header
image_header image_header image_header image_header image_header image_header

Vores produktanbefalinger

Hent produkter...

De bedste produktkategorier fra online-shoppen

Lagring af farlige medier

Lagring af farlige medier

Håndtering af farlige medier

Håndtering af farlige medier

Arbejdssikkerhed

Arbejdssikkerhed

Rengøring/Bortskaffelse

Rengøring/Bortskaffelse

Inventar

Tankanlæg

DENIOS know-how til din sikkerhed

Referencer

*Afmeld altid når som helst

Miljøbeskyttelse & sikkerhed fra DENIOS

Hos DENIOS vælger du ud fra det største produktsortiment på områderne lagring af farlige medier, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse. Vi lægger særlig vægt på vores brandsikringscontainere, walk-in lagre til smådunke eller reollagre til forsyning med gaffeltruck - DENIOS opfylder allerede i dag REI 120 standarden og tilbyder miljøcontainere med/uden brandbeskyttelse. Hvis du har brug for at lagre kemikalier eller vandforurenende medier, tilbyder vi skræddersyede løsninger, som er tilpasset dit behov. Som specialist inden for lagerteknik til farlige medier har vi også små lagermuligheder: farligt-gods depoter, gasflaskeskabe og kemikalieskabe - hos DENIOS afhænger sikkerheden ikke af lagrets størrelse, men af dit behov. Vores portofolie omfatter også lagring af gasflasker, sikkerhedstromler, IBCer og smådunke.

Produktionsudstyr

I mange tilfælde skal farlige medier ikke kun lagres, men også tappes. Tromlepumper og laboratoriepumper sørger for sikker påfyldning. Hvis der skulle forekomme spild eller en lækage, sørger f. eks. DENSORB fra DENIOS for hurtig og sikker opsugning. De alsidige oliebindemidler har også vist sig som velfungerende ved brug af mobile tankanlæg, eller i forbindelse med oliespild i vandløb og søer. DENIOS har, med ekspertisen og knowhow fra 30 års erfaring, udviklet produkter for effektiv beskyttelse af miljøet og produktsortimentet er tilpasset kundernes behov, uanset om det er lagring af tromler på opsamlingskar, brandsikre skabe, jordledninger og tromlehåndtering.

Arbejdssikkerhed og industriel behov

Når det drejer sig om medarbejdernes arbejdssikkerhed spiller både personligt sikkerhedsudstyr og førstehjælpsudstyr en vigtig rolle. DENIOS har førstehjælpsudstyr, øjen- og nødbruser, sikkerhedshjelme, samt åndedrætsværn i flere varianter. DENIOS har samtidig et stort sortiment inden for afspærringer, områdebeskyttelse og beskyttelsesbøjler. 

I industrien er der tit behov for termisk bearbejdelse af produkter, I vores produktsortiment finder du alt på området termoteknik: Opvarmning, smeltning, afkøling samt varmekapper til gasflasker, tromler og IBCer m/u ex-sikrede zoner.

Til laboratorier og farmaindustrien har DENIOS udviklet udsugningsborde, der beskytter medarbejdere mod skadelige emissioner såsom røg, støv, aerosoler og andre partikler. DENIOS producerer udsugningskabinetter og -borde der er tilpasset vore kunders individuelle behov.

Rengøring og bortskaffelse

DENIOS har et stort sortiment af universalbeholdere, rengøringsvogne og affaldsbeholdere i mange farver og størrelser. Sikkerhedsskraldespande med selvlukkende låg beskytter virksomheden mod brand og vha. udluftning i bunden forhindres overophedning og selvantændelse.

Rengøring med opløsningsmidler er sundhedsskadelig pga. emissionerne. DENIOS har derfor udviklet rengøringsbordet bio.x, som bruges uden opløsningsmidler. Rengøringsmidlet på biologisk basis er ufarligt. DENIOS' medarbejdere er altid opdateret om lovgivningen og vi ser frem til at besvare dine spørgsmål. Kemikalie-, arbejdsmiljø- eller miljøbeskyttelsesloven: DENIOS har styr på alle temaer.