DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Nødbrusere - 10 spørgsmål og 10 svar

Du kender sandsynligvis den ubehagelige følelse af at have noget i øjet. Hvordan øjet straks begynder at producere mere tårevæske for at skylle det fremmede stof ud. Dog er vores krops beskyttelsesmekanismer begrænsede. Og det er her, at nødbrusere og professionelle øjenbrusere gør en stor forskel i en nødsituation.

Men før du investerer i det vigtige udstyr, så brug et øjeblik på at læse vores FAQ om nødbrusere og øjenbrusere. Vi besvarer de 10 spørgsmål, som kunder oftest stiller os, før de køber en nødbruser, kropsbruser og/eller øjenbruser.

1. Hvad er en nødbruser?

Nødbrusere og øjenbrusere er essentielt udstyr for enhver arbejdsplads, der bruger kemikalier og farlige medier.

En nødbruser er designet til at dekontaminere kroppen og skal kunne levere vand med en diameter på mindst 50,8 cm. Den diameter sikrer, at vandet kommer i kontakt med hele kroppen og ikke kun hovedet.

En øjenbruser er designet til at dekontaminere øjenområdet og skal kunne skylle begge øjne samtidig med en volumen på mindst 1,5 l/min i 15 minutter.

De første 10 til 15 sekunder, efter øjnene er blevet udsat for et farligt medie, er altafgørende. Udskydes behandlingen med bare få sekunder er det bevist at kunne forårsage seriøse skader. Med en nød- og øjenbruser på arbejdspladsen vil medarbejdere være i stand til at skylle de farlige medier væk på stedet.

Det har vist sig at kunne reducere risikoen for arbejdsskader markant at have nød- og øjenbrusere installeret.

2. Hvilke krav er der til nødbrusere?

Ifølge Arbejdsmiljølovens § 38, skal arbejdet "[...] planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt"

Og i Arbejdstilsynets vejledning til faste arbejdssteders indretning er det uddybet, hvad kravene er til førstehjælp: "På arbejdssteder skal der, afhængigt af arbejdets art og forholdene i øvrigt, findes tilstrækkelige mængder af egnet ildsluknings-, rednings- og førstehjælpsudstyr. Udstyret skal anbringes hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte arbejdspladser.

Det inkluderer, at der skal være nødbrusere "[...] hvor der er risiko for at blive oversprøjtet med brændende eller meget varme væsker, samt hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer og materialer, som det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra øjne eller huden på kroppen"

Se flere krav under nødbrusere.

3. Hvornår er der krav om en nødbruser i henhold til risikovurderingen?

Du bør bruge en risikovurdering til at vurdere, hvorvidt du har et behov for at installere en nødbruser på din arbejdsplads. Her skal du vurdere, om der er farlige medier på arbejdspladsen, som udgør en risiko over for hud og øjne. Det gør dig i stand til at vurdere, om det vil kræve en øjeblikkelig skylning i tilfælde af en nødsituation.

Når du skal installere nødbrusere, øjenbrusere eller øjenskylleflasker er det vigtigt at overveje, hvor mange du har brug for, hvilket design der passer bedst til dit behov, og hvor de skal stå.

Sikkerhedsdatablad

Hvis der bliver anvendt farlige medier i din virksomhed, er sikkerhedsdatablade en af de vigtigste informationskilder til din risikovurdering. Et sikkerhedsdatablad er ikke en risikovurdering. Du bør i stedet bruge informationen i det som en hjælp til at udarbejde din egen risikovurdering.

Overvej aktiviteter og processer

Der kan opstå eller blive frigivet farlige stoffer under aktiviteter. Det drejer sig for eksempel om støv, gnister, metalspåner eller træsplinter – men forbrændinger og skoldninger er også et problem og bør tages med i risikovurderingen.

4. Kan jeg bruge "almindeligt" vand i stedet for en nødbruser?

Det anbefales ikke at bruge "almindeligt" vand i stedet for en nødbruser.

Er uheldet ude, er det vigtigste, at der bliver fortaget en øjeblikkelig, effektiv og tilstrækkelig skylning med den rigtige vandmængde. Kun specialdesignede nødbrusere kan give den optimale og effektive vandforsyning ved hjælp af deres høje volumen og tilsvarende høje flowhastighed. Derudover er de også udstyret med mange vigtige funktioner, som regulære skyllemuligheder ikke tilbyder. For eksempel specialformede øjenskåle til effektivt at støtte øjnene og holde dem åbne for at sikre en optimal skylning af øjet.

Nødbrusere er også stærkt standardiserede. Minimumskravene reguleres af den europæiske standard EN 15154. Denne standard er opdelt i 5 sektioner:

  • Sektion 1: Kropsbrusere med permanent vandforsyning i laboratorier

  • Sektion 2: Øjenbrusere med permanent vandforsyning

  • Sektion 3: Kropsbrusere uden permanent vandforsyning

  • Sektion 4: Øjenbrusere uden permanent vandforsyning

  • Sektion 5: Kropsbrusere med permanent vandforsyning til andre steder end laboratorier

  • Sektion 6: Kropsbrusere med flere brusehoveder permanent forbundet til vandforsyningen, til andet end laboratoriebrug

EN 15154 anbefaler fx, at vandet i nødbrusere har en temperatur på mellem 15 og 37 °C.

