DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Databeskyttelsespolitik

Hos DENIOS er vi glæde for din interesse i vores webshop. Beskyttelsen af dine privatoplysninger er en stor prioritering hos os, derfor finder du herunder detaljerede informationer om, hvordan vi håndterer behandlingen af personrelaterede data i henhold til databeskyttelseslovgivningen (GDPR).

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nedenstående, kan du altid henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på privacy@denios.com, eller du kan kontakte os hos DENIOS Danmark, da vi er den ansvarlige for behandlingen af dine data. Kontakt os her:

DENIOS ApS

Dannevirkevej 6

7000 FREDERICIA

Tlf.nr.: +45 76 24 40 80

E-mail: info@denios.dk

For brugen af IoT-tjenesterne finder du en separat databeskyttelsespolitik her: Databeskyttelsespolitik DENIOS IoT-tjenester.

Databehandlingen af dine personlige oplysninger er inddelt i to kategorier:

1. Vi behandler alle nødvendige oplysninger for at kunne afvikle kontrakter og med henblik på reklame, herunder for eksempel at kunne fremsende nyhedsbreve eller reklamemails. Eksterne serviceydere, der er en del af afviklingen af kontrakten, som for eksempel logistikvirksomheder eller betalingsserviceydere, modtager dine oplysninger i det til hver en tid nødvendige omfang.

2. Når du går ind på vores hjemmeside, udveksles der automatisk forskellige informationer mellem din enhed og vores server, hvilket også kan dreje sig om personlige oplysninger. De informationer, der indsamles på denne måde, bruger vi blandt andet til at optimere vores hjemmeside og webshop eller til at vise reklamer i din browser, når du benytter internettet.

I dette afsnit kan du læse mere om formålene med behandlingen af de personrelaterede oplysninger, retsgrundlaget for behandlingen, de berettigede interesser, som vi eller en tredjepart forfølger, samt om de forskellige kategorier af modtagere.

Indsamling og behandling af data til afvikling af kontrakter og i forbindelse med oprettelse af en kundekonto

Vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne afvikle kontrakter og åbne en kundekonto, når du frivilligt sender disse oplysninger til os i forbindelse med din bestilling, når du kontakter os (for eksempel via en kontaktformular eller e-mail), eller når der åbnes en kundekonto. Hvilke oplysninger der indsamles, fremgår af de pågældende indtastningsformularer.

Det drejer sig hovedsageligt om følgende oplysninger:

Fornavn, efternavn

Faktura- og leveringsadresse

E-mailadresse

Faktura- og betalingsoplysninger

Evt. fødselsdato

Evt. telefonnummer

Retsgrundlaget for behandling af personrelaterede oplysninger for at kunne afvikle kontrakter er databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. b. For at kunne bruge din e-mailadresse sender vi dig en bekræftelsese-mail på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. c. Såfremt vi ikke benytter dine kontaktoplysninger til reklameformål, har vi lov til at gemme de oplysninger, der indsamles for at kunne afvikle kontrakter, indtil de lovmæssige eller eventuelle kontraktmæssige garantirettigheder er udløbet. Når denne frist er udløbet, gemmer vi de oplysninger fra kontraktforholdet, der kræves i forbindelse med handels- og skatteret, i de lovmæssigt fastlagte perioder. I denne periode (som regel ti år fra indgåelse af kontrakten) behandles oplysningerne udelukkende igen i tilfælde af en kontrol fra skattemyndighederne.

Oprettelse af en kundekonto er frivillig og sker på grundlag af dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. a. Du kan til hver en tid få indsigt i og ændre dine oplysninger, der er gemt i kundekontoen.

Desuden er følgende databehandlinger nødvendige for at kunne afvikle købsaftalen:

Videregivelse af data med henblik på at opfylde kontrakten samt til indhentning af informationer om identitet og kreditværdighed

For at kunne opfylde kontrakten sender vi din e-mailadresse og evt. dit telefonnummer til den logistikvirksomhed, der udfører arbejdet for os, i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere de bestilte varer. For at kunne afvikle betalinger giver vi de dertil nødvendige betalingsoplysninger videre til det kreditinstitut og eventuelt til en betalingsserviceyder, der arbejder for os, eller til den betalingsserviceyder, du har valgt i bestillingsprocessen.

