DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Planlæg dit lager til farlige medier korrekt

Når du planlægger et lager, er der mange punkter, der spiller en vigtig rolle: Hvilke regelsæt skal implementeres? Hvilke medier skal opbevares? Skal der opretholdes bestemte opbevaringstemperaturer pga. medierne? Hvordan er driftsforholdene? Erfaringer viser, at der er meget, der kan gå galt under planlægningen. Det kan under visse omstændigheder ikke kun medføre ekstra omkostninger, men også forringe sikkerheden. I denne artikel har vi samlet et par af de vigtigste spørgsmål, som du skal stille dig selv, når du planlægger et lager.

Hvilke medier skal du opbevare?

Når det drejer sig om farlige medier, skal der tages særlig forhåndsregler i brug afhængigt af mediets egenskaber og farepotentiale. Alt afhængigt af mængden og mediets egenskaber gælder der yderligere regler for opbevaring. I tilfælde af brandfarlige medier skal der f.eks. overholdes en række brandsikringsbestemmelser. Er der en eksplosiv atmosfære, skal ATEX-direktivet 2014/34/EU overholdes. Hvis forskellige medier skal opbevares, skal opbevaringsbestemmelserne overholdes.

Hvilke fareklasser tilhører dine medier?

Farlige medier er klassificeret i forskellige fareklasser, alt efter hvor farlige de er. Klassificeringen fremgår af sikkerhedsdatabladet. Sammenlagring af medier med forskellige fareklasser bestemmes af den relevante lovgivning, standarder og tekniske bestemmelser. Adskilt opbevaring foreligger, når farlige medier opbevares med stor afstand til hinanden, adskilt vha. barrierer (f.eks. skabe, vægge) eller i forskellige lagerlokaler.

Du kan finde viden til sammenlagring her:

Miljøguide

Miljøguiden giver et stærkt overblik over gældende regler og love samt hjælper dig med at finde den rigtige lagerløsning til dine medier.

Hvilke specifikationer for sikker opbevaring kan du finde i mediets sikkerhedsdatablad?

Som regel kan du finde oplysninger om sikre lagerbetingelser i sikkerhedsdatabladet, f.eks. særlige krav til lagret eller beholderen (f.eks. ventilation), uforenelige medier, lagerbetingelser (temperatur / luft / fugtighed / lys m.m.) samt krav til elektrisk udstyr og foranstaltninger mod elektrostatisk opladning.

Yderligere tjenester

Ud over de ovennævnte planlægningsfaktorer vil vi også drøfte følgende med dig, blandt andet

  • Muligheder for udstyr

  • Tjenester

  • Støtte i forbindelse med myndighederne

Kvalitetskontrol eller fabriksbesøg er naturligvis muligt. I vores nyåbnede DENIOS Technical Centre kan du med egne øjne se kvaliteten og funktionaliteten af vores lagersystemer.

Hvilken størrelse enheder skal du opbevare og hvor mange?

Afhængig af enhedernes størrelse vælges containertypen. Alt efter mængden der skal opbevares, er miljødepoter og miljøskabe til farlige medier velegnede til smådunke. Som kunde kan du vælge, hvor mange reoler der skal være i dit miljødepot. Til større enheder kommer miljøcontainere på tale. DENIOS tilbyder miljøcontainere tilpasset forskellige typer opbevaring (på palle, direkte på gitterrist, liggende tromlelagring m.m.).

Hvordan skal lageret forsynes med enheder / paller?

Din måde at forsyne containeren på (manuelt / tromlevogn / løftevogn / gaffeltruck) bestemmer, om du f.eks. har brug for en frihøjde eller en opkørselsrampe.

Skal der tappes?

Ved aftapning af farlige medier skal sikkerhedsforanstaltningerne øges, især når det drejer sig om antændelige væsker. Tekniske foranstaltninger omfatter f.eks. teknisk ventilation til overholdelse af den påkrævede luftudskiftning, udsugningsovervågning, brand- og Ex-beskyttelse samt potentialeudligning. Der fås forskellige udstyrsmuligheder til aftapning såsom tappestativer, stigeskamler og tromlepumper. Derudover anbefaler vi at bruge ​​vores SpillGuard® lækagedetektor, som nemt kan placeres i ethvert opsamlingskar. Den udløser alarm, hvis farlige flydende medier løber ned i karret.

Skal der opretholdes bestemte temperaturer?

