Afprøvet kvalitet

Alle DENIOS produkter opfylder kravene iht. loven. Vi garanterer overholdelse af gældende EU-retningslinier. Vi sikrer dette både gennem omfattende interne tests og eksterne kontroller.

Vi har 6 produktionssteder i Europa og USA. Ud over det er der datterselskaber i 9 lande. Dermed sikrer vi omfattende kendskaber til de lokale bestemmelser.

Vores produkter er underlagt strenge sikkerheds- og kvalitetskrav og løbende kontrolleret af TÜV og myndighederne, før de tildeles GS-mærket eller DIBt's Byggetilladelse og bagefter fremstilles i serier.

GS

GS-prøvet sikkerhed

Mærket "Geprüfte Sicherheit" (GS-mærke) attesterer at produktet opfylder kravene ifølge den tyske lov "Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG).

TÜV

TÜV-prøvet sikkerhed

"TÜV-prøvet" er et kvalitetsmærke for certificeret teknisk sikkerhed af produkterne.

ISO 14001

ISO 14001

Den internationale accepterede standard ISO 14001 danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse.

ISO 9001

ISO 9001

Definerer godkendte krav til et kvalitetsledelsessystem (QM-system).

ISO 14001

ISO 14001

Den internationale accepterede standard ISO 14001 danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse.

Godkendt online shop

EHI godkendt online shop

Mærket godkendt online shop Certifikatet for en sikker og brugervenlig webshop.

Typeundersøgelse

typeundersøgelse

Typeundersøgelsen bekræfter at produkterne opfylder de angivne sikkerhedsfunktioner.

CE

CE

Produkterne svarer til de grundlæggende sikkerhedskrav ifølge EU-retningslinjerne.

DIBt-godkendelser

byggetilladelse

Det tyske institut for byggeteknik (DIBt) tildeler almene byggetilladelser. Disse tilladelser er pålidelige beviser, som bekræfter egnethed af DENIOS' produkter til farligt gods lagring i henhold til loven. Yderligere ligger der en testet statik til grunde for disse tilladelser. Alt dette er afgørende fordele for dig, fordi du køber et afprøvet system, som er godkendt af myndighederne.

BG-Prüfzert

BG-Pruefzert

Certifikatet BG-PRÜFZERT udmærker produkter som lever op til sikkerhed og sundhed.

TRG 280

TRG 280

Almene krav til trykgasflasker

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring af producenten efter første test gennem et anerkendt prøveinstitut.