I det omfang det måtte være nødvendigt, kontrollerer vi på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. b samt ltr. f din identitet ved at indhente informationer fra serviceydere. Retten hertil er begrundet i ønsket om at beskytte din identitet og at undgå bedrageriforsøg til skade for os. Informationen om og resultatet af vores forespørgsel gemmes sammen med din kundekonto eller din gæstekonto, indtil kontraktforholdet ophører.

Kreditvurdering og score

Såfremt vi yder forud, for eksempel ved køb på regning, forbeholder vi os ret til at indhente informationer om identitet og kreditværdighed fra specialiserede servicevirksomheder (kreditoplysningsbureauer) for at beskytte vores berettigede interesser. I den forbindelse fremsender vi dine personrelaterede oplysninger, der er nødvendige for at foretage en kreditvurdering, til følgende virksomhed(er):

Bisnode Danmark A/S

NN Markedsdata

Gyngemose Parkvej 50,8

DK-2860 Søborg

Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (score), der beregnes på basis af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistiske metoder, hvori der blandt andet indgår adresseoplysninger i beregningen. De modtagne informationer om den statistiske sandsynlighed for udeblivelse af betaling bruger vi til en velovervejet beslutning om begrundelsen for, gennemførelsen af eller ophør af kontraktforholdet. Der tages hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser i henhold til de lovmæssige bestemmelser.

Retsgrundlagene for videregivelse af disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. b og artikel 6 stk. 1 ltr. f. Videregivelse af oplysninger på grundlag af disse bestemmelser må kun ske, såfremt det er nødvendigt for at varetage vores virksomheds eller tredjeparts berettigede interesser, og de registrerede personers interesser i forbindelse med grundlæggende rettigheder og basale frihedsrettigheder ikke vejer tungere.

Vi tilbyder også betaling med kreditkort (VISA, MasterCard). Kreditkortbetalinger behandles af Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg. Betalingsdataene overføres til Unzer GmbH-serveren via en sikker https-forbindelse. Unzer GmbH behandler dine kreditkortoplysninger i henhold til de strengeste sikkerhedsstandarder. Vi har ikke adgang til disse data, da de kun bruges til problemfri behandling af din betaling. Kreditkortdataene bliver delvist anonymiseret og behandlet ved hjælp af betalings-id'er, så det ikke er muligt at drage konklusioner om personoplysninger. Du kan finde Unzers databeskyttelseserklæring her: https://www.unzer.com/en/datenschutz/

Databehandling til reklameformål

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. f har den ansvarlige en berettiget interesse i forbindelse med behandling af data til reklameformål. Hvor længe personrelaterede oplysninger må gemmes til reklameformål afhænger af, om opbevaringen af dataene er nødvendig for at kunne henvende sig i reklameøjemed. Vi arbejder ud fra det princip, at oplysningerne slettes senest to år efter, at der ikke længere sker nogen reklamemæssig brug.

Egne reklameformål og tredjeparts reklameformål

Såfremt du har indgået en kontrakt med os eller har fået tilsendt reklamemateriale, registrerer vi dig som eksisterende kunde eller interesseret. I disse tilfælde behandler vi din postadresse for at kunne sende informationer om nye produkter og serviceydelser til dig ad denne vej. I forbindelse med vores berettigede interesser forbeholder vi os ret til at videregive din postadresse til af os omhyggeligt udvalgte kontraktpartnere inden for fjernsalg, telekommunikation og udbydere af lignende produkter, så de ligeledes kan informere dig om deres produkter.

Interessetilpasset reklame

For at du kun får tilsendt reklameinformationer, der formodes at være interessante for dig, kategoriserer vi din kundeprofil og supplerer den med yderligere informationer. Til det formål bruges både statistiske informationer samt informationer om din person (fx basisoplysninger fra din kundeprofil). Målet er, at du udelukkende får tilsendt reklame, der orienterer sig efter dine faktiske eller formodede behov, så du dermed ikke generes af unødig reklame.