Nødbrusere fra DENIOS opfylder alle kravene til EN 15154.

5. Hvilken nødbruser er den rette til mit behov?

I vores DENIOS webshop finder du et omfattende udvalg af produkter designet til at dispensere skyllevæske i tilfælde af et uheld.

Men hvilket produkt er det rette for dig? For at hjælpe dig med at besvare det spørgsmål har vi sammensat en smart og overskuelig guide.

6. Hvad skal jeg overveje, når jeg installerer en nødbruser?

Placering

En fingerregel siger, at medarbejdere skal være i stand til at nå hen til en nødbruser inden for 10 sekunder efter kontakt med et farligt medie.

Er der tale om særdeles farlige medier, skal den tid muligvis reduceres (alt efter din risikovurdering). Der er bestemte kemikalier, hvor det anbefales, at skylningen begynder inden for 5 sekunder.

Tilgængelighed

Med den korte tid, som det må tage at komme hen til nødbruseren, er det altafgørende, at intet blokerer vejen derhen. Nødbruseren skal være tilgængelig.

Gulvmarkering er en god måde at sikre, at adgangen til nødbrusere og øjenbrusere forbliver uhindret og tilgængelig.

Synlighed

Det er essentielt, at nødbrusere nemt kan identificeres og er synlige på alle tidspunkter. Derfor skal nødbruseren tydeligt markeres med passende skilte:

”Nødbruser”

”Øjenbruser”

7. Hvad skal medarbejdere vide om nødbrusere?

Skadede personer går hurtigt i panik. Derfor er det vitalt, at medarbejdere er udstyret med information om den korrekte måde at handle på i tilfælde af et uheld. Detaljerede brugsanvisninger til brugen af de tilgængelige nødbrusere og øjenbrusere bør være en obligatorisk del af ethvert træningsprogram.

Vores tjekliste informerer dig om, hvilke spørgsmål dine medarbejdere skal kunne svare på:

Hvornår skal jeg ind under nødbruseren?

Informér dine medarbejdere om mulige farer på arbejdspladsen og oplys dem om de nødvendige førstehjælpsforanstaltninger. Alle medarbejdere skal være klar over hvilke situationer, der kræver en øjeblikkelig skylning.

Hvor er virksomhedens nødbrusere placeret?

Lange søgetider er ikke en mulighed i en nødsituation! Medarbejdere skal vide præcist hvor nødbrusere og øjenbrusere er placeret i tilfælde af et uheld.

Hvordan bruger jeg nødbruseren?

Medarbejdere skal vide, hvordan nødbruseren skal betjenes i tilfælde af et nødstilfælde. Selvom nødbrusere er designet til at være så nemme at anvende som muligt, kan udløsermekanismen være forskellig fra model til model. Vandet i en kropsbruser bliver som regel udløst vha. en trækstang. Der er forskellige muligheder for øjenbrusere, eksempelvis trykplader eller ventilhåndtag. Øjenskylleflasker udløser en skyllevæske, når du klemmer på flaskens krop.

8. Hvad sker der med spildevandet?

Hvis din nødbruser er beregnet skylning efter ulykker med farlige medier, er der risiko for, at medierne forurene brugsvandet. Derfor skal du også overveje, hvordan du bortskaffer det forurenede vand korrekt. Vi anbefaler, at du rådfører dig med din lokale myndighed, vandudbyder eller miljøagentur for yderligere rådgivning om korrekt bortskaffelse af spildevand. Og bruger du en af vores konfigurerbare nødbrusere, kan du udstyre det med et opsamlingskar hvis nødvendigt.

9. Hvor ofte skal jeg lave eftersyn på en nødbruser?

Alle nødbrusere skal efterses regelmæssigt af en ekspert, og her anbefales det, at eftersynet finder sted minimum en gang om måneden eller i henhold til producentens anvisninger. Og at nødbruseren bliver vedligeholdt og rengjort regelmæssigt. Det sikrer, at nødbruserne fungerer korrekt.

Vil du være sikker på, at dine nødbrusere virker korrekt?

Så tager vi os gerne af det regelmæssig eftersyn af dine krops- og øjenbrusere. På den måde bevarer du både levetiden på dine nødbruser og overholder alle eftersyn. Vi planlægger dem for dig, så du kan fokusere på din virksomhed.

10. Hvordan kontrollerer jeg en nødbrusers funktionalitet?

Et regelmæssigt eftersyn af din nødbruser er nødvendigt for at sikre, at den virker i tilfælde af et uheld. Jævnlige aktiveringer vil også hjælpe med at sikre, at ventilen bliver ved med at være effektiv. Hyppige vandskift forhindrer også forurening af vandrøret.

Under eftersynet kontrolleres vandflowet, vandfordelingen fra brusehovedet og kvaliteten af vandet. For at få de mest optimale resultater og samtidig få udført eftersynet nemmest muligt, anbefaler vi en testvogn til funktionel kontrol af nødbrusere.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - så sidder vi klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere om nødbrusere?

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00

Vi holder ferielukket i uge 30, men du kan altid sende os en mail på info@denios.dk eller handle i webshoppen. God sommer!