Opbevaring af temperaturfølsomme medier kræver teknisk udstyr (opvarmning / klimaanlæg) til overholdelse af temperaturområdet. Vores lagersystemer kan fremstilles med enten isolering af ISO A- eller ISO B-materiale.

Lagre med varmeisolering anvendes primært til frostfri opbevaring af temperaturfølsomme materialer. På anmodning kan systemerne udstyres med en højere varmeydelse med køleenheder eller klimaanlæg. Det gennemprøvede konstruktionsprincip for de tekniske lagre fortsættes også med den isolerede konstruktion. Den stabile og svejste stålrammekonstruktion er beklædt med specielle paneler på alle sider. Forskellige isoleringsmaterialer bruges til opbevaring af vandforurenende eller brandfarlige farlige stoffer (mineraluld eller PUR-paneler).

Skal du opbevare farlige medier i et beskyttelsesområde?

Opbevaring af farlige medier i et beskyttelsesområde kræver specielle tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Baseret på dine oplysninger udarbejder vi gerne et tilbud, som inkluderer det passende sikkerhedstekniske udstyr samt serviceydelser til et lager til farlige medier iht. loven.

Er der mulighed for (sikker) aflæsning og opstilling vha. kran eller gaffeltruck?

Mange af DENIOS‘ kunder benytter sig af vores aflæsningsservice. Her overtager DENIOS’ medarbejdere den sikre aflæsning af din container. På forespørgsel kan løfteudstyr stilles til rådighed. Du vil i forvejen blive informeret om f.eks. klargøring af fundamentet, så brugen af din container kan realiseres som aftalt.

Vores all-inclusive slutpris omfatter alle omkostninger såsom transport, ophold osv. Så der er ikke nogle ekstra omkostninger for dig.

Udnyt vores ekspertrådgivning!

Skræddersyet rådgivning, service og produkter er vores styrke.

Vores kunderådgivere er klar til at hjælpe dig i din virksomhed!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Relaterede artikler

Produkter

Vær på den sikre side i Ex-områder

Hos DENIOS finder du et produktsortiment, der dækker alle aspekter af eksplosionsbeskyttelse. Det omfatter mere end 2.000 artikler til brug i Ex-områder, som dækker alle 3 niveauer af eksplosionsbeskyttelsesforanstaltninger. Her får du et overblik!

Læs mere
Casestudier

Testrum til forskning og udvikling af lithium-ion

Ads-tec GmbH fra Østrig producerer elektromobile it-systemer. Et nyt brandsikkert lagersystem som testrum, udviklet af DENIOS, tilbød særlige beskyttelsesmuligheder for medarbejderne.

Læs mere
Casestudier

Opbevaring af opløsningsmidler

Schunk Group har specialiseret sig i fremstilling af produkter lavet af kulstof og grafit. Medarbejdere er ofte i kontakt med rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler. DENIOS skabte en rummelig in-house løsning, der gjorde det muligt både at opbevare væsker sikkert og samtidig arbejde direkte med dem.

Læs mere
Produkter

Sikker opbevaring og håndtering af desinfektionsmidler

De fleste desinfektionsmidler er brændbare væsker på grund af deres ingredienser. Derfor skal alle de større mængder af desinfektionsmidler også opbevares i henhold til loven om brandbeskyttelse. DENIOS tilbyder de rigtige løsninger - så du er på den sikre side med din virksomheds opbevaring af brandfarlige væsker.

Læs mere
Produkter

Lithium-ion batterier: tør du tage risikoen?

Den potentielle fare ved håndtering af lithium-ion batterier er stor. For din sikkerhed tilbyder vi et omfattende specialsortiment til opbevaring, transport, håndtering, opladning og testning af lithium-ion.

Læs mere
Casestudier

Opbevaring og genanvendelse af kemikalieaffald

Det schweiziske firma, Spiromed, har specialiseret sig i professionel bortskaffelse af kemikalieaffald. DENIOS har opsat et brandbeskyttet lagersystem i en fabrikshal til sikker opbevaring af farlige medier. Arbejdet med beholdere foregår i en specialudviklet åben arbejdsstation med ejektorteknologi til opsamling af forurenende væsker.

Læs mere
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se varekurv
Anmod
*Skal udfyldes

Bemærk også vores Privatlivspolitik .

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles databeskyttelsesforordning og brugsbetingelser gælder.