Ret til indsigelse

Du kan til hver en tid gratis gøre indsigelse mod databehandlingen i forbindelse med ovennævnte formål; dette kan gøres separat for den pågældende kommunikationskanal og med fremadvirkende kraft. Det er tilstrækkeligt at sende en e-mail eller et brev med posten til de under 2. nævnte kontaktadresser.

Såfremt du gør indsigelse, spærres den pågældende kontaktadresse for yderligere databehandling i reklameøjemed. Vi gør opmærksom på, at det undtagelsesvist kan forekomme, at der stadig midlertidigt fremsendes reklamemateriale til dig, efter at din indsigelse er blevet modtaget. Det skyldes de tekniske forhold på grund af den nødvendige forberedelsestid for reklamer og betyder ikke, at vi ikke realiserer din indsigelse.

Anvendelse af data ved tilmelding til e-mailnyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig til vores nyhedsbrev med proceduren med dobbelt opt-in, bruger vi de dertil nødvendige data eller data, som du har meddelt separat, til regelmæssigt at sende dig vores e-mailnyhedsbrev. Med proceduren med dobbelt opt-in sender vi dig et bekræftelseslink, efter at du har indtastet din e-mailadresse i tilmeldingsfeltet. Når du klikker på bekræftelseslinket, registreres din e-mailadresse i vores e-mailliste. Behandlingen af din e-mailadresse foregår derpå på basis af dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. a. Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke med fremadvirkende kraft. Nyhedsbrevet kan til hver en tid afbestilles enten ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er angivet på "Impressum", eller via et dertil beregnet link i slutningen af hvert nyhedsbrev.

Anvendelse af data til e-mailreklame uden tilmelding til nyhedsbrev og din ret til indsigelse

Når vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salget af en vare eller tjenesteydelse, og du ikke gør indsigelse mod brug af din e-mailadresse, forbeholder vi os ret til som led i vores berettigede interesser regelmæssigt at sende e-mails til dig med tilbud fra vores sortiment om lignende produkter som det, du allerede har købt. Behandlingen af din e-mailadresse foregår derpå i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. f. Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mailadresse enten ved at sende en besked til de kontaktmuligheder, der er angivet i "Impressum", eller via et dertil beregnet link i slutningen af hvert nyhedsbrev.

Internetteknologier

Anvendelse af cookies

For at gøre det attraktivt at besøge vores websted og muliggøre brugen af bestemte funktioner, bruger vi såkaldte cookies på forskellige sider. Såfremt der behandles personrelaterede oplysninger med disse cookies, sker brugen på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. f. Vores interesse i at optimere vores webside er i den henseende at betragte som berettiget i henhold til det ovennævnte retsgrundlag. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed. Nogle af de cookies, vi benytter, slettes igen, når den pågældende browser-session er afsluttet, altså når du lukker din browser (såkaldte session-cookies). Andre cookies bliver på din enhed og giver os mulighed for at genkende din browser, når du besøger vores side næste gang (persistente cookies). Du kan indstille din browser sådan, at du bliver informeret om, at der gemmes cookies, og i hvert enkelt tilfælde selv bestemme, om du vil modtage dem, eller du kan indstille browseren til udelukke cookies i særlige tilfælde eller generelt. Hvis du ikke accepterer cookies, kan funktionerne på vores websted være indskrænkede.

Efter din indsigelse gemmes der en frameldingscookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.

Abn cookie-indstillingerne

Påmindelse om bedømmelse via Trusted Shops

Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i forbindelse med din bestilling eller efter din bestilling ved at have aktiveret et tilsvarende afkrydsningsfelt eller klikket på en dertil beregnet knap (Bedøm senere), sender vi din e-mailadresse til Trusted SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15c, D 50823 Köln (www.trustedshops.de), så denne virksomhed via e-mail kan minde dig om muligheden for at afgive en bedømmelse. Dette samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes ved at sende en besked til den nedenfor angivne kontaktmulighed eller med en besked direkte til Trusted SHOPS.

