Rådgivning
Nyheder & Terminer
25.06.2015 13:35

DENSORB bindemidler fra DENIOS yder et betydeligt bidrag til miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed.

23.06.2015 11:38

Det er vigtigt at benytte øjenbruser, når der arbejdes med farlige medier. Dette sikre mod øjen og kropsskader.

23.04.2015 08:57

Behovet for at kunne benytte høj teknologiske udstyr på en fleksibel og mobil måde, har aldrig været større og er v

07.04.2015 11:53

Når der opbevares farlige medier, er det vigtigt, at der ved om og påfyldning ikke opstår nogen form for dråbespild

10.03.2015 14:44

Beskæftigelse med, aggressive vand-forurenende og brandfarlige medier, kræver omfattende sikkerhedsforanstaltninger

10.02.2015 13:24 UltraSafe Opsamlingskar

Trykstøbning er en innovativ produktionsprocess, kendt fra bil og flyindustrien. Vi har overført den til vores nye

01.01.2015 09:11 DENIOS Katalog 2015

Søg blandt mere end 10.000 produkter fordelt på 400 sider i vores 2015 katalog.

25.11.2014 09:03

DENIOS har lanceret et nyt innovativt online værktøj, der hjælper din virksomhed, med at udvælge det rigtige lager

06.03.2014 14:01

Vi leverer det bedste udstyrsvalg, og den højeste kvalitet på markedet!

21.02.2014 07:47

100.000 gange sikkerhed for virksomheder og miljø!

14.02.2014 11:51 Forsiden af DENIOS sikkerhedskar kan presses ned ved hjælp af en gaffeltruck, så at tromler stående på en palle kan læsses og losses.

At håndtere forurenende væsker forsvarligt i dagligdagen, er besværligt. Specielt når det drejer sig om transport.

29.01.2014 08:38

DENIOS tilbyder et bredt sortiment af produkter der kan hjælpe din virksomhed med at være klar til vinteren.

24.12.2013 08:18

DENIOS Ønsker alle vores kunder en god jul og et godt nyt år!

06.12.2013 07:13

Fra opsamlingskar til brandsikringscontainer, fra tromler til nødbrusere, om det skal være en standardløsning eller

22.11.2013 08:27

DENIOS har lanceret et nyt interaktivt online værktøj til at hjælpe din virksomhed med at udvælge de absorbenter so

30.09.2013 09:57 MC-Vario MC 6320-L2-S, med naturlig ventilation og tofløjet dør

For at opfylde individuelle krav ved lagring af farlige stoffer, er en almindelig container ofte ikke god nok. Med

20.02.2013 10:30

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har udarbejdet dette notat, om anvendelse af lagre af typen BMC og F

14.01.2013 08:03

Mange europæiske lande er allerede gået over til 120 minutters brandbeskyttelse. Derfor tilbyder DENIOS som interna

09.07.2012 06:30

Forkert eller ulovlig opbevaring af vandforurende produkter er til fare for miljø og mennesker. Der påhviler derfor

09.07.2012 05:33

DENIOS har mange års erfaring med brandbeskyttelse og har nu udviklet et specielt produkt til det europæiske markedFarligt-gods lagring fra specialisten

Hos DENIOS vælger du ud fra det største produktsortiment på områderne lagring af farlige medier og miljøbeskyttelse. Vi lægger særlig vægt på vores brandsikringscontainere. Walk-in lagre til smådunke eller reollagre til forsyning med gaffeltruck - DENIOS opfylder allerede i dag REI 120 standarden og tilbyder brandbeskyttelse i op til 120 minutter. Hvis du har brug for et kemikalielager eller en farligt-gods container og ikke vil gå på kompromis med hensyn til brandbeskyttelse, så har DENIOS den passende løsning til dig. Som specialist inden for lagerteknik til farligt gods har vi også små lagermuligheder: farligt-gods depoter, gasflaskeskabe og kemkalieskabe - hos DENIOS afhænger sikkerheden ikke af lagret størrelse. Vores portofolie omfatter også lagring af gasflasker, sikkerhedstromler, IBCer eller smådunke.

Produktionsudstyr

I mange tilfælde skal farlige medier ikke kun lagres, men også tappes. Tromlepumper og laboratoriepumper sørger for sikker påfyldning. Når der så alligevel spildes noget ved siden af, sørger f. eks. oliebindemidler fra DENIOS' for hurtig og sikker opsugning. De alsidige oliebindemidler fra DENIOS har også vist sig som velfungerende i forbindelse med mobile tankanlæg. DENIOS har med ekspertisen og knowhow fra 25 års erfaring udviklet produkter for effektiv tromlehåndtering. DENIOS' produktsortiment passer til kundernes formål. Lagring af tromler på opsamlingskar, transportvogne, tromlegribere, tromlevendere eller mobile opsamlingskar.

Arbejdssikkerhed og industriel behov

Når det drejer sig om medarbejdernes arbejdssikkerhed spiller både personligt sikkerhedsudstyr og førstehjælpsudstyr en vigtig rolle. DENIOS har førstehjælpsudstyr, nødbelysning, øjen- og nødbruser samt åndedrætsværn i flere varianter. Dermed er du forberedt på enhver situation. I industrien er der tit behov for termisk bearbejdelse af produkter til produktionsprocessen. I vores produktsortiment finder du alt på området termoteknik: varmekapper som enkel løsning, varmebokse og varmekamre med stor kapacitet, som produceres netop til dit behov.
Udsugningsborde beskytter medarbejdere mod skadelige emissioner såsom røg, støv, aerosoler og andre partikler. DENIOS udvikler og producerer udsugningskabinetter og -borde samt individuelle løsninger. Rygekabiner sørger for et perfekt klima mellem rygere og ikke-rygere.

Rengøring og bortskaffelse

Rengøring med opløsningsmidler er sundhedsskadelig pga. emissionerne. DENIOS har derfor udviklet rengøringsbordet bio.x, som bruges uden opløsningsmidler. Rengøringsmidlet på biologisk basis er ufarligt. DENIOS' medarbejdere hjælper dig gerne videre. Vores konsulenter er altid opdateret om lovgivningen og ser frem til at besvare dine spørgsmål. Kemikalie-, arbejdsmiljø- eller miljøbeskyttelsesloven: DENIOS har styr på alle temaer.

Du finder også DENIOS her:
DENIOS International