring og håndtering af lithium-ion-batterier

Vi har samlet nogle gode råd til opbevaring og håndtering af lithium-ion-batterier.

Den generelle anbefaling er, at anse lithium-ion-batterier for at være et farligt medie og håndtere dem tilsvarende, dvs. at gennemføre en risikovurdering, træffe egnede foranstaltninger, udfærdige sikkerhedsinstruktioner og undervise medarbejderne i håndteringen af farlige medier.

Termiske belastninger kan ikke kun påvirke lithium-ion-batteriets levetid, men også sikkerheden. Batterierne skal ikke udsættes for permanent høje temperaturer eller varmekilder. Dette omfatter også direkte sollys.

Længerevarende kulde bør også undgås fordi det kan føre til dybafladning. Bliver dybafladede lithium-ion-batterier sat til opladning kan det medføre brand. Det anbefales at vente en time, før batteriet oplades efter længerevarende kuldepåvirkning. Overhold derfor producentens anbefalede drifts- og lagertemperaturer.

Kontakt med fugt (f.eks. nedbør, kondensvand eller stænk) kan føre til en kortslutning. Derfor bør lithium-ion-batterier altid opbevares tørt og beskyttes mod fugtighed under både transport og håndtering.

En af de mest almindelige årsager til batteribrande - især i hjemmet, er brugen af ikke kompatible opladere. Disse kan f.eks. have en højere spænding en nødvendigt og dermed ødelægge batteriet. Brug derfor altid opladere, som er beregnet til brug i forbindelse med dit lithium-ion-batteri.

Ud over brug af forkerte opladere, er der yderligere risici forbundet med opladningen. Oplad ikke lithium-ion-batterier over længere tid, når de ikke bruges. Det er heller ikke en god ide, at have brændbare materialer liggende ved siden af. Hvis du har mulighed for det, så læg batteriet på et beton- eller flisegulv under opladningen. Når du efterfølgende vil opbevare lithium-ion-batteriet, anbefales et opladningsniveau SoC - State of charge) på 30%. Derved reduceres energimængden, som kan forvolde skade hvis det bliver alvor.

OBS!: Batteriet bør altid have et vist minimums opladnings niveau, for at undgå dybafladning.

Følg producentens anvisninger.

Mekaniske skader kan medføre deformation af cellerne inden i batteriet og derved føre til kortslutning.

Sørg for, at lithium-ion-batteriet ikke bliver udsat for slag, stød eller kollision. Batterier med skader bør under ingen omstændigheder bruges, men fjernes med det samme og bortskaffes efter forskrifterne. For en sikkerheds skyld bør batteriets poler sikres, f.eks. ved hjælp af polhætter. Lithium-ion-batterier må selvfølgelig aldrig adskilles, åbnes eller knuses.

Udnyt vores ekspertrådgivning!

Skræddersyet rådgivning, service og produkter er vores styrke.

Vores kunderådgivere er klar til at hjælpe dig i din virksomhed!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Relaterede artikler

Casestudier

Testrum til forskning og udvikling af lithium-ion

Ads-tec GmbH fra Østrig producerer elektromobile it-systemer. Et nyt brandsikkert lagersystem som testrum, udviklet af DENIOS, tilbød særlige beskyttelsesmuligheder for medarbejderne.

Læs mere
Produkter

Lithium-ion batterier: tør du tage risikoen?

Den potentielle fare ved håndtering af lithium-ion batterier er stor. For din sikkerhed tilbyder vi et omfattende specialsortiment til opbevaring, transport, håndtering, opladning og testning af lithium-ion.

Læs mere
Casestudier

Testlaboratorium til batterier hos Phoenix Testlab

Phoenix Testlab er en del af Phoenix Contact Group. DENIOS har fremstillet et lagersystem til test af lithium-ion-batterier, der kan simulere fem forskellige testforhold. Det brandsikre lager og testlaboratorium sikrede beskyttelsen af ​​medarbejderne og er designet effektivt til hele proceskæder.

Læs mere
Infografik

Litiumbatterier: Forebyg brande med de rette foranstaltninger

Opbevaring af lithium-ion-batterier stiller mange virksomheder over for et dilemma. For indtil videre findes der ingen lovbestemmelser, der kan vejlede dem, og det er derfor op til virksomhederne selv at definere og gennemføre passende foranstaltninger. Så her finder du vigtig viden om lithium-ion-batterierne, og hvordan du kan undgå skader.

Læs mere
Artikel

Sådan slukker du en brand fra et lithium-ion-batteri

Når et lithiumbatteri bryder i brand, er det yderst vanskeligt at slukke. Hvad skal du gøre, hvis der opstår en brand? Få svaret i denne artikel og bliv klogere på, hvilke risici du skal være opmærksom på.

Læs mere
Artikel

Hvad er farerne ved håndtering af lithium-ion-batterier?

Litiumbatterier er forbundet med et øget risikopotentiale pga. deres konstruktion - og de tilhørende brandrisici kan påvirke enhver virksomhed. I denne artikel tager vi et grundigt kig på de potentielle farer ved håndtering af litiumenheder.

Læs mere
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se varekurv