Google Analytics

For at kunne foretage behovstilpasset udformning og løbende optimering af vores sider bruger vi på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. f Google Analytics, en webanalyseservice tilhørende Google Inc. ("Google"). I denne sammenhæng oprettes der pseudonymiserede brugerprofiler, og der bruges desuden cookies. De informationer, som den pågældende cookie genererer om din brug af dette websted, som for eksempel

Browsertype/-version,

Benyttet operativsystem,

Reference-url (den foregående besøgte side),

Hostnavnet på den computer man logger på med (IP-adressen),

Klokkeslæt for serverforespørgslen,

vil blive sendt til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Disse informationer bruges til at analysere brugen af webstedet for at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteterne og for at udføre andre serviceydelser, der er forbundet med brugen af webstedet og brugen af internettet, for at kunne udføre markedsforskning og foretage en behovstilpasset udformning af disse internetsider. Desuden vil disse informationer i givet fald blive videresendt til en tredjepart, såfremt dette er et lovkrav, eller såfremt denne tredjepart har fået til opgave at behandle data. Din IP-adresse vil under ingen omstændigheder blive flettet med andre data hos Google. IP-adresserne anonymiseres, således at der ikke er mulighed for en allokering (såkaldt IP-masking).

Ved at foretage den pågældende indstilling i din browser-software kan du forhindre, at der installeres cookies på din enhed. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan benytte alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Ved at downloade og installere denne browser-add-on kan du desuden forhindre, at de data, der genereres af cookien, og som har relation til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), registreres, og at de behandles af Google. I stedet for denne browser-add-on kan du desuden — især med browsere på mobilt udstyr — forhindre registrering af Google Analytics ved at klikke på dette link.

Deaktiver tracking

Der gemmes en frameldingscookie, der forhindrer, at dine data ved besøg på dette websted bliver registreret i fremtiden. Frameldingscookien gælder kun i denne browser og kun for dette websted og gemmes på din enhed. Hvis du sletter disse cookies i denne browser, skal du gemme frameldingscookien igen. Du kan finde yderligere informationer om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics på Google Analytics' webside.

Brug af econda til webanalyse

For at kunne udføre websideanalyse bruges der på dette websted teknologier fra econda GmbH (www.econda.de) til automatisk at registrere og gemme data, med hvilke der oprettes brugerprofiler ved at bruge pseudonymer. Dette sker for at varetage vores, set i en interesseafvejning, overvejende berettigede interesser i en optimeret fremstilling af vores tilbud. Til dette formål kan der bruges cookies. De pseudonymiserede brugerprofiler vil ikke blive flettet med personrelaterede oplysninger om pseudonymets bærer uden et udtrykkeligt samtykke, der skal gives. Registrering og opbevaring af dataene kan du til hver en tid gøre indsigelse mod med fremadvirkende kraft ved at klikke på dette link:

Deaktiver tracking

Efter din indsigelse gemmes der en frameldingscookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.

GOOGLE MAPS

Dette websted benytter et Google Maps API til at vise kort og til automatisk udfyldelse, så det bliver nemmere at indtaste din adresse i forbindelse med den individuelle kørselsvejledning. Google Maps drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland. Du kan finde yderligere informationer i databeskyttelsesbestemmelserne fra Google Maps.

Databeskyttelseserklæring for Google reCAPTCHA

For at sørge for tilstrækkelig datasikkerhed i forbindelse med overførsel af formularer benytter vi i bestemte tilfælde servicen reCAPTCHA fra virksomheden Google Inc. Dette tjener især til at skelne mellem indtastninger foretaget af en fysisk person og misbrug ved hjælp af maskinel og automatisk bearbejdning. Servicen omfatter også, at IP-adressen og evt. yderligere oplysninger, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesten, sendes til Google. Dette er omfattet af de afvigende databeskyttelsesbestemmelser fra Google Inc. Du kan finde flere informationer om databeskyttelsesretningslinjerne fra Google Inc. på www.google.de/intl/de/privacy eller www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Targeting

De nedenfor anførte targeting-tiltag, der bruges af os, udføres på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. f. Med de targeting-tiltag, der gøres brug af, vil vi sikre, at du kun får vist de reklamer på dit udstyr, som er rettet mod dine faktiske eller formodede interesser. Det er i den henseende både i din og vores interesse, at du ikke bliver generet af, at der vises reklamer, der ikke er interessante for dig.

Onsite targeting

På vores websted bliver der ved hjælp af cookies registreret og analyseret informationer for at kunne optimere visningen af reklamer. Disse informationer indeholder for eksempel oplysninger om, hvilke af vores produkter du har været interesseret i. Denne registrering og analyse sker udelukkende pseudonymt og giver os ikke mulighed for at identificere dig. Informationerne vil især ikke blive flettet med personrelaterede oplysninger om dig. Ved hjælp af informationerne kan vi vise dig tilbud på vores side, som er tilpasset specielt til dine interesser, sådan som det fremgår af din hidtidige brugeradfærd. Cookien slettes automatisk efter 30 dage.

Retargeting

Desuden bruger vi retargeting-teknologier fra Google AdWords. Dette giver os mulighed for at udforme vores online tilbud, så det er tilpasset på en mere interessant måde for dig. Til dette formål bruges der en cookie, ved hjælp af hvilken der registreres interessedata ved hjælp af pseudonymer. Ved hjælp af denne information vil du på vores partneres websider få vist reklamer med vores tilbud, der har relation til dine interesser. Der gemmes ingen umiddelbart personrelaterede oplysninger, og der bliver heller ikke flettet nogen brugerprofiler med personrelaterede oplysninger om dig. Cookien gemmes i en periode på 30 dage, hvorefter den slettes automatisk.

Mulighed for indsigelse/framelding

Ud over de beskrevne deaktiveringsmetoder kan du også forhindre de beskrevne targeting-teknologier helt generelt ved at foretage en tilsvarende cookie-indstilling i din browser. Derudover kan du deaktivere præferencebaseret reklame ved hjælp af den præferencestyring, der kan downloades her.

Links til Facebook og LinkedIn

Når du klikker på vores links, giver det dig mulighed for at oprette en forbindelse til vores internetpræsentationer på Facebook og LinkedIn.

I forbindelse med denne funktion bliver dine personoplysninger kun overført, hvis du bevidst klikker på denne knap. Det drejer sig ikke om en såkaldt „Social Plugin“. Der sker dermed kun en dataudveksling, når du bevidst bruger denne funktion. Hvilke data der behandles af Facebook, har vi ingen indflydelse på.

YouTube-video-plugins

På denne webside integreres indhold fra tredjepartsudbydere. Disse indhold bliver stillet til rådighed af Google Inc. ("udbyder").YouTube drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland. ("Google").For videoer fra YouTube, der er integreret på vores side, er den udvidede databeskyttelsesindstilling aktiveret. Det betyder, at der ikke indsamles og gemmes nogen informationer fra besøgende på websiden hos YouTube, medmindre de besøgende afspiller videoen.Formålet med og omfanget af dataindsamlingen samt yderligere behandling og brug af dataene hos udbyderne samt dine rettigheder i den sammenhæng og indstillingsmuligheder for at beskytte din privatsfære finder du i databeskyttelseshenvisningerne fra Google.Modtagere uden for EUMed undtagelse af de former for behandling, der er beskrevet i afsnittene internetteknologier og plugins til sociale medier, giver vi ingen oplysninger om dig videre til modtagere med adresse uden for den Europæiske Union eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. De ovenfor nævnte former for behandling bevirker en dataoverførsel til servere hos udbydere af tracking- og targetingteknologier, som arbejder for os. Disse servere befinder sig i USA.

WiredMinds

Vores websted bruger WiredMinds GmbH's pixeltællingsteknologi til at analysere besøgendes adfærd.

I denne proces behandles en besøgendes IP-adresse. Behandlingen finder udelukkende sted med det formål at indsamle virksomhedsrelevante oplysninger som f.eks. virksomhedens navn.

IP-adresser tilhørende personer udelukkes fra videre brug (whitelist-procedure). IP-adressen gemmes ikke under nogen omstændigheder i LeadLab.

Når vi behandler oplysningerne, er det i vores særlige interesse at beskytte personers databeskyttelsesrettigheder. De data, vi indsamler, gør det ikke muligt at drage nogen konklusioner om en identificerbar person på noget tidspunkt.

WiredMinds GmbH bruger disse oplysninger til at oprette anonyme brugsprofiler i forbindelse med besøgsadfærd på vores websted. De data, der indhentes på denne måde, bruges ikke til at identificere de besøgende på vores websted personligt. Læs mere her.

Dine rettigheder

Udover ret til at tilbagekalde de samtykker, du har givet os, har du desuden følgende yderligere rettigheder, såfremt de pågældende lovmæssige forudsætninger foreligger:

Ret til indsigt i de personlige oplysninger, vi har gemt om dig iht. databeskyttelsesforordningens art. 15; især kan du få oplysninger om formålet med behandlingen, kategorien af personrelaterede oplysninger, kategorier af modtagere, som oplysningerne om dig er blevet eller vil blive fremlagt for, hvor længe oplysningerne efter planen skal gemmes, hvor oplysningerne om dig stammer fra, såfremt de ikke kommer direkte fra dig.

Ret til berigtigelse af ukorrekte oplysninger eller til at få fuldstændiggjort korrekte oplysninger iht. databeskyttelsesforordningens art. 16.

Ret til sletning af de oplysninger, der er gemt hos os iht. databeskyttelsesforordningens art. 17, såfremt ingen lovmæssige eller kontraktmæssige opbevaringsfrister eller andre lovmæssige forpligtelser eller rettigheder om længere opbevaring skal overholdes.

Ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger iht. databeskyttelsesforordningens art. 18, såfremt du nægter rigtigheden af oplysningerne, behandlingen er uretmæssig, men du afviser, at de bliver slettet; såfremt den ansvarlige ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem for at gøre krav gældende, udøve eller forsvare rettigheder, eller hvis du iht. databeskyttelsesforordningens art. 21 har gjort indsigelse mod behandlingen.

Ret til dataportabilitet iht. databeskyttelsesforordningens art. 20, dvs. retten til at få overført udvalgte oplysninger om dig, der er gemt hos os, i et maskinlæsbart format eller kræve, at de overføres til en anden ansvarlig.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du i henvende dig til tilsynsmyndigheden for din bopæl eller din arbejdsplads eller vores firmaadresse.

Ret til indsigelse

Under de forudsætninger, der nævnes i databeskyttelsesforordningens art. 21 stk. 1, kan der gøres indsigelse mod databehandlingen af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation.

Ovenstående generelle indsigelsesret gæder for alle behandlingsformål, der er beskrevet i denne databeskyttelsesinformation, som sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 ltr. f. I modsætning til den specielle indsigelsesret, der er rettet mod databehandling til reklameformål, er vi i henhold til databeskyttelsesforordningen kun forpligtet til at omsætte en sådan generel indsigelse, hvis du kommer med grunde af overordnet betydning (fx en mulig fare for liv eller helbred). Derudover er der mulighed for at henvende sig til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, eller til vores databeskyttelsesrådgiver.

Datasikkerhed

Alle oplysninger, som du overfører personligt, herunder også dine betalingsoplysninger, overføres med den almindeligt gængse og sikre standard SSL (Secure Socket Layer). SSL er en sikker og afprøvet standard, der fx også bruges i forbindelse med netbanker. Du kan bl.a. genkende en sikker SSL-forbindelse på, at der er tilføjet et s til http (altså ...) i din browsers adressefelt, eller på hængelås-symbolet forneden i din browser.

Vi bruger i øvrigt velegnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler for at beskytte de personlige oplysninger om dig, der er gemt hos os, mod manipulation, delvist eller komplet tab og mod, at uvedkommende tredjepart får adgang til dem. Vores sikkerhedsforholdsregler forbedres løbende iht. den teknologiske udvikling.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Ring til os eller udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00